TRONG không gian Oxyz cho 3 điểm A(1;0;0), B(0; -2;3 C(1;1;1))

Đánh giá của bạn post

Đăng 12-05-2012-23: 52

Trong không gian với hệ tọa độ, Oxyz cho B (-1, \ 3,0), C (1, \ 3,0) M (0,0, a) với a> 0. Trên trục Oz, lấy điểm N sao cho mặt phẳng (MBC) vuông góc với mặt phẳng (NBC). a / cho trước a = sqrt {3}. Tính góc giữa mặt phẳng (NBC) và (OBC). b / Tìm thể tích nhỏ nhất của khối nón BCMN.

Bài đăng này đã được chỉnh sửa bởi yulkyun: 12 tháng 5 năm 2012 – 23:53

trong không gian Oxyz $ tìm tọa độ của điểm Đô la Úc đối xứng với $ B \ left (1,3; -5 \ right) $ thông qua bản gốc $ O \ left (0.0; 0 \ right) $ ?

một.

\[ \left( -1;-3;5 \right) \].

B.

\[ \left( 1;-5;3 \right) \].

c.

\[ \left( 5;-1;3 \right) \].

Tiến sĩ ..

\[ \left( -5;1;3 \right) \].

phép chiếu thẳng đứng a (3; -1; 1) Trên Oyz là điểm N thuộc mặt phẳng Oyz nên x = 0.

Vì vậy, sự sụt giảm a (3; -1; 1) Lên Oyz n (0; -1; 1)

Câu trả lời để chọn là không

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 644

Phương trình cấp (ABC): x + y + z-1 = 0

Phương trình cấp (BCD): x = 0

Phương trình cấp (CDA): y = 0

Mức tương đương (DBA): z = 0

Gọi I (x; y; z) là một điểm cách đều bốn mặt phẳng (ABC), (BCD), (CDA), (dB)

x + y + z -13 = x = y = z

TH1: x = y = z⇒3x-13 = x

⇔[x=13+3x=13-3⇒I13+3;13+3;13+3[x=13+3x=13-3⇒I13+3;13+3;13+3[س=13+3س=13-3⇒I13+3؛13+3؛13+3[x=13+3x=13-3⇒I13+3;13+3;13+3

hoặc I13-3; 13-3; 13-3

TH2: -x = y = z⇒-x-13 = x

[x=13-1x=-13+1⇒I13-1;-13-1;-13-1[x=13-1x=-13+1⇒I13-1;-13-1;-13-1[x=13-1x=-13+1⇒I13-1؛-13-1؛-13-1[x=13-1x=-13+1⇒I13-1;-13-1;-13-1

hoặc I-13 + 1; 13 + 1; 13 + 1

TH3:x = y = -z⇒x-13 = x

hoặc I13-1; -13-1; 13-1

TH4: x = y = -z⇒x-13 = x

[x = -13-1x = 13 + 1⇒I-13-1; -13-1; 13-1[x = -13-1x = 13 + 1⇒I-13-1; -13-1; 13 ]-1[x=-13-1x=13+1⇒I-13-1؛-13-1؛13-1[x=-13-1x=13+1⇒I-13-1;-13-1;13-1

hoặc I13 + 1; 13 + 1; -13 + 1

Do đó, có tổng cộng 8 điểm đạt yêu cầu.

Chọn câu trả lời c.

Trong không gian Oxyz,

cho ba điểm a (1; 0; 0), b (1; 1; 1),

Trong khong gian oxyz cho 3 diem a100 b0 23 c111

một) Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua O và vuông góc với OC.

Xem thêm  Nhà khoa quốc tế Hoàng Hường bị cướp

B) Viết phương trình mặt phẳng (β) chứa AB và vuông góc với (α).

câu trả lời:

một) Mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến là

Trong khong gian oxyz cho 3 diem a100 b0 23 c111

hoặc n → = 3OC → = (1; 1; 1)

Phương trình cấp (α) là x + y + z = 0.

B) Gọi (β) là mặt phẳng chứa AB và vuông góc với mặt phẳng (α). Hai vectơ có giá song song hoặc cao hơn là: AB → = (0; 1; 1) và

Trong khong gian oxyz cho 3 diem a100 b0 23 c111

→ = (1; 1; 1)

Theo đó (β) có một vectơ pháp tuyến

Trong khong gian oxyz cho 3 diem a100 b0 23 c111 ahr0chm6ly9kb2nkbi5nawfpbmhhbmguaw8vbwvkawevym9va3mvmtyyotmymdawmdy5nl9nawfpbmhhbmhfdm5fntziodawzwyzzc5wbmc=

→ = (0; 1; −1)

Phương trình của cấp (β) là y – z = 0

. Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm a = (1; 0; 0); b = (0; 1; 0); C (1,1; 1) Khi đó tam giác ABC là:

một.

tam giác bình thường

B.

tam giác vuông

c.

Tam giác đều

Tiến sĩ ..

Tam giác nhọn

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời:

bạn có muốn?

Xem thêm các bài kiểm tra

xem thêm

Có liên quan

Một số câu hỏi khác mà bạn có thể quan tâm.

 • Phương pháp phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp là:

 • Quy ước về một số gen ở người như sau:

  N: Đôi mắt đen. N: mắt nâu. Gen màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể thường di truyền. Gen A quy định máu bình thường; Gen A quy định bệnh máu khó đông. Gen quy định tính trạng máu nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X và không có alen quy định trên Y. Số kiểu gen tối đa có thể có về các tính trạng trên là:

 • Các bộ truyền thường được sử dụng trong kỹ thuật di truyền là:

 • Phát biểu nào sau đây là đúng về plasmit trong công nghệ gen?

 • Trong kỹ thuật di truyền, những thứ thường được sử dụng làm “nhà máy” để sản xuất các sản phẩm sinh học là:

 • ** Xét hai cặp alen Aa và Bb cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng, trong đó mỗi gen quy định hoàn toàn cả tính trạng trội và tính trạng lặn. Quá trình nguyên phân xảy ra hoán vị gen với tỉ lệ 20%.

  Lai P:

  Trong khong gian oxyz cho 3 diem a100 b0 23 c111

  Nó sẽ xuất hiện ở FB tỉ lệ kiểu hình là:

 • Những thứ thường được sử dụng là vi khuẩn Escherichia coli để nhận các tế bào vì lý do chính:

 • DNA plasmid khác với DNA nhiễm sắc thể ở:

 • Gen thứ nhất chứa hai alen A và a.

  Gen thứ hai chứa hai alen B và b.

  Nếu cả hai gen cùng có mặt trên cùng một thể đồng hợp thì số kiểu tổ hợp gen tối đa trong quần thể về cả hai gen là:

 • Khi chuyển gen từ tế bào cho sang tế bào nhận, cần sử dụng chất truyền vì những lý do sau:

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Giải bất phương trình bậc 2 có tham số m
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>