Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 94 Luyện tập chung

Đánh giá của bạn post

Câu hỏi 1, 2, 3 Trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 5 Tập 2. 1. Vẽ đường tròn bán kính

1. Vẽ một đường tròn có bán kính:

một. y = 2 cm

B. y = 1,5 cm

2. Vẽ một hình tròn có đường kính:

một. d = 4 cm

B. d = 5 cm

3. Vẽ hình theo mẫu và tô màu:

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung ahr0chm6ly9iywl0yxbzz2suy29tl3dwlwnvbnrlbnqvdxbsb2fkcy8ymde3mteyotawmta0mwjhas05nc1oaw5oltetdmj0lxrvyw4tns5qcgc=

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung

Đầu tiên.

một. y = 2 cm

Quảng cáo

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung ahr0chm6ly9iywl0yxbzz2suy29tl3dwlwnvbnrlbnqvdxbsb2fkcy8ymde3mteyotawmta0mwjhas05nc1oaw5oltitdmj0lxrvyw4tns5qcgc=

B. y = 1,5 cm

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung ahr0chm6ly9iywl0yxbzz2suy29tl3dwlwnvbnrlbnqvdxbsb2fkcy8ymde3mteyotawmta0mwjhas05nc1oaw5oltmtdmj0lxrvyw4tns5qcgc=

2.

một. d = 4 cm

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung ahr0chm6ly9iywl0yxbzz2suy29tl3dwlwnvbnrlbnqvdxbsb2fkcy8ymde3mteyotawmta0mwjhas05nc1oaw5oltqtdmj0lxrvyw4tns5qcgc=

B. d = 6 cm

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung

3.

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung ahr0chm6ly9iywl0yxbzz2suy29tl3dwlwnvbnrlbnqvdxbsb2fkcy8ymde3mteyotawmta0mwjhas05nc1oaw5oltytdmj0lxrvyw4tns5qcgc=

Bài tập 1: Trang 9 SGK Toán 5 tập 2

Vẽ một hình tròn có bán kính:

một. y = 2 cm

B. y = 1,5 cm

=> Giải pháp:

một. y = 2 cm

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung

B. y = 1,5 cm

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung

Bài tập 2: Trang 10 SGK Toán 5 tập 2

Vẽ một hình tròn có đường kính:

một. d = 4 cm

B. d = 5 cm

=> Giải pháp:

một. d = 4 cm

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung

B. d = 5 cm

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung

Bài tập 3: Trang 10 SGK Toán 5 tập 2

Vẽ một mẫu và tô màu nó:

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung

=> Giải pháp:

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung

Bài tập 1: Trang 9 SGK Toán 5 tập 2

Vẽ một hình tròn có bán kính:

một. y = 2 cm

B. y = 1,5 cm

=> Giải pháp:

một. y = 2 cm

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94. Webp

B. y = 1,5 cm

1663811002 159 vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94. Webp

Bài tập 2: Trang 10 SGK Toán 5 tập 2

Vẽ một hình tròn có đường kính:

một. d = 4 cm

B. d = 5 cm

=> Giải pháp:

một. d = 4 cm

1663811005 856 vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94. Webp

B. d = 5 cm

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94. Webp

Bài tập 3: Trang 10 SGK Toán 5 tập 2

Vẽ một mẫu và tô màu nó:

1663811010 162 vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94. Webp

=> Giải pháp:

1663811013 31 vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94. Webp

tô màu:

Đánh dấu một điểm, chẳng hạn như O (hoặc I), làm tâm.

Mở la bàn sao cho đầu kim cách đầu chì khoảng 2 cm (hoặc 1,5 cm).

Đặt kim tại điểm O (hoặc I), ấn đầu dây sát mặt giấy và quay đúng một vòng. Ta được hình tròn tâm O (hoặc I) bán kính 2 cm (hoặc 1,5 cm).

Bài 94. Băng chuyền. Hình tròn Vẽ hình tròn có bán kính: Vẽ hình tròn có đường kính: d = 4cm 3. Học sinh tự vẽ. Bài 95. Phép quay tròn

Giải bài 1, 2, 3 trang 9, 10 VBT Toán 5 Bài 94: Đoạn mạch. Mạch có lời giải chi tiết, lời giải nhanh nhất và ngắn nhất

Quảng cáo

Chọn một câu để xem giải pháp nhanh hơn

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung

Có liên quan

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung

Đình chỉ

đăng sau

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung

Quảng cáo

Đề thi thử môn toán lớp 5 – xem ngay Báo cáo lỗi – Nhận xét

Bài 94 SGK toán lớp 5 |

  • Toán lớp 5 tập hai bài 94 câu 1
  • Toán lớp 5 tập hai bài 94 câu 2
  • Toán lớp năm tập hai bài 94 câu 3

Giải vở bài tập Toán 5 bài 94: Đường tròn, đường tròn Trang 9, 10 Sách bài tập Toán 5 tập 2 có đáp án và hướng dẫn chi tiết Giúp học sinh nắm được những kiến ​​thức cơ bản về hình tròn và hình tròn và cách vẽ hình tròn và hình tròn. Đáp án theo đề cương, mời các bạn cùng tham khảo.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán 5 bài 93: Luyện tập chung

Vở bài tập Toán lớp 5 Bài 94 là phần hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 9, 10. Lời giải gồm các câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh so sánh, đối chiếu với bài học. Các bậc phụ huynh tham khảo ý kiến ​​của con em mình và định hướng cho các em tự học và củng cố ở nhà.

Toán lớp 5 tập hai bài 94 câu 1

Vẽ một hình tròn có bán kính:

một. y = 2 cm

B. y = 1,5 cm

Phương pháp giải quyết:

màu sắc:

Đánh dấu một điểm, chẳng hạn như O (hoặc I), làm tâm.

Mở la bàn sao cho đầu kim cách đầu chì khoảng 2 cm (hoặc 1,5 cm).

Đặt kim tại điểm O (hoặc I), ấn đầu dây sát mặt giấy và quay đúng một vòng. Ta được hình tròn tâm O (hoặc I) bán kính 2 cm (hoặc 1,5 cm).

Câu trả lời

một. y = 2 cm

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung ahr0chm6ly9plnzkb2mudm4vzgf0ys9pbwfnzs8ymde3lzeylziwl2dpywktdm8tymfplxrhcc10b2fultutymfpltk0lwhpbmgtdhjvbi1kdw9uzy10cm9ulwiucg5n

B. y = 1,5 cm

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung ahr0chm6ly9plnzkb2mudm4vzgf0ys9pbwfnzs8ymde3lzeylziwl2dpywktdm8tymfplxrhcc10b2fultutymfpltk0lwhpbmgtdhjvbi1kdw9uzy10cm9ulwmucg5n

Toán lớp 5 tập hai bài 94 câu 2

Vẽ một hình tròn có đường kính:

một. d = 4 cm

B. d = 5 cm

phương pháp giải quyết:

+) Tính bán kính của hình tròn:

Câu a) Bán kính của hình tròn là:

4: 2 = 2 (cm)

Câu b) Bán kính của hình tròn:

5: 2 = 2,5 (cm)

+) Cách vẽ

Đánh dấu một điểm, chẳng hạn như O (hoặc I), làm tâm.

Mở la bàn sao cho đầu kim cách đầu chì khoảng 2 cm (hoặc 2,5 cm).

Đặt kim tại điểm O (hoặc I), ấn đầu dây sát mặt giấy và quay đúng một vòng. Ta được một đường tròn tâm O (hoặc I) bán kính 2 cm (hoặc 2,5 cm).

Câu trả lời

một. d = 4 cm

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung ahr0chm6ly9plnzkb2mudm4vzgf0ys9pbwfnzs8ymde3lzeylziwl2dpywktdm8tymfplxrhcc10b2fultutymfpltk0lwhpbmgtdhjvbi1kdw9uzy10cm9ulwqucg5n

B. d = 6 cm

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung ahr0chm6ly9plnzkb2mudm4vzgf0ys9pbwfnzs8ymde3lzeylziwl2dpywktdm8tymfplxrhcc10b2fultutymfpltk0lwhpbmgtdhjvbi1kdw9uzy10cm9ulwuucg5n

Toán lớp năm tập hai bài 94 câu 3

Vẽ một mẫu và sau đó tô màu nó:

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung ahr0chm6ly9plnzkb2mudm4vzgf0ys9pbwfnzs8ymde3lzeylziwl2dpywktdm8tymfplxrhcc10b2fultutymfpltk0lwhpbmgtdhjvbi1kdw9uzy10cm9ulweucg5n

Phương pháp giải quyết:

Xem hình vẽ và vẽ lại hình đã chọn, sau đó tô màu cho hình đã vẽ.

Câu trả lời

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung ahr0chm6ly9plnzkb2mudm4vzgf0ys9pbwfnzs8ymde3lzeylziwl2dpywktdm8tymfplxrhcc10b2fultutymfpltk0lwhpbmgtdhjvbi1kdw9uzy10cm9ulwyucg5n

>> Bài tiếp theo: giải vở bài tập toán 5 bài 95: chu vi hình tròn

Giải vở bài tập Toán 5 bài 94: Hình tròn và hình tròn gồm 3 câu hỏi có lời giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài cho các em học sinh tham khảo và nắm được cách giải các dạng toán liên quan đến hình. Đường tròn và đường tròn và cách vẽ đường tròn và đường tròn, tổ chức kiến ​​thức Toán 5 chương 3.

Ngoài ra, các em có thể luyện tập các dạng bài tập SGK tương ứng: Giải bài tập trang 96, 97 SGK Toán 5: Đường tròn, hình tròn hay công thức tính chu vi hình tròn và diện tích hình tròn Để biết thêm các cách tính toán chuẩn bị cho Đề thi học kì 1 lớp 5 hay Đề thi học kì 2 lớp 5 hiệu quả được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc. Mong rằng qua tài liệu này các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần đến sách giải.

Thể loại Toán lớp 5 Biên soạn tất cả các bài trong năm học với đầy đủ lời giải cho từng bài trong SGK cũng như VBT trong năm học. Tất cả các tài liệu ở đây đều được tải về và sử dụng miễn phí. Học viên có thể lựa chọn các phương pháp giải thích hợp cho từng cuốn sách trong giáo trình.

Vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 94 luyen tap chung
Đặt câu hỏi về học tập, học hành và bài tập trong phần Hỏi đáp của VnDoc
trả lời câu hỏi Truy cập ngay: Học hỏi và trả lời

Tài liệu hỏi đáp tại đây giải đáp nhanh chóng và chính xác!

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Review máy lọc không khí Philips AC0819/10
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>