Xã hội Việt Nam trong những năm một chín 30 một chín 31 tồn tại những mâu thuẫn cơ bản nào

Đánh giá của bạn post

18/06/2021 1.831

Giai cấp tư sản với chính quyền thực dân Pháp, nông dân với địa chủ phong kiến

b- Nông dân, địa chủ phong kiến ​​và công nhân với giai cấp tư sản.

c. Nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và nông dân với địa chủ phong kiến

Câu trả lời chính xác

Nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và công nhân với giai cấp tư sản

Đáp án C Trong những năm 1930-1931, mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng sâu sắc, có hai mâu thuẫn cơ bản: mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và cuộc đấu tranh giữa nông dân với nhân dân địa phương. lãnh chúa phong kiến

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 là giai cấp nào?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 12,941

Việt Nam có thể học hỏi gì từ sự phát triển kinh tế của Nhật Bản?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 10.019

Nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch 5 năm ở Liên Xô từ những năm 1950 đến những năm 1970 là:

Xem thêm  Em lấy số 18 giảm đi 3 lần rồi xếp kết quả lên 6 lần thì được bao nhiêu

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 7626

Nội dung nào sau đây là? không đúng Đó có phải là lý do ra đời của ASEAN?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4.158

Sự kiện nào đánh dấu sự phá vỡ hoàn toàn của chủ nghĩa dân túy kiểu cũ ở châu Phi?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2,875

Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian:

1. Hiệp ước oan gia.

2. Hiệp ước Nam Tuất.

3. Hiệp ước Patonot

4. Hiệp ước Giáp Tuất

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.681

Nguyên nhân sâu xa của Chiến tranh Lạnh là gì?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2,612

Có những điểm khác nhau giữa phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2000 won

Cơ sở của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1945-1954) không đúng phải

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.589

Kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam kể từ ngày 9 tháng 3 năm 1945 là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.449

Điểm khác biệt cơ bản giữa phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào cả nước trước năm 1930 là gì?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.174

Những sự kiện thế giới nào đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 737

Hàng nào không? không đúng Có khả năng tham gia Phong trào Dân chủ Quốc gia ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 714

Điều nào sau đây minh họa sự giống nhau giữa ASAEN và Liên minh Châu Âu (EU)?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 646

Xem thêm  Xác định vị trí của Oxi trong bảng tuần hoàn

Quan điểm về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12 năm 1986) không đúng Nội dung dưới đây là gì?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 484

Trong xã hội Việt Nam những năm 1930-1931 tồn tại những mâu thuẫn cơ bản nào?

một.

Giai cấp tư sản với chính quyền thực dân Pháp và nông dân với địa chủ phong kiến

B.

Nông dân, địa chủ phong kiến ​​và công nhân với giai cấp tư sản.

c.

Nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và nông dân với địa chủ phong kiến.

Tiến sĩ ..

Nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và công nhân với giai cấp tư sản.

Tiêu đề:

một. Cuộc đấu tranh giữa nông dân và lãnh chúa phong kiến.

B – mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp.

C – cuộc đấu tranh giữa giai cấp tư sản và chính quyền thuộc địa.

D – cuộc đấu tranh giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản.

Loại bỏ

Câu trả lời là c

Trong những năm 1930-1931, mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam càng trở nên sâu sắc, vì có hai mâu thuẫn cơ bản: mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và cuộc đấu tranh giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

22/12/2020 845

Câu hỏi, câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời chính xác:

Trong những năm 1930-1931, mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam càng trở nên sâu sắc, vì có hai mâu thuẫn cơ bản: mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và cuộc đấu tranh giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

Nguyên Hồng (nhân tạo)

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>