Tìm điểm M thuộc đồ thị hàm số y=2x+1 x + 1

Đánh giá của bạn post
3


khách thăm quan

Vui lòng nhập câu hỏi của bạn ở đây

Đây là một số câu hỏi có thể liên quan đến câu hỏi bạn đã đăng. Có lẽ có câu trả lời bạn cần!

Tọa độ của điểm m trên đồ thị (c)từ công việc

Tim diem m thuoc do thi ham so y2x1 x 1

Sao cho khoảng cách từ điểm M.đến bóng tối (c)ở Hoa Kỳto lớn

đặc biệt:

một.

Tim diem m thuoc do thi ham so y2x1 x 1

B.

Tim diem m thuoc do thi ham so y2x1 x 1

c.

Tim diem m thuoc do thi ham so y2x1 x 1

Tiến sĩ ..

Tim diem m thuoc do thi ham so y2x1 x 1

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Tọa độ điểm M thuộc đồ thị \ (\ left (C \ right) \) của hàm số \ (y = \ frac {{2x – 1}} {{x – 1}} \) sao cho khoảng cách từ điểm M để tiệm cận đứng bằng 1 là:

một.

\ (m \ left ({0; 1} \ right); \, \, m \ left ({2; 3} \ right) \)

B.

\ (m \ left ({2; 1} \ right) \)

c.

\ (m \ left ({- 1; \ frac {3} {2}} \ right) \)

Tiến sĩ ..

\ (M \ left ({3; \ frac {5} {2}} \ right) \)

Trang chủ

id sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

Cho hàm số y = ((2x – 1)) ((x – 1)), (C). Tìm điểm M trên (C) sao cho tiếp tuyến tại M và các trục tọa độ là tam giác cân.

Câu 1059 để điều trị

Xem thêm  Dung dịch NaHCO3 tác dụng với bazơ nào sau đây

Cho hàm y = \ dfrac {{2x – 1}} {{x – 1}} \, \, \ left (C \ right). Tìm điểm M trên (C) sao cho tiếp tuyến tại M và các trục tọa độ là tam giác cân.

Câu trả lời chính xác: B

phương pháp giải quyết

– Tính $ y ‘$

– Viết phương trình của đường tiếp tuyến tại điểm \ left ({{x_0}; {y_0}} \ right) $ dưới dạng $ y = y ‘\ left ({{x_0}} \ right) \ left ({x – {x_0}} \ right) + {y_0} $

Tìm tọa độ các giao điểm của tiếp tuyến với hai trục tọa độ:

+ giao với Ox \ Mũi tên phải y = 0

+ giao với Oy \ Rightarrow x = 0 $

– tam giác cân OAB tại O \ Leftrightarrow OA = OB

Cách giải các bài toán về tiếp tuyến của đồ thị và tiếp tuyến của đường cong xem chi tiết

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>