Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa ba nút liên tiếp bằng

Đánh giá của bạn post

Trong hệ thống sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc vành đai liên tiếp bằng nhau

một. một bước sóng.

B. Hai bước sóng.

c. một phần tư bước sóng.

Tiến sĩ .. nửa bước sóng.

Câu trả lời chính xác

xem giải pháp

Trong hệ thống sóng dừng trên dây chuyền, khoảng cách giữa hai nút hoặc vành đai liên tiếp bằng:

Chọn câu đúng trong hệ thức về sóng dừng trên dây xích, khoảng cách giữa hai con vịt liên tiếp là

1 giờ trước

Trong hệ thống sóng dừng trên dây chuyền, khoảng cách giữa hai nút hoặc vành đai liên tiếp bằng:

Trong hệ thống sóng dừng trên dây chuyền, khoảng cách giữa hai nút hoặc vành đai liên tiếp bằng:

một. một bước sóng

B. hai bước sóng

c. bước sóng phần tư

Tiến sĩ .. nửa bước sóng

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Điền quân là công ty của ai
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>