Số sánh pha của sóng tới và sóng phản xạ trên vật cản cố định trên vật cản tự do

Đánh giá của bạn post

1. Làn sóng tiếp theo: Một sóng truyền đến một điểm trên phương truyền của sóng.

2. Sóng phản xạ:

 • Sóng phản xạ là sóng gặp chướng ngại vật khi truyền đi.
 • Tính chất: Cho rằng năng lượng sóng không bị mất đi trong quá trình truyền sóng.
  • Sóng phản xạ có cùng biên độ và tần số với sóng tới.
  • Nếu vật cản đang chuyển động: sóng phản xạ có cùng pha với sóng tới.
  • Nếu vật cản cố định: sóng phản xạ lệch pha với sóng tới nên tại điểm phản xạ

u (phản xạ) = – u (l)

So sanh pha cua song toi va song phan xa tren vat can co dinh tren vat can tu do

3. Sóng đứng:

 • Điểm dừng nóng là sóng có bụng và nút phẳng.
 • Sóng dừng là sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.
 • Bụng sóng là điểm có biên độ dao động cực đại A = 2a
 • Nút sóng là điểm có biên độ dao động cực tiểu a = 0

Sóng dừng ở hai đầu là một nút: NN

So sanh pha cua song toi va song phan xa tren vat can co dinh tren vat can tu do ahr0chm6ly9zaxrlcy5nb29nbguuy29tl3npdguvdmf0bhl2bwqvxy9yc3jjlzezmtk2odywmtiwmzmvymfplwdoas9jac0ylxnvbmcty28vymfplxnvbmctzhvuzy9zb25njtiwzhvuzy5qtkc=


So sanh pha cua song toi va song phan xa tren vat can co dinh tren vat can tu do ahr0cdovl3boexnpy3nhbmr3yxzlcy5wyndvcmtzlmnvbs93l2zpbguvzmv0y2gvmjewnda4my9tdgfuzgluzyuymfdhdmulmjbgaxhlzcuymevuzc5nawy=

Sóng dừng hai đầu là bụng: BB

So sanh pha cua song toi va song phan xa tren vat can co dinh tren vat can tu do ahr0cdovl3boexnpy3nhbmr3yxzlcy5wyndvcmtzlmnvbs93l2zpbguvzmv0y2gvmjewndewmy9tdgfuzgluzyuymfdhdmulmjbgcmvljtiwrw5kjtiwug9pbnrzlmdpzg==

So sanh pha cua song toi va song phan xa tren vat can co dinh tren vat can tu do ahr0chm6ly9zaxrlcy5nb29nbguuy29tl3npdguvdmf0bhl2bwqvxy9yc3jjlzezmtk2ody2odc0mzcvymfplwdoas9jac0ylxnvbmcty28vymfplxnvbmctzhvuzy9zb25njtiwzhvuzyuyme5cllborw==


4. Phương trình sóng đứng:

 • Xét một sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi. Sóng của nguồn âm ở A. Phương thức dao động của phần tử M cách điểm B đứng yên một đoạn d.
So sanh pha cua song toi va song phan xa tren vat can co dinh tren vat can tu do ahr0chm6ly9zaxrlcy5nb29nbguuy29tl3npdguvdmf0bhl2bwqvxy9yc3jjlzezndk1nja5njc1njcvymfplwdoas9jac0ylxnvbmcty28vymfplxnvbmctzhvuzy9zb25njtiwzhvuzyuymdeuue5h
 • Phương trình sóng của điểm B:
 • Phương trình của sóng phản xạ tại điểm B:
So sanh pha cua song toi va song phan xa tren vat can co dinh tren vat can tu do ahr0chm6ly9zaxrlcy5nb29nbguuy29tl3npdguvdmf0bhl2bwqvxy9yc3jjlzezndkzodgwmti5mzevymfplwdoas9jac0ylxnvbmcty28vymfplxnvbmctzhvuzy9zb25njtiwzhvuzyuymdiuue5h
 • Phương trình sóng tại điểm M: (sớm pha hơn điểm B)
So sanh pha cua song toi va song phan xa tren vat can co dinh tren vat can tu do ahr0chm6ly9zaxrlcy5nb29nbguuy29tl3npdguvdmf0bhl2bwqvxy9yc3jjlzezndk1ntkwoty1mzqvymfplwdoas9jac0ylxnvbmcty28vymfplxnvbmctzhvuzy9zb25njtiwzhvuzyuymdmuue5h
 • Phương trình của sóng phản xạ tại M: (chậm pha hơn sóng phản xạ tại B)
So sanh pha cua song toi va song phan xa tren vat can co dinh tren vat can tu do ahr0chm6ly9zaxrlcy5nb29nbguuy29tl3npdguvdmf0bhl2bwqvxy9yc3jjlzezndk1ntkymjg0ntmvymfplwdoas9jac0ylxnvbmcty28vymfplxnvbmctzhvuzy9zb25njtiwzhvuzyuymdquue5h
 • Tại M thu sóng tới và sóng phản xạ, phương trình dao động tổng hợp tại M là:

uM = uM + u’M. Sử dụng công thức cos + cos, chúng ta nhận được:

So sanh pha cua song toi va song phan xa tren vat can co dinh tren vat can tu do

So sanh pha cua song toi va song phan xa tren vat can co dinh tren vat can tu do
 • Công thức về biên độ dao động tổng hợp là:
So sanh pha cua song toi va song phan xa tren vat can co dinh tren vat can tu do ahr0chm6ly9zaxrlcy5nb29nbguuy29tl3npdguvdmf0bhl2bwqvxy9yc3jjlzezndk1ntk4mtm5ntavymfplwdoas9jac0ylxnvbmcty28vymfplxnvbmctzhvuzy9zb25njtiwzhvuzyuymdcuue5h
 • Khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp là: l / 2
 • Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là: l / 2
 • Nếu M là nút sóng thì vị trí của nút sóng được tính bằng biểu thức
So sanh pha cua song toi va song phan xa tren vat can co dinh tren vat can tu do
 • Nếu M là bụng sóng thì vị trí của bụng sóng được tính theo công thức:
So sanh pha cua song toi va song phan xa tren vat can co dinh tren vat can tu do

với k là số nút trên đoạn MB, không kể nửa bụng tại M.

5. Trạng thái sóng đứng

 • Khi hai đầu dây đều là nút sóng: Chiều dài dây = nl / 2

với n là số gói.

 • Khi một đầu của sợi dây là nút thắt, một đầu là bụng thì: chiều dài dây = nL / 2 +l / 4

với n là số gói.

 • Số bụng (b), số nút (n), số bó (n)
  • Khi cả hai bên là nút sóng:
  • Khi một đầu là nút tôn, đầu kia là bụng:

6. Ứng dụng:

 • Lưu ý sự trùng lặp giữa sóng tới và sóng phản xạ.
 • Đo tốc độ sóng.
 • Đo bước sóng.

Trải nghiệm hoặc mô phỏng sóng đứngGỗ

1. Thí nghiệm sóng dừng với âm.

So sanh pha cua song toi va song phan

2. Thí nghiệm Sóng đứng trên Nước: Đây là một thí nghiệm có quy mô rất lớn. Trường PT không có đủ cơ sở vật chất cho thí nghiệm này.

3. Mô phỏng trải nghiệm sóng dừng trên một sợi dây:

 • Bấm CHƠI để xem toàn bộ.
 • Nhấn BƯỚC để theo dõi cấu hình N và B.

http://science.sbcc.edu/physics/flash/oscillationswaves/ Standingwaves.html

4. Sóng đứng trong tự nhiên:

Sóng đứng trên cửa sông Waimea trên đảo Kauai, quần đảo Hawaii (Mỹ)

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Lúc 6 giờ 30 phút một người đi xe máy khởi hành từ a để đi đến b với vận tốc 36 km/ giờ
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>