Thiết diện của một hình chóp tứ giác bị cắt bởi một mặt phẳng không thể là

Đánh giá của bạn post

VnHocTap.com gửi tặng các em học sinh lớp 11 bài viết Tìm Thiết Diện Của Hình chóp Cắt bởi Mặt phẳng, giúp học tốt môn Toán 11.

Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la
Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la
Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la
Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la
Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

Nội dung bài Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng: cho hình chóp S.A1A2 … A, và mp (a). Nếu (a) cắt một mặt của hình chóp thì (a) cắt mặt đó theo một đoạn thẳng được gọi là giao điểm của (a) với mặt này. Các giao điểm nối tiếp nhau tạo thành một đa giác phẳng gọi là mặt cắt. Như vậy, để tìm thiết diện của hình chóp với (a), ta tìm các giao tuyến (nếu có). Hình dạng của đa giác bởi các mặt cắt giao nhau là mặt cắt bắt buộc. Sử dụng thêm định lý: đường thẳng d song song với mặt phẳng (a). Nếu mặt phẳng (8) chứa d và cắt mặt phẳng (a) dọc theo giao tuyến d thì d song song với d ‘. Số bài tập Hình 3: Ví dụ 1. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình chữ nhật có tâm O, M là trung điểm OC, mặt phẳng (A) đi qua M và song song với SA và BD. Thiết diện của hình chóp bởi mặt phẳng (A). Trong mặt phẳng (ABCD) qua M kẻ đường thẳng song song với BD, cắt BC tại N và cắt CD tại Q. Trong mặt phẳng (SAC) qua M kẻ đường thẳng song song với SA, cắt SC tại P. Khi đó có: (a) n (ABCD) = NQ, (a) n (SBC) = NP, (a) n (SCD) = PQ. Do đó: (a) nS.ABCD = NPQ. Vậy thiết diện là tam giác NPQ. Ví dụ 2. Cho tứ diện đều ABCD. Giả sử (a) mặt phẳng đi qua trung điểm của cạnh AC, song song với AB và CD. Tìm thiết diện của tứ diện ABCD cắt với (a). câu trả lời. Giả sử I, J, L, K lần lượt là trung điểm của AC, BC, BD, AD. Ta có: (a) n (ABC) = IJ (a) n (BCD) = JL (a) n (ABD) = LK (a) n (ACD) = IK nên (a) n (ABCD) = IJLK. Dễ thấy IJ LK là một hình bình hành. Ví dụ 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của SA và SB. Điểm m bất kỳ trên cạnh BC. Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi MEF. EF CLEAR || AB, trong mặt phẳng (ABCD) qua M kẻ đường thẳng song song với AB cắt AD tại N. Ta có: (MEF) n (SBC) = MF. (MEF) n (SAB) = EF. (MEF) n (buồn) = đó. (MEF) n (ABCD) = Mn. Do đó, (MEF) 0S.ABCD = MNEF. Vậy thiết diện là hình thang MNEF, hai đáy là MN và EF. Ví dụ 4. Giả sử ABCD là hình vuông có cạnh bên và O ở giữa. Giả sử S là điểm nằm ngoài mặt phẳng (ABCD) sao cho SB = SD. Giả sử M là điểm tùy ý trên AO với AM = c. Đường thẳng (A) đi qua M song song với SA và BD và cắt với SO, SB, AB lần lượt tại N, P và Q. Giả sử SA = a, tính diện tích MNPQ theo a và x, NM cho trước | | MQ. Bài tập rèn luyện: Bài 1. Cho tứ diện đều ABCD có G là trung điểm của tam giác (BCD). Giả sử O là điểm tùy ý trên đoạn thẳng AG. Thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phẳng đi qua 0, song song với DG và BC là? câu trả lời. Giả sử M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Trong (AMD), qua O kẻ đoạn thẳng IP vuông góc với DG, (IE AM; P (AD). Trong mặt phẳng (ABC), qua I kẻ đoạn thẳng QR || BC, CQ6 AB; R € AC ). Khi đó (PQR) là mặt phẳng đó đi qua O và song song với DG và BC, ta kết luận thiết diện là APQR.

Xem thêm  Giải bài tập đọc lớp 4

Bài tập 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh SC = a. Gọi M là một điểm di động trên cạnh SC. Kẻ (P) đi qua M, song song với SA và BD. Đặt SM = 0 (z + IR). Tìm tất cả các giá trị của x sao cho (P) cắt hình chóp theo thiết diện của ngũ giác. câu trả lời. Nếu M trùng với S hoặc C thì không có thiết diện. nếu mc

Thiết diện của tứ diện có thể là tam giác, tứ diện, ngũ giác được không?

Quảng cáo

Tiêu đề

Thiết diện của tứ diện có thể là tam giác, tứ diện, ngũ giác được không?

Giải thích chi tiết

Thiết diện của tứ diện là tam giác khi mặt phẳng cắt ba mặt của tứ diện.

Thiết diện của tứ diện khi mặt phẳng cắt bốn mặt của tứ diện.

Thiết diện của tứ diện không thể là ngũ giác vì ngũ giác đều có năm cạnh và tứ diện chỉ có bốn cạnh.

Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

Loigiaihay.com

Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

Có liên quan

Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

Đình chỉ

đăng sau

Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

Quảng cáo

Đề kiểm tra Toán 11 – Xem ngay Báo cáo lỗi – Nhận xét

Thiết diện của tứ diện có thể là tam giác, tứ diện, ngũ giác được không? Giải câu 13 Trang 51 SGK Hình học 11 nâng cao – Bài 1: Sơ đồ đường thẳng và mặt phẳng

Thiết diện của tứ diện có thể là tam giác, tứ diện, ngũ giác được không?

Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

Thiết diện của tứ diện là tam giác khi mặt phẳng cắt ba mặt của tứ diện. Thiết diện của tứ diện khi mặt phẳng cắt bốn mặt của tứ diện. Thiết diện của tứ diện không thể là ngũ giác vì ngũ giác đều có năm cạnh và tứ diện chỉ có bốn cạnh.

Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

Thiết diện của một mặt phẳng tứ diện chỉ có thể là:

Hình bình hành \ (ABCD \). Qua A, B, C, D, kẻ lần lượt các nửa đường thẳng Ax, By, Cz, Dt \) ở cùng một phía của mặt phẳng \ (\ left ({ABCD} \ right) \), song song và không nằm trong \ (\ left ({ABCD} \ right) \). Mặt phẳng \ left (P \ right) lần lượt cắt với Ax, By, C {rm {z}}, Dt tại A ‘), B’, C ‘, D’ sao cho AA ‘= 3, BB’ = 5, CC ‘= 4. Tính $ DD ‘$.

Khi cắt một hình chóp tứ giác bằng một mặt phẳng thì thiết diện của nó không thể là hình nào sau đây?

một.

Tam giác.

B.

Góc phần tư.

c.

ngôi sao năm cánh.

Tiến sĩ ..

Hình lục giác.

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời:dễ

câu trả lời:

Một tứ giác có tổng cộng 5 mặt nên thiết diện của hình chóp cắt bởi một mặt phẳng có thể là tam giác, tứ giác, ngũ giác và không thể là lục giác.

Vậy câu trả lời đúng là d.

bạn có muốn?

Xem thêm các bài kiểm tra

xem thêm

Có liên quan

Một số câu hỏi khác mà bạn có thể quan tâm.

 • Để bài viết đứng

  Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

  Cơ sở của nó là một tam giác đều với một cạnh

  Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

  Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

  Kích thước bài đăng được chỉ định là:

 • Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

  Nó có đạo hàm liên tục trên đoạn

  Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

  Sự thỏa mãn

  Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

  Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

  Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

  . tích hợp

  Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

  Bình thường:

 • Một vật dao động điều hòa có phương trình vận tốc v = 50πcos

  Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

  (cm / s). Lấy 2 = 10. Tại thời điểm t vật chuyển động theo chiều dương và vận tốc là 25

  Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

  π (cm / s) thì gia tốc của vật bằng:

 • Xem xét công việc

  Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

  liên tục trên đoạn văn

  Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

  . một cuộc gọi

  Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

  Nó là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số

  Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

  Trục hoành là một đường thẳng

  Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

  và đường thẳng

  Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

  . Sau đó, khu vực

  Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

  hình dạng phẳng

  Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

  Tính theo công thức.

 • cho hình dạng của cái hộp

  Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

  Tất cả các cạnh đều bằng 2a, đáy ABCD là hình vuông. đầu rơi

  Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

  Ở tầng dưới trùng với tâm của đế. Tính thể tích thứ năm của hình lập phương đã cho.

 • Hạt dao động điều hòa dọc theo trục ox, O trùng với vị trí cân bằng của hạt. Đường biểu diễn sự phụ thuộc mật độ hạt theo thời gian t được thể hiện trong hình. Phương trình vận tốc của hạt là:

  Thiet dien cua mot hinh chop tu giac bi cat boi mot mat phang khong the la

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Phối đồ quần âu nam mùa đông leflair
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>