Ý nào sau đây là hạn chế cơ bản của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc

Đánh giá của bạn post

Giới hạn của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 là gì?

một.Đế quốc xâm lược đã không bị đánh đuổi, và ruộng đất không được giải quyết cho nông dân.

B.Chế độ phong kiến ​​không bị xóa bỏ hoàn toàn, quân xâm lược đế quốc không bị đánh đuổi, ruộng đất không được giải quyết cho dân cày.

Câu trả lời chính xác

c.Chế độ phong kiến ​​chưa bị xóa bỏ hoàn toàn, bọn đế quốc xâm lược chưa bị đánh đuổi, giai cấp tư sản chưa thực sự nắm chính quyền.

Tiến sĩ ..CNTB chưa tạo điều kiện cho CNTB phát triển, ruộng đất chưa được giải quyết cho nông dân.

xem giải pháp

Hạn chế chính của Cách mạng Tân Hợi 1911 ở Trung Quốc là hạn chế nào sau đây?

2 tuần trước

Xem thêm  Đo độ dài các đối tượng bằng một đơn vị đo

Hậu quả và hạn chế của Cách mạng Tân Hợi (1911) là gì?

Tiêu đề

Nêu hậu quả và hạn chế của Cách mạng Tân Hợi (1911).

Phương pháp giải – xem chi tiết

Dựa vào SGK trang 62 để đánh giá và nhận xét.

Giải thích chi tiết

* kết quả:

Cuộc cách mạng đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế đã tồn tại hơn 2.000 năm ở Trung Quốc, và thành lập một nhà nước cộng hòa – Trung Hoa Dân Quốc.

– Người đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc và có tác động to lớn đến các phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước châu Á.

* Giới hạn:Là một cuộc cách mạng tư sản không hoàn toàn:

+ Không nêu cao chủ nghĩa đánh đuổi đế quốc, không chống phong kiến.

+ Không đụng đến giai cấp địa chủ phong kiến, chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Loigiaihay.com

 • Y nao sau day la han che co ban cua cuoc cach mang tan hoi nam 1911 o trung quoc 473b0901557898df8b83f1841e54f846

  Mô tả quá trình các nước đế quốc xâm lược Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

  Giải bài 1 trang 62 sgk Lịch sử 8

 • Y nao sau day la han che co ban cua cuoc cach mang tan hoi nam 1911 o trung quoc 17ff90c3a3f1409a32790887972d10d3

  Cho biết tóm tắt về cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống đế quốc phong kiến ​​từ năm 1840 đến năm 1911?

  Giải bài 2 trang 62 SGK Lịch sử 8

 • Y nao sau day la han che co ban cua cuoc cach mang tan hoi nam 1911 o trung quoc 7448dc68db8cbaada947e2000b6f5ab7

  Giới thiệu đôi nét về Tôn Trung Sơn và nội dung của Học thuyết Tam dân?

  Giải bài 3 trang 62 SGK Lịch sử 8

 • Y nao sau day la han che co ban cua cuoc cach mang tan hoi nam 1911 o trung quoc 3caa4714e0f02c685a85189a60050fe2

  Vì sao các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX lần lượt thất bại?

  Giải bài 4 trang 62 SGK Lịch sử 8

 • Y nao sau day la han che co ban cua cuoc cach mang tan hoi nam 1911 o trung quoc 0e4519bb38bd349058f02fd7933120ce

  Dựa vào biểu đồ, hãy trình bày một số nét chính về diễn biến của Cách mạng Tân Hợi?

  Giải câu hỏi thảo luận Bài tập số 1 Trang 62 SGK Lịch sử 8

 • Y nao sau day la han che co ban cua cuoc cach mang tan hoi nam 1911 o trung quoc 23f2cbfa5336f162c70095fc5e05a9d7

  Vì sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?

  – Chúng tôi muốn kiểm soát đất nước của chúng tôi, và biến đất nước của chúng tôi thành thuộc địa của chúng

 • Y nao sau day la han che co ban cua cuoc cach mang tan hoi nam 1911 o trung quoc bb73dbaf50372cb04cca14a12e7849f4

  Thực dân Pháp xâm lược Bắc Kỳ lần thứ nhất (1873)

  Tóm tắt mục 2. Thực dân Pháp xâm lược Bắc Kỳ lần thứ nhất (1873)

 • Y nao sau day la han che co ban cua cuoc cach mang tan hoi nam 1911 o trung quoc 118641b13a566998ab311d96083cb8c9

  Vì sao triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?

  – Triều đình Hugh rất kiêu hãnh và sợ thực dân Pháp, không tin vào sức dân, cho rằng khó đánh thắng quân Pháp.

Xem thêm  Cách làm trà đào cam sả để bạn

Tìm hiểu về Cách mạng Tân Hợi trong Chương 11

Cách mạng Tân Hợi lớp 11 là một bài giảng quan trọng trong chương trình dạy và học môn Lịch sử lớp 11. Lịch sử ghi lại cuộc cách mạng này hay còn gọi là Cách mạng Trung Quốc Tốt đẹp Cuộc cách mạng năm 1911. Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc cách mạng này, mời bạn tham khảo thông tin tổng hợp dưới đây.

Điều nào sau đây là bằng chứng chính cho thấy Cách mạng Tân Hợi (1911) là một cuộc cách mạng tư sản không hoàn toàn?

Câu 86796 để điều trị

Điều nào sau đây là bằng chứng chính cho thấy Cách mạng Tân Hợi (1911) là một cuộc cách mạng tư sản không hoàn toàn?

Câu trả lời chính xác: một

phương pháp giải quyết

Phân tích và bình luận.

Trung Quốc — xem chi tiết

Cách mạng Tân Hợi (1911) là không có giới hạn?

Câu 46233 Hiểu biết

Cách mạng Tân Hợi (1911) là không có giới hạn?

Câu trả lời chính xác: Tiến sĩ

phương pháp giải quyết

Trung Quốc cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX – xem chi tiết

Nêu hậu quả và hạn chế của Cách mạng Tân Hợi (1911).

Tiết mục: Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

– Kết quả: Cuộc cách mạng lật đổ chế độ quân chủ tuyệt đối kéo dài hơn 2.000 năm ở Trung Quốc, thành lập nhà nước cộng hòa – Trung Hoa dân quốc.

Hạn chế: Cách mạng không đặt vấn đề đánh đuổi đế quốc, không tích cực chống phong kiến, không đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến, chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho dân cày.

(nguồn: Trang 62 SGK Lịch sử 8 🙂

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>