Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn a và b cách nhau 16cm

Đánh giá của bạn post

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, nguồn A và B cách nhau 16 cm dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước với cùng phương trình u = 2cos16πt (u tính bằng mm, t s). Tốc độ của sóng trên mặt nước là 12 cm / giây. Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại là

một. 11

Xem thêm  Đặt lại khoảng cách dòng trong word 2022

B. 20

c. 21

Câu trả lời chính xác

Tiến sĩ .. mười

xem giải pháp

tài liệu

  • 1. Đề thi chọn HSG môn Hóa lớp 9 – Trường THPT Kỳ Lâm năm học 2019-2020
  • 2. Đề cương ôn thi môn Toán lớp 9 |
  • 3. Bộ Từ vựng Hóa học NAP 4.0 (4 cuốn)
  • 4. Đề luyện tập trắc nghiệm Unit 9: Post Office – Tiếng Anh lớp 11
  • 5. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa học.

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, nguồn A và B cách nhau 16 cm dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước với cùng phương trình u = 2cos16πt (u tính bằng mm, t s). Tốc độ của sóng trên mặt nước là 12 cm / giây. Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại là

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, nguồn A và B dao động cách nhau 16 cm theo phương thẳng đứng v?

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, nguồn A và B cách nhau 16 cm dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước với cùng phương trình u = 2cos16πt (u tính bằng mm, t s). Tốc độ của sóng trên mặt nước là 12 cm / giây. Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại là

một. mười.

B. 20.

c. 21.

Tiến sĩ .. 11.

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn A và B đặt cách nhau 16 cm dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước với cùng phương trình u = 2cos16πt (u tính bằng mm, t trên giây). Tốc độ của sóng trên mặt nước là 12 cm / giây. Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại là

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>