Tập nghiệm S của bất phương trình 5 x + 1 x 7 x

Đánh giá của bạn post

Tập nghiệm của bất phương trình – 5x + 7 – 3 là:

một. S = {x / x ≤ 2}

B. S = {x / x-2}

c. S = {x / x ≥ 2}

Tiến sĩ .. S = {x / x-4/5}

Ngày 15 tháng 9 năm 2021 550

Phương pháp: Giải Bất phương trình lôgarit: afx> agx⇔0 1fx> gx> 0 Giải: 57×2 – x + 1> 572x – 1⇔x2 – x + 1 <2x - 1 x2−3x +2 <0⇔1

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Số thực a thỏa mãn điều kiện log3log2a = 0 là

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 9 năm 2021 2.254

Tập xác định của hàm y = x2021 là

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 9 năm 2021 2.104

Cho hàm số f (x) có f’x = x2021x – 12020x + 1; ∀x∈ℝ. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 9 năm 2021 2000 won

Tìm thể tích của khối cầu có bán kính 3 cm

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 9 năm 2021 1.787

Hình nào sau đây không phải là hình đa diện?

Tap nghiem s cua bat phuong trinh 5 x 1 x 7 x ahr0chm6ly9oyw1jag9plnzul3n0b3jhz2uvdxbsb2fkcy9pbwfnzxmvmy9jyxb0dxjllte2mze2oty2ntcucg5n

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 9 năm 2021 1.038

Đạo hàm của hàm số y = 42x là

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 9 năm 2021 785

Trong ngày hội giao lưu văn hóa văn nghệ, 12 tay vợt tham dự giải cầu lông đơn nữ, trong đó có vận động viên Kim và Lian. Các vận động viên được chia thành hai nhóm (A) và (B), mỗi nhóm gồm 6 cá nhân. Bảng được chia theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Tìm xác suất để các vận động viên Kim và Lian cùng thi đấu trong một nhóm

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 9 năm 2021 726

Cho hình nón có chiều cao bằng 4a và bán kính đáy bằng 3a. Chu vi của hình nón là

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 9 năm 2021 567

Trong mặt phẳng (P) của đường tròn (C) tâm O, đường kính AB = 4. Giả sử H là điểm đối xứng từ O sang A. Lấy điểm S sao cho trùng và SH = 4. Tính diện tích của Mặt cầu đi qua đường tròn (C) và điểm S

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 9 năm 2021 482

Tính bán kính giao điểm của mặt cầu S (O; r) và mặt phẳng α, cho rằng khoảng cách từ tâm O đến α là r3.

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 9 năm 2021 439

Tổng các nghiệm của phương trình 9×2 + 9.132x + 2−4 = 0 là

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 9 năm 2021 418

Tìm x để biểu thức 2×2−1−2 có nghĩa

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 9 năm 2021 392

Trong diện tích tam giác ABC, góc vuông tại A. Góc ở đỉnh của hình nón nhận được khi quay tam giác ABC quanh trục AB bằng

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 9 năm 2021 297

Tập nghiệm của bất phương trình 9x – 2x + 5.3x + 92x + 1≥0 là S = a; b∪c; +. Khi đó a – 2b + c bằng:

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 9 năm 2021 273

Một hình đa diện có bao nhiêu mặt như hình vẽ bên?

Tap nghiem s cua bat phuong trinh 5 x 1 x 7 x ahr0chm6ly9oyw1jag9plnzul3n0b3jhz2uvdxbsb2fkcy9pbwfnzxmvmy9jyxb0dxjllte2mze3mdi2mzqucg5n

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 9 năm 2021 212

Tìm tập nghiệm S cho bất phương trình \ ({5 ^ {x + 1}} – \ dfrac {1} {5}> 0 \)

Tìm tập nghiệm của bất phương trình {5 ^ x} <7 - 2x \)

Nghiệm cho bất phương trình \ ({e ^ x} + {e ^ {- x}} <\ dfrac {5} {2} \) là

Tìm tập nghiệm của bất phương trình $ {7x} ge 10-3x $

Tìm tập nghiệm của bất phương trình (0, {3 ^ {{x ^ 2} + x}}> 0,09 \)

Giải pháp đúng cho bất phương trình \ ({4 ^ x} – {5.2 ^ x} + 4 <0 \) là:

Bất phương trình \ (ax + b> 0 \) không có nghiệm khi:

Tập nghiệm S của bất phương trình 5x – 1 dfrac {2x} {5} +3 là:

Bất phương trình $ \ left ({m – 1} \ right) x> 3 $ không có nghiệm khi

Tập nghiệm của bất phương trình \ (4x – 5 \ ge 3 \) là

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Bảng chọn size giày đá bóng leflair
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>