Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(-2;1;1), B(0;-1;1 phương trình mặt cầu đường kính AB là)

Đánh giá của bạn post

Một câu hỏi:
Trong không gian Oxyz, cho hai điểm a (1; 0; 1); b (2; – 1; 0). Phương trình của mặt cầu \ (\ left (S \ right) \) có tâm O và bán kính AB là:

câu trả lời:
Đây là các vấn đề về tọa độ Sphere trong bộ phận Kỹ thuật OXYZ.

bán kính \ (R = AB = \ sqrt 3 \)

Phương trình của mặt cầu \ (\ left (S \ right) \) có tâm O và bán kính AB là: \ ({x ^ 2} + {y ^ 2} + {z ^ 2} = 3 \).

===============

====================
Chủ đề liên kết: Kiểm tra về phương trình Sphere và toán học liên quan

Trang chủ

id sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

Câu hỏi liên quan

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A (-2; 1; 1) và B (0; -1; 1) viết phương trình mặt cầu đường kính AB.

a – x – 1 2 + y 2 + z + 1 2 = 8

B. x – 1 2 + y 2 + h + 1 2 = 2

c. x + 1 2 + y 2 + z – 1 2 = 8

Tiến sĩ .. x + 1 2 + y 2 + h – 1 2 = 2

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A (- 2; 1; 1) và B (0; – 1; 1). Viết phương trình mặt cầu đường kính AB.

a (x + 1) 2 + y 2 + (z – 1) 2 = 8.

B. (x + 1) 2 + y 2 + (z – 1) 2 = 2.

c. (x – 1) 2 + y 2 + (z + 1) 2 = 2.

Tiến sĩ .. (x – 1) 2 + y 2 + (z + 1) 2 = 8.

Trong không gian Oxyz, với hai điểm A – 2; Đầu tiên; 1, b 0; – 1; Đầu tiên. Phương trình của mặt cầu có đường kính AB là

ax + 1 2 + y 2 + z – 1 2 = 8

b – x + 1 2 + y 2 + z – 1 2 = 2

c. x + 1 2 + y 2 + z + 1 2 = 8

Tiến sĩ .. x – 1 2 + y 2 + h – 1 2 = 2

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm a (6; -3; -1) và b (2; -1; 7). Phương trình của mặt cầu có đường kính AB là:

Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay80tjm3d2zrremwc3eucg5n
Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay81bk5ccldea0rasxuucg5n
Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9crlppqkhwt2fkte0ucg5n
Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A (1; 2; 3), B (5; 4; -1). Phương trình của mặt cầu có đường kính AB là

Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9dendgajqzqzhqtu4ucg5n
Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9drnvpckqzrwhjsjuucg5n
Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la
Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9aqm1dmmrtnm13stqucg5n

Trong không gian Oxyz, với hai điểm A – 3; 2; 1, b 1; 4; – Đầu tiên . Phương trình của mặt cầu có đường kính AB là:

a – x – 1 2 + y + 3 2 + h 2 = 24

b – x + 1 2 + y – 3 2 + h 2 = 24

c – x – 1 2 + y + 3 2 + h 2 = 6

Tiến sĩ .. x + 1 2 + y – 3 2 + h 2 = 6

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm a (-2; 1; 1), b (0; -1-1) Phương trình của mặt cầu có đường kính AB là

một.

Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay80r0pfr3fgqzjqb1gucg5n

B.

Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9knhbfowhpvmvitnoucg5n

c.

Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9uzknlzfvvtenbwfiucg5n

Tiến sĩ ..

Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A (- 2; 1; 1) và B (0; – 1; 1). Viết phương trình mặt cầu đường kính AB.

a (x + 1) 2 + y 2 + (z – 1) 2 = 8.

B. (x + 1) 2 + y 2 + (z – 1) 2 = 2.

c. (x – 1) 2 + y 2 + (z + 1) 2 = 2.

Tiến sĩ .. (x – 1) 2 + y 2 + (z + 1) 2 = 8.

Xem thêm  File sách tổng ôn toán học

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm a (6; -3; -1) và b (2; -1; 7). Phương trình của mặt cầu có đường kính AB là:

Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong
1663498687 26 trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong
1663498688 51 trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong
1663498689 364 trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A (1; 2; 3), B (5; 4; -1). Phương trình của mặt cầu có đường kính AB là

1663498691 402 trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong
1663498692 892 trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong
1663498693 921 trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong
1663498695 591 trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A (1; 1; 1), B (1; -1; 3). Phương trình của mặt cầu có đường kính AB là

một. (x – 1) 2 + y 2 + (z – 2) 2 = 8

Loại bỏ. (x – 1) 2 + y 2 + (z – 2) 2 = 2

. (x + 1) 2 + y 2 + h 2 = 13

dễ. (x + 1) 2 + y 2 + (z + 2) 2 = 8

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm một(0; 1; 2) và B (2; -L; 4). Phương trình của mặt cầu có đường kính AB là

Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la
Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la
Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay84mmzibm50unf0vxqucg5n
Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay93smjecmnouxaweemucg5n

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm a (2; -1; -3), b (0,3; -1). Phương trình của mặt cầu có đường kính AB là

một. (x + 1) 2 + (y + 1) 2 + (z – 2) 2 = 6

Loại bỏ. (x – 1) 2 + (y – 1) 2 + (z + 2) 2 = 24

. (x + 1) 2 + (y + 1) 2 + (z – 2) 2 = 4

dễ. (x – 1) 2 + (y – 1) 2 + (z – 2) 2 = 6

20 tháng 10 năm 2021 157

ax + 12 + y 2 + h 12 = 2

Câu trả lời chính xác

Chọn khối cầu A đường kính AB có trung điểm I của AB là tâm và bán kính R = AB2. Ta có I (-1; 0; 1) và R = AB2 = 2. Vậy, phương trình của mặt cầu là x + 12 + y2 + z 12 = 2

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Cho hàm số f (x), đồ thị của hàm số y = f ‘(x) là đường cong như hình vẽ bên. Giá trị lớn nhất của hàm số gx = f2x – 1 + 2x trên đoạn [0;2] Bình thường

Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0chm6ly9oyw1jag9plnzul3n0b3jhz2uvdxbsb2fkcy9pbwfnzxmvmy9jyxb0dxjllte2mzq3mjm5njgucg5n

Xem câu trả lời ” 20 tháng 10 năm 2021 2.756

Cho hàm số y = f (x) có bảng phân biệt như hình dưới đây:

Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị của hàm số đã cho là:

Xem câu trả lời ” 20 tháng 10 năm 2021 1.582

Tìm tập nghiệm S để bất phương trình 12 – x2 + 3x <14.

Xem câu trả lời ” 20 tháng 10 năm 2021 1.413

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê trong bốn phương án a, b, c, d dưới đây. Chức năng của công việc này là gì?

Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la

Xem câu trả lời ” 20 tháng 10 năm 2021 1199

Cho các số thực x, y, z sao cho log32x2 + y2 = log7x3 + 2y3 = logz. Có bao nhiêu giá trị nguyên của z để hai cặp (x; y) thỏa mãn đẳng thức trên

Xem câu trả lời ” 20 tháng 10 năm 2021 1.178

Từ một tấm thép phẳng hình chữ nhật, người ta muốn làm một thùng dầu hình trụ bằng cách cắt hai hình tròn bằng nhau và một hình chữ nhật (phần bóng mờ) rồi dập nó, như hình bên dưới. Hai hình tròn làm mặt dưới của hai bên, hình chữ nhật làm mặt xung quanh của thùng dầu (vừa đủ). Biết rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác có các kích thước 50 cm, 70 cm, 80 cm (các mối ghép khi hàn cọc chiếm ít diện tích. Lấy π = 3,14). Diện tích của tấm thép hình chữ nhật ban đầu gần nhất với giá trị nào sau đây?

Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0chm6ly9oyw1jag9plnzul3n0b3jhz2uvdxbsb2fkcy9pbwfnzxmvmy9jyxb0dxjllte2mzq3mjuwotuucg5n

Xem câu trả lời ” 20 tháng 10 năm 2021 1.007

Xem thêm  Cấu tạo máy biến áp một pha ngoài hai bộ phận chính còn có

Gọi hình trụ có độ dài bằng đường sinh 6, diện tích đường tròn ngoại tiếp là 48 độ. Bán kính của đường tròn đáy hình trụ là

Xem câu trả lời ” 20 tháng 10 năm 2021 941

Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số y = f (x) nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0chm6ly9oyw1jag9plnzul3n0b3jhz2uvdxbsb2fkcy9pbwfnzxmvmy9jyxb0dxjllte2mzq3mtg3ndmucg5n

Xem câu trả lời ” 20 tháng 10 năm 2021 846

Tính đạo hàm của hàm số fx = e2x – 3.

Xem câu trả lời ” 20 tháng 10 năm 2021 650

Cho hàm số y = f (x) có bảng phương sai như hình dưới đây:

Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0chm6ly9oyw1jag9plnzul3n0b3jhz2uvdxbsb2fkcy9pbwfnzxmvmy9jyxb0dxjllte2mzq3mtg4nzyucg5n

Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho là:

Xem câu trả lời ” 20 tháng 10 năm 2021 629

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và SA = 2a. Kích thước của khối phân cấp S.ABCD là

Xem câu trả lời ” 20 tháng 10 năm 2021 627

Cho hàm số y = x4 – x3 + 3. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem câu trả lời ” 20 tháng 10 năm 2021 448

Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách vật lý, 2 quyển sách hoá học và 3 quyển sách được chọn ngẫu nhiên. Tìm xác suất để trong ba cuốn sách được rút ra có ít nhất một cuốn sách toán học

Xem câu trả lời ” 20 tháng 10 năm 2021 410

Trong hộp bút có 8 bút bi, 6 bút chì và 10 bút chì màu. Có bao nhiêu cách lấy một cây bút ra khỏi hộp này?

Xem câu trả lời ” 20 tháng 10 năm 2021 335

Cho lăng trụ đứng ABCA’B’C ‘có đáy là tam giác đều cạnh 2. Tìm A’A = A’B = A’C = 2. Khoảng cách từ A’ đến mặt phẳng (ABC) là

Trong khong gian oxyz cho hai diem a 211 b0 11 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0chm6ly9oyw1jag9plnzul3n0b3jhz2uvdxbsb2fkcy9pbwfnzxmvmy9jyxb0dxjllte2mzq3mjm2mjgucg5n

Xem câu trả lời ” 20 tháng 10 năm 2021 252

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>