Trong các phép chia cho 4, số dư lớn nhất có thể có của các phép chia đó là

Đánh giá của bạn post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque tại purus laoreet.

Tạo một tài khoản

Chia cho 4 là phần còn lại lớn nhất của phép chia

A 1

b 2

c 3

D 4

Câu hỏi tương tự

Chọn một chữ cái có câu trả lời đúng:

Trong các phần có phần dư với số chia là 5, phần còn lại tối đa của các phần này là:

a 1 b 2 c. 3D .4

Chọn một chữ cái có câu trả lời đúng:

Chia cho phần dư bằng cách chia cho 3 thì số dư lớn nhất của phép chia này là:

A 3

c 1

b 2

d 0

Chọn một chữ cái có câu trả lời đúng:

Chia cho phần dư bằng cách chia cho 3 thì số dư lớn nhất của phép chia này là:

A 3

c 1

b 2

d 0

Trong phép chia cho 4, số dư lớn nhất có thể là bao nhiêu?

Số dư lớn nhất trong phép chia có dư 4 là bao nhiêu? Số dư tối thiểu là bao nhiêu? Số dư lớn nhất nhỏ hơn số chia bao nhiêu đơn vị?

Phần còn lại lớn nhất của phép chia này là “4-1 = 3”

`->` chọn `c`

Chia cho 4 là phần còn lại lớn nhất của phép chia

A 1

b 2

c 3

D 4

Tốt

… Xem tất cả các bình luận

Đáp án c. Vì phần dư phải luôn nhỏ hơn số chia

aaaaaaaaa

Chia cho 4 là phần còn lại lớn nhất của phép chia

-> câu c 3

Vì số dư không được lớn hơn số chia

Xem thêm  Điểm thi đại học 2017 học viện tài chính năm 2022

Số dư lớn nhất nhỏ hơn số chia một đơn vị

mà trong phép chia cho 4 → phần dư lớn nhất = 4-1 = 3 → C

# kaka

Chia cho 4 là phần còn lại lớn nhất của phép chia

A.1

b 2

c 3

D 4

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>