Trong một tam giác đối diện với hai góc bằng nhau là hai cạnh bằng nhau đúng hay sai

Đánh giá của bạn post

Khẳng định nào sau đây là sai?

TL: Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn là góc lớn nhất

B. Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc tù là cạnh nhỏ nhất

c Trong tam giác cân, góc ở đỉnh có thể là góc tù

D. Trong tam giác vuông, cạnh huyền là cạnh lớn nhất

1. Kiến thức cần nhớ

tam giác đồng dư

Trong mot tam giac doi dien voi hai goc bang nhau la hai canh bang nhau dung hay sai

Tam giác đồng dư là tam giác có các cạnh tương ứng là đồng dư và các góc tương ứng là đồng dư.

Để biểu thị sự tương đương giữa tam giác ABC và tam giác A’B’C, ta viết:

\ (∆ABC = A’B’C ‘. \)

Ví dụ:

\ (\ Delta ABC = \ Delta A’B’C ‘\) \ (\ Leftrightarrow \ left \ {\ begin {array} {l} \ widehat A = \ widehat A’ \\\ widehat B = \ widehat B ‘ \\\ Widehat C = \ widehat C ‘\\ AB = A’B’ \\ AC = A’C ‘\\ BC = B’C’ \ end {array} \ right. \)

trong đó \ (A, \, A ‘\) là hai đỉnh đối xứng, \ (AB, \, A’B’ \) là hai cạnh đối xứng, \ (\ widehat A, \ widehat {A ‘} \) là các góc đồng dư .

Trong mot tam giac doi dien voi hai goc bang nhau la hai canh bang nhau dung hay sai

NB

Khi mã hóa bằng nhau của hai tam giác, các ký tự biểu thị tên của các đỉnh tương ứng được viết theo thứ tự như nhau

2. Một số dạng toán thường gặp

Hình 1: Từ hai tam giác đồng dạng, xác định các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau. Tính độ dài đoạn thẳng và số đo của góc.

phương pháp:

Dựa vào các đỉnh tương ứng của hai tam giác đồng dư để xác định hệ số cần thiết.

Mô hình 2: Viết các cặp tam giác đồng dạng khi các cặp góc và cạnh đồng dạng

phương pháp: Dựa vào các cặp góc và các cặp cạnh bằng nhau ta viết các cặp tam giác đồng dạng theo đúng thứ tự các đỉnh tương ứng.

Đặt dấu (x) vào chỗ trống thích hợp .. Câu 4 trang 36 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 7 Tập 2 – Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối của tam giác

Đặt dấu (x) vào khoảng trống thích hợp:

câu hoặc phán quyết về

đúng

sai – sai – sai

1. Trong một tam giác vuông, cạnh đối diện với góc vuông là cạnh lớn hơn.

2. Trong một tam giác tù, cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn hơn.

3. Trong một tam giác, cạnh đối diện của cạnh nhỏ hơn là nhọn.

4. Trong một tam giác, đối diện với cạnh lớn hơn là góc tù.

Quảng cáo

Trong mot tam giac doi dien voi hai goc bang nhau la hai canh bang nhau dung hay sai

câu hoặc phán quyết về

đúng

sai – sai – sai

1. Trong một tam giác vuông, cạnh đối diện với góc vuông là cạnh lớn hơn.

x

2. Trong một tam giác tù, cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn hơn.

x

3. Trong một tam giác, cạnh đối diện của cạnh nhỏ hơn là nhọn.

x

4. Trong một tam giác, đối diện với cạnh lớn hơn là góc tù.

x

Câu nào đúng và sai 1 Trong một tam giác, các cạnh đối diện là các góc bằng nhau. 2. Trong tam giác vuông, cạnh huyền là cạnh lớn nhất 3. Trong tam giác, góc đối diện với cạnh lớn nhất là góc tù 4. Trong tam giác, góc đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn.

5. Nếu tam giác ABC có góc A = 80 độ, tam giác MNP có góc M = 120 độ thì BC

Câu hỏi: Hai tam giác đồng dạng nếu và chỉ khi chúng có diện tích bằng nhau Đúng hay Sai?

Câu trả lời:

Điều kiện là sai

Vì nếu có hai tam giác đồng dạng thì diện tích sẽ bằng nhau. Nhưng ngược lại, khi hai diện tích bằng nhau thì không thể kết luận chúng bằng nhau (ví dụ tam giác vuông cân 3 góc 4 và tam giác nhọn có cơ sở 4 và chiều cao 3 thì diện tích là 3. Tích của hai tam giác giống nhau là 6, nhưng Hai tam giác không thể bằng nhau vì một bên là tam giác vuông và bên kia là tam giác nhọn.)

Hãy cùng tìm hai tam giác đồng dạng có cách giải tốt nhất.

một. định lý tam giác đồng dư

Hai tam giác đồng dạng là tam giác mà ba cạnh của một tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia và ba góc tương ứng với ba cạnh của một tam giác bằng ba góc tương ứng với ba cạnh của tam giác kia. .

1. Định nghĩa

Tam giác đồng dư là tam giác có các cạnh tương ứng là đồng dư và các góc tương ứng là đồng dư.

2. Biểu tượng

Để biểu thị sự bằng nhau của tam giác ABC và tam giác MNPta, viết:

ΔABC = ΔMNP.

3. Các trường hợp tam giác đồng dư

a) Trường hợp 1: cạnh – cạnh – cạnh:

Nếu ba cạnh của một tam giác đồng dạng với ba cạnh của tam giác khác thì hai tam giác đó đồng dạng.

+ Xét ∆ABC và ∆DFE có:

AB = DF (GT)

AC = DE (GT)

BC = EF (GT)

Suy ra ABC = DFE (c – c – c)

b) Trường hợp 2: Cạnh – Góc – Cạnh:

Nếu hai cạnh và góc trong của một tam giác bằng hai cạnh và có một góc nằm trong tam giác khác thì hai tam giác đó đồng dạng.

Lưu ý: Phải chèn các cặp góc bằng nhau vào giữa hai cặp cạnh bằng nhau để suy ra hai tam giác đồng dạng.

c) Trường hợp 3: Góc – Cạnh – Góc:

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác đồng dạng với một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì tam giác đó đồng dạng.

NB:

– Một cặp cạnh đồng dạng phải là cạnh tạo thành hai cặp góc đồng dư để suy ra hai tam giác đồng dạng.

– Chứng minh hai tam giác đồng dạng ta có thể kết luận các hệ số tương ứng còn lại bằng nhau.

4. Ví dụ

Ví dụ 1: Cho ABC = DMN

a) Viết các đẳng thức trên dưới dạng khác

b) Cho AB = 3 cm, AC = 4 cm, MN = 5 cm. Tính chu vi của mỗi tam giác trên. Có ý kiến ​​gì không?

câu trả lời:

a) Viết đẳng thức ΔABC = DMN dưới dạng khác

Nhận xét: Hai tam giác đồng dạng có cùng chu vi

Ví dụ 2:Cho ΔABC = ΔMNO. Biết Góc A = 55 °, Góc N = 75 ° Các góc còn lại của mỗi tam giác là bao nhiêu?

câu trả lời:

Ví dụ 3: Cho ABC = DEF

a) Tìm ra A ^ = 20 °, C ^ = 60 °, E ^ = 100 °

Tính số này cho các góc của mỗi tam giác

b) Biết DF = 5cm, hãy tìm độ dài các cạnh của tam giác ABC?

câu trả lời:

Vậy ta được độ dài một cạnh của tam giác ABC bằng AC = 5 cm

Bài tập lượng giác đồng dư

a) Trường hợp 1: cạnh – cạnh – cạnh

Bài 1:Cho ABC là một tam giác. Vẽ một đường tròn tâm A và bán kính BC, và vẽ một cung tròn với tâm C và bán kính BA, cách chúng tại D (D và B nằm ở phía bên kia của AC). Chứng minh rằng m // s

câu trả lời

Hãy nhớ rằng ABC và CDA có AC chung

AB = CD (GT)

BC = DA (GT)

Vậy ABC = CDA (ccc)

Do đó m // s

b) Trường hợp 2: Cạnh – Góc – Cạnh

Bài 1:Cho đoạn thẳng BC. Giả sử A là một điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng BC và M là giao điểm xy của BC. Chứng minh AB = AC

câu trả lời

Ah là cạnh chung

Vậy AMB = ΔAMC (cgc)

⇒ AB = AC (hai cạnh đối xứng)

c) Trường hợp 3: Góc – Cạnh – Góc:

Bài 1:

câu trả lời:

Suy ra EBC = ∆DCB (g – c – g)

Kết luận BD = CE (một cặp cạnh đồng dư bằng nhau)

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Chủ thể nào có quyền đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với Chủ tịch nước
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>