Viết chương trình đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n

Đánh giá của bạn post

Bài tập cơ bản này có thể được giải quyết bằng cách sử dụng vòng lặp while trong ngôn ngữ lập trình C.

Dữ liệu vào sẽ là một biến số nguyên dương N, và yêu cầu của bài toán là đếm số chữ số N.

2. Giải pháp

Để giải bài tập tính số chữ số của số nguyên dương N trong C, bạn phải có kiến ​​thức cơ bản về toán học và kiến ​​thức cơ bản về lập trình C.

Các bước thực hiện phép tính như sau:

Bước 1: Khai báo biến int N, khai báo biến int gan = N để đặt giá trị là N, khai báo biến int dem = 0 để có số chữ số N

Bước 2: Nhập N với điều kiện N> = 0, nếu không thì phải nhập lại.

Bước 3: Sử dụng if với điều kiện N = 0, đặt giá trị của biến dem = 1.

Bước 4: Chúng ta sử dụng vòng lặp while với điều kiện là khi biến gan khác 0 thì vòng lặp vẫn tiếp tục, trong vòng lặp chúng ta để biến dem tăng 1 mỗi khi nó lặp và chia gan biến cho 10 mỗi khi nó lặp .

Bước 5: In biến dem ra màn hình.

Chương trình giải bài toán tính số chữ số của số nguyên dương N trong C như sau:

#bao gồm #bao gồm int main () {// bao vây N int N; // Khai báo biến thể gan của gan; // Khai báo dem = 0 int dem = 0; do {// Nhập dữ liệu của N printf (“\ nInput N:”); scanf (“% d”, & N); } trong khi (N <0 && printf ("\ nLoi: n> = 0! ”))); // If N <0 if (N == 0) // if N = 0 then dem = 1 {dem = 1;} // khai bao gan = N gan = N; while ( Gan! = 0) // nếu có các số không khác trong phạm vi {dem = dem + 1; // tăng 1 cb = cb / 10; // hằng số 10} // trong printf ("\ n so sánh% d là% d ", n, dem);}

Ví dụ: nhập N = 125

kết quả:

Nhấn N: 125

So sánh 125 là 3

3. Tóm tắt

Để giải bài toán tính số chữ số từ số nguyên dương N trong C, bạn đọc cần có kiến ​​thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững các thao tác nhập, xuất cơ bản và cách sử dụng các vòng lặp trong số học và C cơ bản.

Xem thêm  Vốn điều lệ tối thiểu phải bằng vốn pháp định:

Diễn đàn Sinh viên CNTT Quảng NinhTrang chủdiễn đàncông nghệ phần mềmLập trình ứng dụng máy tính để bànVisual C ++


Viet chuong trinh dem so luong chu so cua so


Tiêu đề: Nó chấp nhận một số nguyên n (n> = 0). Hãy: – Đếm số chữ số từ số nguyên n- Đếm các số trong số nguyên n- Đảo ngược số nguyên dương n Yêu cầu được viết bằng kỹ thuật chương trình con

Giải pháp:


#bao gồm #bao gồm // su dung ham pow – luy lo

int soChuSo(int N) {
int
dấu=;
Trong khi
(N>) {
dấu++;
N=N/mười;
}

trở về
dấu;
}

int
Tịnh Tống(int N) {
int
Tong=;
Trong khi
(N>) {
Tong=Tong+ (N%mười);
N=N/mười;
}

trở về
Tong;
}
phản ánh(int N) {
int
mo = soChuSo(N) –Đầu tiên;
int
KQ=;
Trong khi
(N>) {
int
M = (N%mười) *tù nhân(mườimo);
KQ=KQ+M;
N =N/mười;
mo-;
}

trở về
KQ;
}

int
Chính() {
int
N;
printf(“Viết bằng văn bản n:”);
Sự khảo sát(“% Tiến sĩ”Và &N);
int
scs = soChuSo(N);
printf(“so sánh (% d) =% d”Nscs);
int
tcs = Tịnh Tống(N);
printf(“\ nTất cả các kết quả phù hợp trong (% d) =% d”Ntcs);
int
Sdn = phản ánh(N);
printf(“\ nHướng dẫn (% d) =% d”NSdn); 0;
}

Xem video:

Nhà phát triển Drupal với hơn 9 năm kinh nghiệm triển khai và kiến ​​thức vững chắc về các thông số kỹ thuật và phát triển quy trình làm việc. Khả năng hoạt động hiệu quả và hiệu quả trong nhóm và cá nhân. Luôn nhiệt tình và tham gia nghiên cứu các công nghệ mới

Tìm hiểu cách viết các chương trình đơn giản và cách sử dụng chúng:

  • Điều kiện nếu
  • trong khi tập
  • Phương pháp đếm
  • phương pháp lặp lại

Mô tả vấn đề

Cho số n, tính số chữ số của số nguyên dương n.

Ví dụ:

Hướng dẫn

Định vị

đệ quy (đệ quy) là một trong những thuật toán quen thuộc trong lập trình (trong toán học thường gọi là “quy nạp”).

Xem thêm  Quy chế tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy xã

Trong lập trình, một hàm được gọi đệ quy khi nó gọi chính nó trong thân hàm.

Ví dụ:

int Recusion () {Recusion (); }

Một hàm đệ quy có hai phần:

  • phần thiết yếu: trạng thái thoát đệ quy
  • phần đệ quy: Phần thân hàm chứa một lời gọi đệ quy

thuật toán

Nó có thể được giải quyết theo hai cách:

  • Sử dụng vòng lặp
  • sử dụng đệ quy

Bài tập này chỉ mang tính chất tham khảo, giúp các bạn tìm hiểu và thực hành các bài toán cơ bản về lập trình C ++.

không thấm nước Chúng tôi khuyến khích bạn Phân tích vấn đề> Giải quyết vấn đề> Gỡ lỗi Để kiểm tra kết quả và sửa lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể quay lại Nguồn mã Hình thức để hoàn thành bài tập.

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi tại Đình chỉ Dưới bài viết hoặc trong phần Câu hỏi và trả lời.

Mã nguồn để tham khảo

cái đầu

// Header.h #ifndef _HEADER_ #define _HEADER_ int demSoChuSo (int); int demSoChuSoDequy (int); #endif // _HEADER_

Nguồn

// Nguồn.cpp #include # include “Header.h” bằng cách sử dụng không gian tên std; int main () {int nInput; cout< "أدخل n (عدد صحيح):"؛ سينما >> n mục nhập; int nResult = demSoChuSoDequy (nInput), cout << result << endl; trả về 0; } int demSoChuSo (int nInput) {int nCount = 0; while (nInput! = 0) {nInput = nInput / 10; nCount ++; } return nCount; } int demSoChuSoDequy (int nInput) {if (nInput <10) // n chỉ có một số {return 1; } return 1 + demSoChuSoDequy (nInput / 10); }

phần kết luận

Bạn có thể củng cố kiến ​​thức của mình về các từ khóa C ++ Lập trình C ++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập trong khóa học Các vấn đề về lập trình cổ điển

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại ý kiến ​​đóng góp của bạn để bài viết phát triển tốt hơn. Đừng quên “Thực hành – Thử thách – Không ngại khó”.

Bàn luận

Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn hoặc thắc mắc nào về khóa học, vui lòng hỏi trong phần bên dưới hoặc trong phần Hỏi – Đáp của thư viện hỗ trợ cộng đồng Howkteam.com.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>