Tia tới và tia phản xạ của nó hợp thành một góc 60 độ. góc tới có giá trị là

Đánh giá của bạn post

Câu hỏi liên quan

2, Chiếu chùm tia sáng vào gương phẳng ta được chùm phản xạ tạo bởi chùm tia tới một góc 60o. Góc tới bằng: 20 ° 60 ° 30 ° 40 ° 3, chiếu tia sáng SI lên gương phẳng thì tia phản xạ thu được tại: a. mức gương. (b) Một máy bay chứa một tia tới và một tia pháp tuyến. Mặt phẳng vuông góc với tia tới D. Gồm tia tới và 4 gương, góc tới (i) là góc tạo thành bởi: a. Chùm tia tới và mặt gương b. Tia pháp tuyến và mặt gương c. Tia tới và tia pháp tuyến Tia phản xạ và tia pháp tuyến 5, góc phản xạ là góc tạo bởi: a. Chùm tia tới và mặt gương b. Tia phản xạ và mặt gương c. Tia tới và tia phản xạ d. Tia pháp tuyến và tia phản xạ 6, phương thẳng đứng là đường thẳng: a. vuông góc với tia tới b. song song với mặt gương. Góc tạo bởi tia pháp tuyến và tia phản xạ là 60o. Góc tạo bởi tia tới và tia pháp tuyến bằng: A. 20 ° B. 40 ° C. 60 ° D. 120 ° 8, chiếu một tia sáng vuông góc với gương phẳng. Góc phản xạ là gì? A. 0 độ B. 45 độ C. 90 độ D. 180 độ 9, chiếu chùm tia sáng vào gương phẳng có góc tới là 20 độ. Phải tăng góc tới bao nhiêu độ để góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là 60 độ? a 10 ° b 20 ° c 30 ° d 40 ° 10, ảnh của điểm S qua gương phẳng cách nó 54 cm. Điểm S cách gương bao xa? A 54 cm B 27 cm C 108 cm D 45 cm

  • học thuyết
  • Nhiều lựa chọn
  • Câu hỏi và trả lời
  • bài tập sgk
Xem thêm  Dựa vào Atlat Địa lí trang 25 cho biết nước ta có những trung tâm du lịch quốc gia nào

Chùm sáng gặp gương 60 độ. Giá trị của góc phản xạ là gì “Giải thích. Giúp tôi với

Tia toi va tia phan xa cua no hop thanh mot goc 60 do goc toi co gia tri la

Câu hỏi tương tự

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>