Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa Lịch sử của cuộc Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc năm 1911

Đánh giá của bạn post

Nội dung nào không phản ánh ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi (1911)?

một. Mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc

b- Chấm dứt ách thống trị của các nước đế quốc đối với Trung Quốc

Câu trả lời chính xác

C- Ảnh hưởng đến các phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á

D – Lật đổ nhà Mãn Thanh và chấm dứt chế độ phong kiến ​​ở Trung Quốc

xem giải pháp

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tân Hợi (1911)?

Câu hỏi 70596 Hiểu biết

Nội dung nào sau đây? không đúng Hãy phản ánh ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tân Hợi (1911)?

Câu trả lời chính xác: Tiến sĩ

phương pháp giải quyết

Trung Quốc — xem chi tiết

Bất kỳ nội dung nào không phản ánh chính xác ý nghĩa …

Một câu hỏi: Nội dung nào sau đây không phản ánh chính xác ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc năm 1911?

một. Lật đổ chế độ chuyên chế phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Xem thêm  Cách xóa lịch sử đăng nhập Instagram

Loại bỏ. Ủng hộ các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á.

. Đó là sự “thức tỉnh” ý thức dân tộc, dân chủ của người Trung Quốc.

dễ. Ông đã lật đổ chế độ phong kiến ​​và mở đường cho Trung Quốc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Câu trả lời

dễ

Hướng dẫn giải pháp

câu trả lời dễ dàng

Câu hỏi trên là câu hỏi trắc nghiệm

Top 4 Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch Sử 11 có đáp án, Rất Hay !!

Lịch sử lớp 11 Lớp 11 – Lịch sử

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>