Vở bài tập Toán lớp 3 trang 117

Đánh giá của bạn post

Với phần Giải bài tập SGK Toán 3 trang 36, 37, bài 117: Luyện tập xem giờ chi tiết giúp các em học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải để biết cách làm bài tập Toán 3.

Giải bài 1 trang 36 SGK Toán 3 Tập 2: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Câu trả lời

Giải bài 2 trang 36 SGK Toán 3 Tập 2: Vẽ thêm các kim phút để đồng hồ hiển thị thời gian tương ứng:

Câu trả lời

Giải bài 3 trang 37 SGK Toán 3 Tập 2: chắp thêm (theo kiểu):

Câu trả lời

Tiêu đề:

Tính toán:

Câu trả lời:

Giải bài hai trang 117 SGK Toán 3

Tiêu đề:

Có 1648 gói bánh được chia đều vào 4 hộp. Mỗi hộp có bao nhiêu cái bánh?

Câu trả lời:

Số lượng bánh mỗi hộp:

1648: 4 = 412 (lon)

Đáp số: 412 lon.

Giải bài 3 trang 117 SGK Toán 3

Tiêu đề:

tìm kiếm x:

a) xx2 = 1846

b) 3xx = 1578

Câu trả lời:

Ngoài nội dung ở trên, các em có thể tìm hiểu thêm phần Giải bài tập trang 47 SGK Toán 3 để nâng cao kiến ​​thức môn Toán 3 của mình.

Bên cạnh nội dung đã học, các em có thể chuẩn bị và tìm hiểu nội dung phần Giải bài tập trang 54 SGK Toán 3 để nắm vững kiến ​​thức trong chương trình Toán 3.

Sau khi chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số bằng phần Giải bài tập trang 117 SGK toán lớp 3, chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số, tiếp theo là nội dung Làm bài tập trang 118 SGK toán lớp 3Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) có phần Giải bài tập trang 119 SGK toán lớp 3 trong toán học 3.

Các em giải bài tập trang 117 SGK Toán 3 để biết cách chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số. Riêng với phép chia, các em cần chú trọng kỹ năng giải toán nhanh và chính xác. .

Giải bài 4 trang 117 SGK Toán 4 Giải bài 1 trang 117 SGK Toán 5 Trang 117 SGK Toán 2 Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 3 Tập 1, Cung cấp kiến ​​thức. sách kèm theo các bài giải bài tập Trang 117, 118 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh diều

  • Vo bai tap toan lop 3 trang 117 ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vz2l0l2ltywdlcy9ob3qucg5n

    Đồng giá 250k cho lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

Lời giải bài tập Toán lớp 3 chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số trang 117 hay chi tiết sẽ giúp các em học sinh lớp 3 biết cách làm bài tập Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số môn Toán lớp 3. Ngoài ra còn có lời giải bài tập Toán lớp 3 và bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 3 có lời giải chi tiết.

Quảng cáo

Bài Một (Trang 117 SGK Toán 3): Tính toán:

câu trả lời:

Quảng cáo

Bài Hai (Trang 117 SGK Toán 3): Có 1648 gói bánh được chia đều vào 4 hộp. Mỗi hộp có bao nhiêu cái bánh?

Quảng cáo

câu trả lời:

Số lượng bánh mỗi hộp:

1648: 4 = 412 (lon)

Đáp số: 412 lon

Bài Ba (Trang 117 SGK Toán 3): tìm kiếm x:

a) x x 2 = 1846

b) 3 x x = 1578

câu trả lời:

a) x x 2 = 1846

x = 1846: 2

x = 923

b) 3 x x = 1578

x = 1578: 3

x = 526

Quảng cáo


Bài học: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số – Cô Nguyễn Thị Diễm (giáo viên VietJack)

Định lý Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

I. Kiến thức cơ bản

học thuyết:

Để chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số, thực hiện như sau:

Bước 1: Thực hiện phép tính.

Bước 2: Chia hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của số bị chia cho số bị chia.

Ví dụ: Kết quả của phép chia 3605: 5 là gì?

câu trả lời:

Vo bai tap toan lop 3 trang 117

36 chia 5 được 7, viết 7.

7 nhân 5 bằng 35 36 trừ 35 bằng 1.

Thua 1 được 10 10 chia 5 được 2, viết 2.

2 nhân 5 bằng 10 10 trừ 10 bằng 0.

Bớt 5 5 chia 5 được 1, viết 1.

1 nhân với 5 bằng 5 5 trừ 5 bằng 0.

Vậy 3605: 5 = 721

thứ hai. Mô hình toán học

Loại 1: Kiểm tra xem phép toán số học là đúng hay sai

phương pháp:

Bước 1: Thực hiện phép tính.

Bước 2: So sánh với cách tính và kết quả đã cho xem phép tính đã cho đúng hay sai.

Ví dụ: Bạn May và Luann cùng nhau thực hiện phân vùng 3612: 3 như sau:

Vo bai tap toan lop 3 trang 117

Bạn nghĩ ai đã làm điều đúng?

câu trả lời:

Vo bai tap toan lop 3 trang 117

3 chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân với 3 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0.

Bớt 6 6 chia 3 được 2, viết 2.

2 x 3 = 6; 6 trừ 6 bằng 6.

Nhỏ hơn 1 1 trên 3 bằng 0, viết 0.

0 nhân 3 bằng 0; 1 trừ 0 bằng 1.

giảm 2, lấy 12; 12 chia 3 được 4, viết 4.

4 nhân 3 bằng 12 12 trừ 12 bằng 0.

Vậy 3612: 3 = 1204.

Vì vậy, khoản vay đã làm đúng.

Mô hình 2: Tính nhẩm, lập số cộng rồi tính

phương pháp:

Để chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số, thực hiện như sau:

Bước 1: Thực hiện phép tính.

Bước 2: Chia hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của số bị chia cho số bị chia.

Ví dụ 1: Phần dư của phép chia 7825: 6 là bao nhiêu?

câu trả lời:

Vo bai tap toan lop 3 trang 117

7 chia 6 được 1, viết 1.

1 nhân với 6 bằng 6 7 trừ 6 bằng 1.

Dưới 8 bạn nhận được 18; 18 chia 6 được 3, viết 3.

3 nhân 6 bằng 18 18 trừ 18 bằng 0.

Hạ 2, 2 Chia cho 6 được 0, viết 0.

0 nhân 6 bằng 0, 2 trừ 0 bằng 2.

đáy 5 được 25; 25 chia 6 được 4, viết 4.

4 nhân 6 bằng 24, 25 trừ 24 bằng 1.

Vậy 7825: 6 = 1304 (còn lại 1).

Vậy phần dư của 7825: 6 là 1.

Ví dụ thứ hai: Tính nhẩm: 9000: 3 =?

câu trả lời:

Bộ não của tôi: 9 nghìn: 3 = 3 nghìn.

Vậy 9000: 3 = 3000.

Mô hình 3: Toán với lời nói.

phương pháp:

Bước 1: Đọc và hiểu chủ đề.

Bước 2: Tìm giải pháp.

Bước 3: Đưa ra lời giải và kiểm tra kết quả vừa tìm được.

Ví dụ 1: Người ta chia đều 3.540 kg gạo vào 4 kho. Hỏi mỗi kho nhận được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

câu trả lời:

Mỗi kho nhận được số kg gạo như sau:

3540: 4 = 885 (kg)

Đáp số: 885 kg

Ví dụ thứ hai: Người ta đang lắp bóng đèn trong các phòng học, mỗi phòng cần 6 bóng đèn. Nếu có 1558 bóng đèn thì lắp được tối đa bao nhiêu bóng đèn và còn lại bao nhiêu bóng đèn?

câu trả lời:

có:

1558: 6 = 259 (phần còn lại 4)

Vậy khi lắp bóng đèn vào các phòng học thì mỗi phòng 6 bóng, phòng lắp được tối đa 259 và còn lại 4 bóng.

Trắc nghiệm Toán 3 – Chia Số Có Bốn Chữ Số Cho Các Số Có Một Chữ Số (Có Đáp Án)

Câu hỏi 1: Kết quả của phép chia 6546: 3 là:

A 2092

b 2162

C 2182

D 2082

xem câu trả lời

Vo bai tap toan lop 3 trang 117

Kết quả của phép chia 6546: 3 là 2182.

Câu trả lời để chọn là C.

Câu 2: Giá trị hoạt động 1505: 5 = 301. Đúng hay Sai?

xem câu trả lời

có:

Vo bai tap toan lop 3 trang 117

Giá trị hoạt động 1505: 5 = 301.

Vậy cấp số cộng đã cho là đúng.

Câu 3: Điền số chính xác vào chỗ trống:

Phép tính có số chia là 9120 và số bị chia là 4.

xem câu trả lời

Ta có: 9120: 4 = 2280

Số cần điền vào chỗ trống là: 2280.

Câu 4: Điền số chính xác vào chỗ trống:

tính nhẩm:

xem câu trả lời

Ta có: 6000: 2 = 3000.

Số cần điền vào chỗ trống là: 3000.

Câu hỏi thứ năm: Điền số chính xác vào chỗ trống:

Số học: 85ab: 6 = 1c21 Khi đó:

xem câu trả lời

có:

Vo bai tap toan lop 3 trang 117

Phép tính điều tra bài toán là: 8526: 6 = 1421.

Các số cần điền vào ô trống lần lượt là a = 2; b = 6; c = 4.

Câu hỏi 6: Điền số chính xác vào chỗ trống.

Tuần là 7 ngày. Vì vậy, 1008 ngày bằng

Vo bai tap toan lop 3 trang 117

tuần

xem câu trả lời

1008 ngày bằng số tuần:

1008: 7 = 144 (tuần)

Trả lời: 144 tuần.

Số cần điền vào chỗ trống là: 144.

Câu hỏi 7: Chiều dài dây 1239 cm. Mọi người cắt nó

Vo bai tap toan lop 3 trang 117

Sợi dây này. Vậy số xăng-ti-mét còn lại trên sợi dây là:

A.147 cm

B 177 cm

A: 1062 cm

Đường kính 1092 cm

xem câu trả lời

Họ cắt bỏ số cm:

1239: 7 = 177 (cm)

Số xăng-ti-mét còn lại trên sợi dây là:

1239 – 177 = 1062 (cm)

Đáp số: 1062 cm.

Câu 8: Cửa hàng có 5 hộp bi, mỗi hộp có 416 quả bóng. Nếu chia đều số bi trong các hộp cho 4 túi thì số bi trong mỗi túi như sau:

Quả bóng đá cẩm thạch 2080

B 520 viên bi

C – 500 viên bi

2000 viên bi

xem câu trả lời

Số bi trong cả 5 hộp bi là:

416 x 5 = 2080 (bóng)

Số lượng bóng trong mỗi túi:

2080: 4 = 520 (quả bóng)

Đáp số: 520 quả bóng.

Xem Giải Toán 3 Chương 3: Các số khác có đến 10.000:

Có lời giải các bài tập lớp 3 trong sách mới:

Đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, Soạn SBT, văn mẫu, ôn thi online, bài giảng …. miễn phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Vo bai tap toan lop 3 trang 117
Vo bai tap toan lop 3 trang 117 ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vaw1hz2vzl2dvb2dszv9wbgf5lmpwzw==

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

loạt Giải bài tập toán 3 | Để học tốt Toán 3 Được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải bài tập toán 3Để học tốt Toán 3 Và bám sát nội dung sách giải toán lớp 3.

Nếu các bạn thấy hay thì hãy động viên và chia sẻ nhé! Nhận xét không khớp Nhận xét các quy tắc trên trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Phương thức xét tuyển Đại học Công nghệ thông tin
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>