Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối the kỷ 19 ra đời trong bối cảnh nào

Đánh giá của bạn post

I.Tình hình Việt Namnửa cuối thế kỉXIX

– Kinh tế:

+ Triều đình Huế vẫn tiếp tục thực hiện chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu, khiến cho kinh tế, xã hội Việt Nam rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

+ Nông nghiệp, thủ công nghiệp bế tắc, tài chính cạn kiệt.

– Chính trị:

+ Thực dân Pháp ráo riết mở cuộc chiến tranh xâm lược Nam Kì, chuẩn bị đánh chiếm cả nước.

+ Bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương mục ruỗng.

– Xã hội:

+ Mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc gay gắt thêm.

+ Phong trào khởi nghĩa nông dân bùng lên dữ dội, càng làm cho đất nước lâm vào tình trạng rối ren thêm.

=> Trong bối cảnh đó, trào lưu cải cách Duy Tân ra đời.

@[email protected]

Answers ( )

 1. Trao luu cai cach duy tan o viet nam nua cuoi the ky 19 ra doi trong boi canh nao e8016fbe1f107b4a76968b9416dfc504

  Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX ra đời trong bối cảnh nào?
  – Triều đình Huế thực hiện chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời lạc hậu, khủng hoảng nghiêm trọng.

  – Bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương mục ruỗng.
  – Nông nghiệp, công nghiệp và thương nghiệp đình trệ.

  – Tài chính cạn kiệt, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn.

  – Mâu thuẫn dân tộc ngày thêm gay gắt.

  – Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ dữ dội.
  => Các trào lưu cải cách Duy Tân ra đời.

  Nêu nội dung và ý nghĩa của những đề nghị cải cách đó?
  – Nội dung

  – Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế (1868): xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định).
  – Đinh Vãn Điền (1868) xin đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.
  – Nguyễn Trường Tộ (1863-1871): đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại. phát triển công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục.
  – Nguyễn Lộ Trạch (1877-1882) : đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.

  – Ý nghĩa của những đề nghị cải cách:

  – Gây được tiếng vang lớn, tấn công vào những tư tưởng bảo thủ.

  – Phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiểu biết, thức thời.

  – Góp phần chuẩn bị cho sự ra đời phong trào Duy Tân ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX.

  Chúc bạn học tốt !

 2. Trao luu cai cach duy tan o viet nam nua cuoi the ky 19 ra doi trong boi canh nao 88f6c31e638df960cd26d134f21d5a0e

  Đề bài: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX ra đời trong bối cảnh nào ? Nêu nội dung và ý nghĩa của những đề nghị cải cách đó.

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  * Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX ra đời trong bối cảnh:

  – Vào cuối TK XIX, trong khi thực dân Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lược Nam Kì, chuẩn bị đánh chiếm cả nước ta. Trong khi đó triều đình Huế tiếp tục thực hiện chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời khiến cho kinh tế xã hội Việt Nam rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

  – Bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương trở nên mục ruỗng; nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp đình trệ, tài chính cạn kiệt, đời sống nhân dân khó khăn. Mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt.

  – Xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, muốn cho nước nhà giàu mạnh, các sĩ phu là những người thông thái, đi nhiều, biết nhiều, đã từng được chứng kiến sự phồn thịnh của tư bản Âu – Mỹ và thành tựu của nền văn hóa phương Tây. Một số quan lại sĩ phu yêu nước thức thời đã mạnh dạn đưa ra những đề nghị, yêu cầu đổi mới công việc nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá… của nhà nước phong kiến. Trong bối cảnh đó chào lưu cải cách duy tân ra đời.

  * Nội dung và ý nghĩa của những đề nghị cải cách đề nghị đó là:

  – Năm 1868, Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển Trà Lí Nam định Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh việc khai khẩn ruộng hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng

  – Năm 1872 Viện Thương Bạc xin mở ba cửa biển ở miền Bắc và miền Trung để thông thương với bên ngoài

  – Từ năm 1863 – 1871 , Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình 30 bản điều trần, đề cập đến một loạt vấn đề như chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tố giáo dục

  – Vào các năm 1877 và 1882 Nguyễn Lộ Trạch dâng hai bản “ thời vụ sách” lên vua Tự Đức đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dântrí bảo vệ đất nước

  * Ý nghĩa:

  – Những tư tưởng cải cách cuối thế kỷ XIX đã gây được tiếng vang lớn, dám tấn công vào những tư tưởng bảo thủ và phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiểu biết, thức thời

  – Góp phần vào việc chuẩn bị cho việc ra đời phong chào duy tân ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX

  ** Cho mình xin ctlhn với ????**

  #Creative Team Name

Lịch sử lớp 8 – TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX potx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (220.64 KB, 8 trang )

BÀI 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆ
T
NAM NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX.

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Thông qua giờ dạy giúp học sinh các vấn đề sau
1.Kiến thức:
+ Nắm được nét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt nam giữa thế kỷ
XIX để có thể cắt nghĩa các đề nghị cài cách.
+ Hiểu được động cơ, nội dung đề nghị cải cáchvà ghi nhớ được một số
nhà cải cách tiêu biểu.
+ Cắt nghỉa được nguyên nhân vì sao các đề nghị cải cách đều bị khước từ.
Hiểu tác dụng của những đề nghị cải cách đối với sự ra đời của phong trào
Duy Tân ở nước ta hồi đầu thế kỷ XX.
2. Tư tưởng, tình cảm:
+ Khâm phục lòng dũng cảm, cương trực, thẳng thắn cũa các nhà duy Tân
của Việt Nam.
+ Giáo dục thái độ trân trọng đôi với những giá trị đích thực của tư tưởng, trí
tuệ con người trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
3. Kỹ năng:
+ Tiếp tục rèn luyện kỹ năng phân tích đánh giá
+ Rèn luyện kỹ năng liên hệ với thực tế, rút bài học lịch sử.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Lược đồ Phong trào nông dân khởi nghĩa
ở nửa cuồi thế kỷ XIX
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC .
1. Kiểm tra bài cũ:
*Hãy nhận xét về cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế ?
*Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của các đấu tranh miền núi ?
Vào bài mới : Trong thời gian từ cuối thế kỷ XIX tình hình nước ta đầy biến
động :Thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta, tình hình kinh tế, xã hội
sa sút nghiêm trọng, thái độ chống Pháp của triều đình Huế, các cuộc đấu
tranh chống xâm lược và chống phong kiến của nhân dân…. Trong bối cảnh

đó xuất hiện nhiều đề nghị cải cách nhằm cứu vãn tình hình. Đây là một nội
dung quan trọng của lịch sử dân tộc. trong tiết học hôm nay chúng ta tìm
hiểu nguyên nhân, nội dung của những đề nghị cải cách, nắm được môt số
nhà cải cách tiêu biểu và nguyên nhân vì sao những đề nghị cải cách đó
không được chấp nhận
2.Bài mới :

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

GHI BẢNG
Mục I. Tình hình Việt nam nửa
cuối thề kỷ XIX
Hoạt động 1.
Mục tiêu : Nét chính về tình hình
kinh tế Việt Nam và hiểu được tại
sao xã hội lâm vào khủng hoảng
Phương pháp :
*Tổ chức thực hiện:

+ GV cho HS đọc SGK Mục I. Tình
hình Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX
có gì nổi bật? ( HS đọc SGK và trả
lời câu hỏi )

I. Tình hình Việt nam nửa cuối thề kỷ
XIX

HS ghi:
-Kinh tế :nông nghiệp, thủ công nghiệp bế
tắc, tài chính khô kiệt,dời sống nhân dân
vô cùng khó khăn
-Xã hội :
+ Bộ máy chính quyền từ trung ương đến
địa phương đều mục ruỗng
+Mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân

GV chốt lại: => Khởi nghĩa nông
dân nổ ra=> chỉ trên lược đồ Phong
trào nông dân khởi nghĩa ở nửa cuối
thế kỷ XIX
+ GV nêu tiếp câu hỏi : Nguyên
nhân vì sao kinh tế xã hội Việt
Nam ở nửa cuối thế kỷ XIX lâm
vào khủng hoảng?=>(HS tham gia
thảo luận nhóm) GV kết luận do :
+Thực dân Pháp ráo riết mở rộng
chiến tranh xâm lưỡc Nam Kỳ
+Triều đình Huế vận tiếp tục thực

hiện chính sách nội ngoại giao lỗi
thời, lạc hậu
GV nêu câu hỏi :Muốn thoát khỏi
tình trạng khủng hoảng trên thì
phải làm gì? (HS suy nghĩ và trả
lời)

tộc gày càng gay gắt=>khởi nghĩa nông
dân nổ ra

HS ghi:=>kinh tế, xã hội khủng hoảng,cải
cách là tát yếu, cần thiết để đưa đất nước
thoát khỏi bế tăc

*Củng cố :GV sử dụng câu hỏi
SGK trang134 và câu 1, 2, 3 trong

SBT trang108 ,109
Mục II. Những đề nghị cải cách ở
Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ XIX
Hoạt động 2
Mục tiêu:Hiểu được vì sao các sĩ
phu, quan lại đưa ra những đề
nghị cải cách?
Nhớ được tên một số nhà cải cách
tiêu biểu Những nội dung chính của
các đề nghị cải cách
Phương pháp :
+GV nêu câu hỏi: Xuất phát từ
đâu,các sĩ phu, quan lại đưa ra những
đề nghị cải cách?->( HS tự đọc SGK,
trả lời)
(Từ thực trạng khủng hoảng kinh tế
xã hội Việt Nam….Từ lòng yêu nước

Mục II. Những đề nghị cải cách ở Việt
Nam vào nửa cuối thế kỷ XIX

HS tự đọc SGK, trả lời

thương dàn muốn cho nước nhà giàu
mạnh, có thể đương đầu với cuộc
xâm lược của thực dân Pháp……Bản
thân quan lạicó điều kiện đi nhiều,
biết nhiều, đã từng chứng kiến sự
phồn thịnh của tư bản âu Mỹvà thành
tựu của văn hoá phương Tây)
*Củng cố : Câu 3, 4 SBT trang 109

+GV cho HS tự đọc SGK mục II,và
yêu cầu :Xác định tên những nhà cải
cách cần ghi nhớ. Nội dung chính
của những đề nghị cải cách(Chữ nhỏ
SGK trnag 135)
=>Nội dung chính: Muốn thay đổi
chính kiến, thay đổi quan niệm thuộc
nhiều vấn đe về kinh tế , chính trị ,
tôn giáo,pháp luật ……

HS ghi;

– 1868, Trần Đình Túc Và Nguyễn Huy Tế
xin mở cửa biển Trà Lý(Nam Định)
– Đinh Văn Điền đẩy mạnh việc khai khẩn
ruộng hoang, khai mỏ, phát triể
n buôn
bán, chấn chỉnh quốc phòng
– Đặc biệt, từ năm 1863 đến 1871, Nguyễn
Trưởng Tộ xin chấn chỉnh bộ máy quan
lại, phát triển công thương nghiệp và tài
chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại
giao, cải tổ giáo dục….
-1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch đề nghị
chấn hưng dân khí, khai thông dàn trí, bảo
vệ đất nước.

*Củng cố : Câu 4,5 SBT trang 109
Mục III. Kết cục của các đề nghị cải
cách
Hoạt động 3
Mục tiêu : HS ghi nhớ, hiể
u vì sao
những đề nghị cải cách đó không

được thực hiện
Phương pháp :
+GV trình bày: Những đề nghị cải
cách đáp nhu cầu của tình hình đất
nước lúc đó,tac động đến các nghĩ,
cách làm của một bộ phận quan lại
tiều đình Huế, nhưng tại sao lại
không thực hiện được

III. Kết cục của các đề nghị cải cách

-Các đề nghị cải cách đáp ứng yêu cầu của
nước ta bấy giờ,nhưng vẫn còn :
+Lẻ tẻ, rời rạc
+Chưa giải quyết được mâu thuẫn giữa
nhân dân với thực dân Pháp, mâu thuẫn
giữa nông dân với địa chủ phong kiến
+Triều đình bảo thủ, cự tuyệt, đối lập với
mọi sự thay đổi
-Các đề nghị cải cách phản ánh:
+Trình độ nhận thức mới của người VN
+Gây tiếng vang, tấn công vào tư tương
bảo thủ

Làm BT 6,7 trang 110
GV cho HS phát biểu nhận xét, ý
nghĩa của các cải cách,liên hệ vời
đời sống hiện tại

*Củng cố toàn bài:
Câu 1 SGK trang 136
Câu2 : SGK trang 136 (HS cấn xem xét những điều kiện thực hiên cải cách
về kinh tế, xã hội, tài chính. Nếu dược thực h iện, tình hình đất nước ra sao ?
*Sơ kết bài học : SHD giáo viên
*Dặn dò :
+ Học thuộc bài, hoàn chỉnh bài tập
+Đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp hoàn thành công cuộc bình định nước ta,
nên tiến hành khai thác thuộc địa Việt Nam một cách quy mô,Các em tìm
hiểu trước bài 28 để hiểu những thủ đoạn về chính sách chính rrị, kinh tế,
văn hóa, giáo dục của Pháp dẫn đến những biến đổi cũa XHVN cuối thế kỷ
XIX, đầu thế kỷ XX

Lý thuyết Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

I.Tình hình việt nam nửa cuối thế kỉ XIX

Vào những năm 60 của thế kỉ XIX:

– Thực dân Pháp ráo riết mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Nam Kì, chuẩn bị tấn công đánh chiếm cả nước ta.

– Triều đình Huế vẫn tiếp tục thực hiện chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu.

=> Việt Nam rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Cụ thể:

+ Chính trị: bộ máy chính quyền mục mát từ trung ương đến địa phương

+ Kinh tế: nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp đình trệ, tài chính cạn kiệt.

+ Xã hội: đời sống nhân dân khốn khổ, mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt.

=> Tình hình trên làm cho các cuộc khởi nghĩa của nông dân lại tiếp tục bùng nổ dữ dội trong những năm cuối thế kỉ XIX.

=> CÁC TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN RA ĐỜI.

II.Những đề nghị cải cách ở việt nam vào nửa cuối thế kỉXIX

1. Hoàn cảnh

– Đất nước ngày càng nguy khốn.

– Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân.

=> Một số quan lại, sĩ phu yêu nước thức thời đã mạnh dạn đưa ra những đề nghị, yêu cầu đổi mới công việc nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa,…. của nhà nước phong kiến.

*Bảng nội dung của các đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX

Trao luu cai cach duy tan o viet nam nua cuoi the ky 19 ra doi trong boi canh nao 7c78756f669978a6e0b89482e1da6067

III.Kết cục của các đề nghị cải cách

* Kết cục: không thực hiện được

Vì: Tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ cơ sở bên trong. Nhà Nguyễn bảo thủ.

*Ý nghĩa:

– Đã gây được tiếng vang lớn, dám tấn công vào những tư tưởng bảo thủ.

– Phản ánh trình độ nhận thức của người Việt Nam hiểu biết thức thời.

 • Trao luu cai cach duy tan o viet nam nua cuoi the ky 19 ra doi trong boi canh nao 438049511402d00fdd25bd35d42274c2

  Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra các đề nghị cải cách

  – Đất nước đang trong tình trạng nguy khốn (Pháp mở rộng xâm lược; triều đình bảo thủ, lạc hậu: kinh tế kiệt quệ ; mâu thuẫn xã hội gay gắt…).

 • Trao luu cai cach duy tan o viet nam nua cuoi the ky 19 ra doi trong boi canh nao ad670614150bf4ac457e05a7752e99ec

  Kể tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách ở nửa cuối thế kỉ XIX. Nêu những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của họ.

  – Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế (1868): xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định).

 • Trao luu cai cach duy tan o viet nam nua cuoi the ky 19 ra doi trong boi canh nao 32fb8f7aa0b5456d58f103d39e04f217

  Trình bày những hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX.

  Những hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX

 • Trao luu cai cach duy tan o viet nam nua cuoi the ky 19 ra doi trong boi canh nao 54c493abcd431e55410a5f5cf9f29e25

  Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ XIX. Trình bày nội dung một số đề nghị cải cách.

  Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ XIX. Trình bày nội dung một số đề nghị cải cách.

 • Trao luu cai cach duy tan o viet nam nua cuoi the ky 19 ra doi trong boi canh nao 2514365a4c476d52ae15bbf375b82b81

  Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được

  Các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Chủ tịch quốc hội chia sẻ kinh nghiệm chống dịch
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>