Viết chương trình in ra màn hình bảng cửu chương 2 số được nhập từ bàn phím

Đánh giá của bạn post

Tốt hơn

Đây là bạn, chỉ có 2 vòng lặp: 1 để chạy từ bảng cửu chương 2-> 9 và 1 để chạy từ 1 đến 10

Trong phạm vi (2,10):

print (“trường hợp chuẩn”, i, “:”)

cho j trong khoảng (1,11):

print (i, “x”, j, “=”, i * j)

Bạn có thể dùng thử tại đây: https://repl.it/join/tcggiyae-baoc75

Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

Lưu ý: Nhưng trường bạn luôn dạy Python, trước đây mình chỉ học Pascal thôi: D

Đua top nhận quà vào tháng 4 năm 2022Đại sứ văn hóa đọc 2022

luôn luôn ghi nhớ để cảm ơnGiọng nói 5 *
Nếu câu trả lời là hữu ích, xin vui lòng!

Lymphey rất mong nhận được phản hồi từ bạn. viết phản hồi

Viet chuong trinh in ra man hinh bang cuu chuong 2 so duoc nhap tu ban phim

Xem các bài giải bài tập SGK ngữ văn 8 – tại đây

Chương trình CuuChuong;
CRT được sử dụng.
Var N, i: integer;
Đã bắt đầu
clrsc.
type (‘Trải N =’); readln (n);
Kể lại.
Retell (“Bang Nhan”, N);
Kể lại.
for i: = 1 to 10 do writeln (N, ‘x’, i: 2, ‘=’, N * i: 3);
đọc hiểu
Chấm dứt.

Viết chương trình in bảng cửu chương có hai số được nhập từ bàn phím

Viết chương trình in bảng cửu chương có hai số được nhập từ bàn phím

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Em có cảm nhận gì về vẻ đẹp của rừng đước trong bài sông nước Cà Mau
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>