Trong các loại thức ăn sau loại nào có tỷ lệ

Đánh giá của bạn post

Ngày 5 tháng 9 năm 2021 10229

Hạt ngô.

Câu trả lời chính xác


Trang 2

Ngày 5 tháng 9 năm 2021 9,926

A. Nước rau chân vịt.

Câu trả lời chính xác


Trang 3

Ngày 5 tháng 9 năm 2021 10.043

c. bột cá;

Câu trả lời chính xác


trang 4

Ngày 5 tháng 9 năm 2021 8613

C- Vitamin cao cấp.

Câu trả lời chính xác


Trang 5

Ngày 5 tháng 9 năm 2021 8840

D- bột cá.

Câu trả lời chính xác

18/06/2021 7968

A. Nước rau chân vịt.

Câu trả lời chính xác


Trang 2

18/06/2021 8473

Hạt ngô.

Câu trả lời chính xác


Trang 3

18/06/2021 6998

c. bột cá;

Câu trả lời chính xác


trang 4

18/06/2021 5,747

Vitamin cao cấp.

Câu trả lời chính xác


Trang 5

18/06/2021 7704

D- bột cá.

Câu trả lời chính xác

Loại thức ăn có hàm lượng Gluxit cao nhất là: Hạt ngô – Bảng 4 SGK trang 100.

Câu trả lời là c

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 30

24/12/2021 1.659

A. Nước rau chân vịt.

Câu trả lời chính xác

Xem thêm  Sách Lịch sử Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Trang 2

24/12/2021 780

c. bột cá;

Câu trả lời chính xác


Trang 3

24/12/2021 1.201

Hạt ngô.

Câu trả lời chính xác


trang 4

24/12/2021 1.003

Vitamin cao cấp.

Câu trả lời chính xác


Trang 5

24/12/2021 1.327

D- bột cá.

Câu trả lời chính xác

Đáp án: C. Hạt ngô.

Dặn dò: (Loại thức ăn có hàm lượng Gluxit cao nhất là: Hạt ngô – Bảng 4 SGK trang 100)

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>