Trước cách mạng tháng Hai Nga là nước

Đánh giá của bạn post

Cho đến trước Cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một quốc gia

Câu 23328 Đã biết

Cho đến trước Cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một quốc gia

Câu trả lời chính xác: B

phương pháp giải quyết

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917– xem chi tiết

mục lục

 • Đầu tiên lý do
 • 2 Sự phát triển
 • 3 kết quả
 • 4 xem thêm
 • 5 chỉ ra

lý do (sửa)

Một số yếu tố đã góp phần vào Cách mạng Tháng Hai, bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn. Các nhà sử học không đồng ý về những nguyên nhân chính đã góp phần vào cuộc cách mạng. Các nhà sử học tự do nhấn mạnh sự hỗn loạn gây ra xung đột, trong khi những người theo chủ nghĩa Marx nhấn mạnh tính tất yếu của sự thay đổi. Alexander Rabinovich tóm tắt các nguyên nhân dài hạn và ngắn hạn:

“Cách mạng Tháng Hai năm 1917 … nảy sinh từ nền kinh tế và chính trị trước chiến tranh không thể tránh khỏi, công nghệ lạc hậu, và các nền tảng xã hội bị chia cắt, gắn liền với sự quản lý yếu kém của các lực lượng chiến tranh, sự thất bại quân sự liên tục, sự sụp đổ của các địa phương kinh tế và những vụ bê bối bất thường xung quanh chế độ quân chủ ”[2]

phát triển (sửa)

Vladimir Ilyich Lenin, lãnh đạo của Đảng Bolshevik

Đảng Bolshevik do Vladimir Ilyich Lenin lãnh đạo đã nhân cơ hội này để tổ chức các cuộc biểu tình lớn phản đối chiến tranh và các cuộc bãi công hàng loạt. Vào ngày 9 tháng 1 năm 1917 (22 tháng Giêng theo lịch chung), trong lễ kỷ niệm “Ngày Chủ nhật đẫm máu” ở Petrograd, đã xảy ra một cuộc biểu tình phản chiến lớn. Các cuộc biểu tình lan sang Moscow, Baku và nhiều thành phố khác.

Phong trào cách mạng sôi nổi nhất là ở thành phố Petrograd. Vào ngày 18 tháng 2 (3 tháng 3 theo Kông Lịch), 30.000 công nhân đã đình công và ngày này trở thành ngày mở đầu của Cách mạng Tháng Hai. Vào ngày 23 tháng 2 (8/3), nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, 90.000 nữ công nhân từ 50 nhà máy ở Petrograd đã tham gia biểu tình phản đối chiến tranh. Cuộc đình công nhanh chóng trở thành một cuộc tổng bãi công chính trị. Ngày 24 tháng 2, cuộc bãi công lan rộng khắp thành phố, thu hút 20.000 công nhân tham gia.

Xem thêm  Ai là người phèn nhất việt nam

Vào ngày 25 tháng 2 (10 tháng 3), những người Bolshevik quyết định chuyển sang một cuộc đình công chính trị trên toàn thành phố và xung đột xảy ra giữa những người biểu tình và cảnh sát. Ngày 26 tháng 2 (11 tháng 3), theo lời mời của Đảng Bôn-sê-vích, công nhân chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang bằng cách tước vũ khí của cảnh sát. Các công nhân cũng kêu gọi binh lính tham gia cách mạng lật đổ sa hoàng. Đến chiều, đội quân túc trực của người dân nhiều nơi đã nổ súng vào cảnh sát.

Ngày 27 tháng 2 (12 tháng 3), cuộc khởi nghĩa lan rộng khắp thành phố. Triều đình Nga hoàng phải huy động 60 vạn binh lính từ mặt trận quay lại đàn áp phong trào, nhưng binh lính do nhân dân huy động đã nổ súng vào cảnh sát, bắt giữ các bộ trưởng và tướng lĩnh của sa hoàng. Sa hoàng Nicholas II thoái vị và Đế chế Nga kết thúc (1917).

Kết quả

Ảnh của Lord Lvov.

Trong cuộc nổi dậy và theo lời mời của Đảng Bolshevik, công nhân và binh lính đã tiến hành thành lập các đại diện của Liên Xô. Chiều ngày 27 tháng 2, Đại hội Xô viết toàn Petrograd đã họp và bầu ra người lãnh đạo sự nghiệp thống nhất của công nhân và binh lính Petrograd của Liên Xô. Ngay sau khi Đế quốc Nga kết thúc, đại diện của công nhân và binh lính Liên Xô đã đứng ở Petrograd để quản lý mọi công việc của nhà nước. Những người Menshevik chiếm đa số trong các Xô viết, đặc biệt là Xô viết Petrograd, và các đảng khác như Đảng Cách mạng Xã hội chủ nghĩa đã quyết định thành lập chính phủ trung ương. Vào ngày 2 tháng 3 (15 tháng 3), một chính phủ lâm thời được thành lập với Lãnh chúa Georgi Lvov làm Thủ tướng. Chế độ Nga hoàng sụp đổ, nước Nga xuất hiện chính phủ lâm thời, Liên Xô gồm đại diện công nhân và binh lính. Những người Bolshevik gọi Chính phủ lâm thời là chính phủ tư sản, nhưng nó được lãnh đạo bởi các đảng cánh tả như Menshevik và Chủ nghĩa xã hội, hợp tác với các đảng cánh hữu theo các hệ tư tưởng khác như chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa tự do. Hiến pháp đã được soạn thảo. .

Theo những người Bolshevik, Cách mạng Tháng Hai thực chất là một cuộc cách mạng dân chủ – tư sản kiểu mới vì lãnh đạo cuộc cách mạng là giai cấp vô sản và xu hướng đi lên của cuộc cách mạng là xây dựng hệ thống xã hội chủ nghĩa chứ không phải chủ nghĩa tư bản. Từ cuộc cách mạng này hai chính phủ được thành lập là chính phủ lâm thời tư sản và chính phủ Xô viết. Trong khi những người Menshevik hiện chiếm đa số ở Liên Xô và những người Bolshevik chiếm thiểu số, mối quan hệ sẽ thay đổi nhanh chóng khi quần chúng ngày càng ủng hộ những người Bolshevik. Cách mạng Tháng Hai đã lật đổ chế độ phong kiến, cho phép những người Bolshevik lên nắm chính quyền với Cách mạng Tháng Mười.

Xem thêm  Hành vi nào sau đây xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự của công dân

Xem thêm[sửa

 • Chiến tranh thế giới thứ nhất
 • Cách mạng tháng mười

tham khảo (sửa)

 1. ^ Orlando Figs (2008). bi kịch phổ biến. Hay không. trang 321. ISBN 9780712673273.
 2. ^ Alexander Rabinovich (2008). Những người Bolshevik nắm quyền: Năm đầu tiên của chế độ Xô Viết ở Petrograd. Indiana AB. trang 1. ISBN 978-0253220424.

Tình hình nước Nga trước cách mạng 1917

Phần 1

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng

* Chính trị gia:

Vào đầu thế kỷ XX, Nga vẫn là một nước quân chủ tuyệt đối do sa hoàng lãnh đạo.

Sa hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế xã hội.

* Tiết kiệm: Trở lại, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra nhiều nơi, công nông nghiệp đình trệ.

* Xã hội:

Đời sống nông dân, công nhân và các dân tộc trong Đế quốc Nga rất khổ cực.

Các phong trào phản chiến đòi lật đổ Kaiser diễn ra khắp nơi.

Truoc cach mang thang hai nga la nuoc 7595e6aa0de10e25d06b42cf8908e7cb

Sa hoàng Nicholas II

Trang chủ ND

Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của nước Nga trước cách mạng.

sơ đồ tư duy

Bản đồ tinh thần về tình hình ở Nga trước cuộc cách mạng năm 1917

Truoc cach mang thang hai nga la nuoc 4ab09e8bd9f70426dce24ac4949ee5de

Loigiaihay.com

 • Truoc cach mang thang hai nga la nuoc f4493a62dc0e660d2f58946099b9933d

  Cách mạng tháng Hai ở Nga 1917

  Tóm tắt mục 2. Cách mạng tháng Hai ở Nga 1917

 • Truoc cach mang thang hai nga la nuoc a06b4d31ef6843f2a4f17619f18ca49a

  Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

  Tóm tắt mục 3. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

 • Truoc cach mang thang hai nga la nuoc e92805db5ec3782f51ff465a85a6426f

  Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917

  Tóm tắt mục 1. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917

 • Truoc cach mang thang hai nga la nuoc cf22579ed40d4951aa5b1704cc83984e

  Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917

  Tóm tắt mục 3. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga

 • Truoc cach mang thang hai nga la nuoc 3c51e3f0fef01017d9059957ac988fed

  Lý luận về Cách mạng Tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

  Lý luận về Cách mạng Tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

 • Truoc cach mang thang hai nga la nuoc 23f2cbfa5336f162c70095fc5e05a9d7

  Vì sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?

  – Chúng tôi muốn kiểm soát đất nước của chúng tôi, và biến đất nước của chúng tôi thành thuộc địa của chúng

 • Truoc cach mang thang hai nga la nuoc bb73dbaf50372cb04cca14a12e7849f4

  Thực dân Pháp xâm lược Bắc Kỳ lần thứ nhất (1873)

  Tóm tắt mục 2. Thực dân Pháp xâm lược Bắc Kỳ lần thứ nhất (1873)

 • Truoc cach mang thang hai nga la nuoc 118641b13a566998ab311d96083cb8c9

  Vì sao triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?

  – Triều đình Hugh rất kiêu hãnh và sợ thực dân Pháp, không tin vào sức dân, cho rằng khó đánh thắng quân Pháp.

Cho đến trước Cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một quốc gia

Chế độ quân chủ lập hiến.

Quyền sở hữu tuyệt đối.

Câu trả lời chính xác

Nước cộng hòa tổng thống.

Cộng hòa đại nghị.

xem giải pháp

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>