Tập A = (1;2;3;4;5;6 có bao nhiêu tập hợp con có đúng 2 phần tử)

Đánh giá của bạn post

Cho a = ((1; 2; 3; 4; 5; 6)). Số tập con khác nhau của A được tạo thành từ hai thành phần là:

Câu 10431 để điều trị

Cho tập hợp $ A = \ left \ {{1; 2; 3; 4; 5; 6} \ right \} $. Số tập con khác nhau của A có hai thành phần là:

Câu trả lời chính xác: B

phương pháp giải quyết

Liệt kê các tập con của \ (a \) trong số các phần tử \ (2 \).

thu thập — xem chi tiết

cho a = {1; 2; 3; 4}. Có bao nhiêu nhóm con của A có hai phần tử:

một. 6

Câu trả lời chính xác

B. thứ mười hai

c. số 8

Tiến sĩ .. 4

xem giải pháp

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Sách là người bạn của con người
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>