Trên sợi dây có sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút sóng

Đánh giá của bạn post

Trên một dãy có sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng.

Trên một dãy có sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng.

một. bước sóng phần tư

B. nửa bước sóng

c. một bước sóng

Tiến sĩ .. gấp đôi bước sóng

Khi có sóng dừng trên dây thì khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là

Câu hỏi 4525 Đã biết

Khi có sóng dừng trên dây thì khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là

Câu trả lời chính xác: c

phương pháp giải quyết

sóng tĩnh – xem chi tiết

Trong sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút gần nhất của sóng là

một. bước sóng phần tư

B. gấp đôi bước sóng

c. nửa bước sóng

Câu trả lời chính xác

Tiến sĩ .. một bước sóng

xem giải pháp

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Sinh lý đàn ông qua từng độ tuổi
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>