Trên một sợi dây đàn hồi có sóng dừng với bước sóng 10 cm bụng sóng và nút sóng liền kề cách nhau

Đánh giá của bạn post

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút sóng liền kề là:

một. một bước sóng

B. hai bước sóng

c. nửa bước sóng.

Tiến sĩ .. một phần tư bước sóng.

Câu trả lời là c

Khi trên sợi dây có sóng dừng thì khoảng cách giữa hai nút sóng liền nhau bằng nửa bước sóng.

Các câu hỏi nóng về cùng một chủ đề

Trong sóng dừng trên sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa nút và bụng sóng kề nhau là

một. một bước sóng

B. hai bước sóng

c. bước sóng phần tư

Tiến sĩ .. nửa bước sóng

Câu hỏi tương tự

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng với bước sóng Khoảng cách từ một nút thắt đến bụng liền kề của nó là:

một. / 2

b 2

c.

d / 4

Đang có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi. Khoảng cách ngắn nhất giữa một nút sóng và vị trí cân bằng của bụng sóng là 0,25 m. Sóng truyền trên sợi dây có bước sóng

một. 0,5 m.

B. 1,5 m.

c. 1,0 m.

Tiến sĩ .. 2,0 m.

Đang có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi. Khoảng cách ngắn nhất giữa một nút sóng và vị trí cân bằng của bụng sóng là 0,25 m. Sóng truyền trên sợi dây có bước sóng

một. 0,5 m

B. 1,5 m

c. 1,0 m

Tiến sĩ .. 2,0 m

Đang có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi. Giả sử rằng khoảng cách giữa bụng điểm và nút lân cận của nó là 15 cm. Một sóng truyền trên một sợi dây có bước sóng

một. 15 cm

B. 30 cm

c. 60 cm

Tiến sĩ .. 7,5 cm

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng với bước sóng Bụng phình to / 4. Khoảng cách xa nhất từ ​​nút đến bụng liền kề là:

một. / 2

b 2

c 2/4

Tiến sĩ .. / 4

Trên sợi dây đang có sóng dừng bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai nút sóng liền kề là

một. 4

B. / 2

c. 2

Tiến sĩ ..

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng với bước sóng 1 cm. Trên sợi dây có hai điểm A và B cách nhau 4,6 cm, chính giữa AB là một nút sóng. Số mắt xích và số sóng trên dây AB (kể cả A và B) là

một. 9 bụng, 10 nút

B. 10 bụng, 10 nút

c. 10 bụng, 9 nút

Tiến sĩ .. 9 bụng, 9 nút

Trong một hệ thống sóng dừng nối tiếp, khoảng cách giữa hai mạng sóng liên tiếp là 10 cm. độ dài sóng?

một.

10 cm.

B.

20 cm.

c.

40 cm.

Tiến sĩ ..

80 cm.

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời:Loại bỏ

câu trả lời:

Khoảng cách giữa hai tia liên tiếp bằng nửa bước sóng. Vậy bước sóng là 20 cm.

Vì vậy, câu trả lời đúng là (b).

Câu hỏi từ kỳ thi tiếp theo. Bạn có muốn kiểm tra không?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Sóng đứng – Sóng cơ và sóng âm – Vật lý 12 – Câu 4

Làm bài tập về nhà đi

Có liên quan

Một số câu hỏi khác từ cùng một kỳ thi.

 • Một sợi dây AB dài 150 cm được vặn theo phương ngang, đầu B kẹp, đầu A nối với một nhánh của âm thoa dao động với tần số 40 Hz. Trong dãy AB có sóng dừng cố định và A được coi là điểm nút. Vận tốc truyền sóng trên dây là 20 m / s. Kể cả A và B, trên dây có:

 • Sợi dây đàn hồi dài L, cố định hai đầu. Sóng dừng trên sợi dây có bước sóng dài nhất là:

 • Sóng dừng trên sợi dây mềm dài có bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E, M, N trên dây (EM = 3MN = 30 cm) và M là điểm bụng. Khi vận tốc dao động tại N là

  Tren mot soi day dan hoi co song dung voi buoc song 10 cm bung song va nut song lien ke cach nhau

  Khi đó vận tốc dao động tại E là:

 • Trên một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định đang có sóng dừng với tần số f0. Khi đó, trừ cả hai đầu dây, còn lại 3 điểm trên dây không dao động. Nếu tăng tần số lên 2 f0 thì dây có sóng dừng với số bụng sóng trên dây là:

 • Trong một hệ thống sóng dừng nối tiếp, khoảng cách giữa hai mạng sóng liên tiếp là 10 cm. độ dài sóng?

 • Sợi dây đàn hồi AB được kéo căng bởi lực căng không đổi. Đầu A được nối với một nguồn dao động, và B cố định, trên sợi dây được tạo thành sóng dừng. Để tăng số lượng gợn sóng ở bụng:

 • Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8 m cố định ở hai đầu đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Giả sử rằng tần số của sóng truyền trên dây là 100 Hz. Tốc độ của sóng trên dây là bao nhiêu?

 • Dụng cụ thí nghiệm bao gồm: Máy phát tần số. Cung cấp điện; Chân đế dây thun. Để đo tốc độ của sóng truyền trên sợi dây, người ta thực hiện các bước sau a. Đo khoảng cách giữa hai nút liên tiếp 5 lần b. Kết nối một đầu của dây với máy phát điện, sau đó cố định đầu kia. c. Bật nguồn điện nối với máy phát tần số và chọn tần số 100 Hz d. Tính tốc độ trung bình và sai số của sóng. Tính toán trung bình và sai số bước sóng theo thứ tự đúng:

 • Dây AB có đầu A cố định, dao động nhỏ ở đầu B với tần số 20 Hz. Chiều dài của sợi dây là 80 cm, trên dây có 4 bụng sóng. Tốc độ của sóng trên dây là bao nhiêu?

 • Tần số của sóng dừng trên sợi dây đàn hồi có tần số f = 50 (Hz). Khoảng cách giữa 3 nút sóng liên tiếp là 45 (cm). Tốc độ sóng trên dây:

 • Dụng cụ thí nghiệm bao gồm: Máy phát tần số. Cung cấp điện; Chân đế dây thun. Để đo tốc độ của sóng truyền trên sợi dây, người ta thực hiện các bước sau a. Đo khoảng cách giữa hai nút liên tiếp 5 lần b. Kết nối một đầu của dây với máy phát điện, sau đó cố định đầu kia. c. Bật nguồn điện nối với máy phát tần số và chọn tần số 100 Hz d. Tính tốc độ trung bình và sai số của sóng. Tính giá trị trung bình và sai số của bước sóng. Theo đúng thứ tự:

 • Trên một sợi dây xích có chiều dài l cố định ở hai đầu đang có sóng dừng. Trên dây có bụng sóng. Cho rằng vận tốc của sóng trên sợi dây là v không đổi. tần số sóng

 • Một sợi dây đàn hồi mảnh dài 100 cm có hai đầu A và B cố định. Trên dây có sóng dừng với tần số 60 Hz và có 3 nút sóng trừ A và B. Bước sóng là bao nhiêu?

 • Sợi dây căng ngang có sóng dừng. Sóng truyền trên sợi dây có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp là:

 • Trong sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là:

 • dây thun dài

  Tren mot soi day dan hoi co song dung voi buoc song 10 cm bung song va nut song lien ke cach nhau

  vận tốc của sóng trên dây

  Tren mot soi day dan hoi co song dung voi buoc song 10 cm bung song va nut song lien ke cach nhau

  Treo vào một thanh rung. Bạn cần lắc lư theo chiều ngang với tần suất

  Tren mot soi day dan hoi co song dung voi buoc song 10 cm bung song va nut song lien ke cach nhau

  thay đổi từ

  Tren mot soi day dan hoi co song dung voi buoc song 10 cm bung song va nut song lien ke cach nhau

  Tiếp cận

  Tren mot soi day dan hoi co song dung voi buoc song 10 cm bung song va nut song lien ke cach nhau

  . Trong khi thay đổi tần số thì có bao nhiêu giá trị tần số có thể tạo ra sóng dừng trên sợi dây?

 • Trên sợi chỉ có một vạch cố định bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là bao nhiêu?

 • Một đầu dây cao su được cố định, đầu kia là một âm thoa dao động với tần số f. Sợi dây có chiều dài 0,5 (m) và tốc độ truyền sóng là 40 (m / s). Để sợi dây dao động trong một gói sóng thì giá trị của f phải là:

 • Sợi dây đàn hồi AB căng ngang, dài l = 120 cm, cố định ở hai đầu, có sóng cố định không đổi. Bề rộng bụng sóng 4a. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động cùng pha với cùng biên độ là 20 cm. Số bụng sóng trên AB là:

 • Một sợi dây AB dài 100 cm được vặn theo phương ngang, đầu B kẹp chặt, đầu A nối với một nhánh âm thoa dao động với tần số 40 Hz. Trong dãy AB có sóng dừng cố định và A được coi là điểm nút. Vận tốc truyền sóng trên dây là 20 m / s. Kể cả A và B, trên chuỗi có:

 • Một sợi dây cao su dài thêm đầu A đu đưa theo phương vuông góc với sợi dây. Vận tốc của sóng trên dây là 4 m / s. Cho điểm M trên sợi dây và cách A một đoạn 40 cm, người ta nhận thấy M luôn dao động lệch pha so với A.

  Tren mot soi day dan hoi co song dung voi buoc song 10 cm bung song va nut song lien ke cach nhau

  rad trong đó k là số nguyên. Tính tần số của sóng, nếu giá trị của f nằm trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz:

Một số câu hỏi khác mà bạn có thể quan tâm.

 • Động vật ăn cỏ (chủ yếu là động vật ăn cỏ) có … (1) … nhiều hơn động vật ăn thịt đến .. (2) …

 • Ở thỏ, quá trình tiêu hóa sinh học xảy ra chủ yếu ở

 • Nếu cường độ ánh sáng như nhau thì:

 • Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?

 • Nhóm thực vật C3 phân bố như thế nào?

 • Đá cũng được tìm thấy trong dạ dày cơ bắp của chim, và điều này được giải thích:

 • Điều gì xảy ra khi chúng ta ăn thức ăn mà không nhai kỹ hoặc nuốt nó mà không nhai?

 • Người bệnh phải dùng thuốc kháng sinh để điều trị bệnh, trong thời gian sử dụng thuốc này người bệnh có dấu hiệu bị suy giảm tiêu hóa mà nguyên nhân chủ yếu là do:

 • Trong một thí nghiệm để phát hiện quá trình hô hấp ở thực vật, khi que diêm đang cháy được đưa vào thùng chứa hạt đang phát triển đang sống, que diêm bị dập tắt ngay lập tức. Giải thích nào sau đây là đúng?

 • Nếu một người có nhịp tim 50 nhịp / phút thì mỗi chu kỳ tim kéo dài bao lâu?

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Bài tập giảm mỡ bụng cho tuổi trung niên
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>