Số nghiệm nguyên của bất phương trình ln 2x 1 ln(x 4)

Đánh giá của bạn post

Tập nghiệm của lnx2> ln (4x – 4) là:

một.

(2; + ∞)

B.

(1; + ∞)

c.

p \ {2}

Tiến sĩ ..

(1; + ∞) \ {2}.

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời:dễ

câu trả lời:

Điều kiện: x> 1. Với điều kiện này:

lnx2> ln (4x – 4) ⇔ x2> 4x – 4 x2- 4x + 4> 0.

Bất đẳng thức áp dụng cho mọi x khác 2.

Kết hợp với điều kiện, ta có tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (1; + ∞) {2}.

Câu hỏi từ kỳ thi tiếp theo. Bạn có muốn kiểm tra không?

Trắc nghiệm Toán 12 Giải tích Chương 2 Hàm số mũ và hàm số logarit 40 Phút – Bài 5

Làm bài tập về nhà đi

Có liên quan

Một số câu hỏi khác từ cùng một kỳ thi.

 • Phương trình

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  được :

 • Mối quan hệ nào sau đây là của y = e4x + 2e-x + 1?

 • Số nghiệm của hệ phương trình

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  ?

 • Tập nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình 2x + 1 + log3 (x + 3) <3?

 • Tập nghiệm của lnx2> ln (4x – 4) là:

 • Bắt nguồn từ chức năng

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  Bình thường:

 • Phương trình

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  Kết quả nào sau đây là?

 • Giải quyết bất bình đẳng

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  được:

 • trong bốn số

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  Số nào nhỏ hơn 1?

 • Một bộ chức năng cụ thể

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  được:

 • Bắt nguồn từ chức năng

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  Khi x = e có giá trị nào sau đây?

 • Tập nghiệm của bất phương trình log5 (3x – 1) <1 là:

 • Bắt nguồn từ chức năng

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  Khi giá trị x = 4 là:

 • Tập nghiệm của phương trình 27.4x = 64.3x là:

 • Phương trình

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  Có bao nhiêu bài kiểm tra?

 • Nếu f (x) = 4x thì f (x + 1) – f (x) là:

 • Kết quả tính toán

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  Bình thường:

 • Một bộ chức năng cụ thể

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  được:

 • Bộ giải pháp hệ thống bất bình đẳng

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  được:

 • So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

Một số câu hỏi khác mà bạn có thể quan tâm.

 • So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  và hai điểm

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  . Gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tìm tọa độ điểm K sao cho KI vuông góc với mặt phẳng

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  trong khi đó, K cách đều gốc O và mp

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  .

 • cho bề mặt hình trụ

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  Và mặt phẳng (P) song song với

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  . Điều nào sau đây không thể xảy ra?

 • Cho

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  . Phương trình nào sau đây không đúng?

 • trên máy bay

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  Cho đường thẳng d có phương trình:

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  . Hình ảnh dòng d qua phép tịnh tiến theo vectơ

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  Bạn có phương trình:

 • Sử dụng quy tắc hình bình hành để tìm tích của ba lực F1 = F2 = F2 = 60 N nằm trong cùng một mặt phẳng. Nhận biết sức mạnh đó

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  2 – Awad với hai lực lượng

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  1 và

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  Tất cả các góc là 60 độ

 • Tìm đạo hàm của một hàm số

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  .

 • Xem xét công việc

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  . Điểm có hoành độ nguyên thuộc đồ thị hàm số (C) là:

 • Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D ‘. Góc giữa hai đường thẳng BA ‘và B’D’ là

 • Cho ngọn nến hình lăng trụ lục giác có chiều cao và chiều dài cạnh dưới lần lượt là

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  . Người ta đặt cây nến trên trong một hình hộp chữ nhật sao cho cây nến vừa khít với hộp. Kích thước của hộp này là

 • cho hai điều

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  Đặt cách hai điểm cách nhau 20 cm, đánh dấu vị trí

  So nghiem nguyen cua bat phuong trinh ln 2x 1 lnx 4

  Lực hấp dẫn giữa chúng cân bằng ở đâu?

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Phương trình 2 mũ x x 6 có nghiệm là
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>