Sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) nền kinh tế tây âu có đặc điểm nổi bật là

Đánh giá của bạn post

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945), nền kinh tế Tây Âu có những đặc điểm gì nổi bật?

một. hoàn toàn kiệt sức

B hưng thịnh.

phát triển không ổn định

D – tăng trưởng chậm

Hướng dẫn

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) đã để lại hậu quả nặng nề cho nhiều nước Tây Âu. Sau chiến tranh, nền kinh tế của các nước này hoàn toàn kiệt quệ:

– Ở Pháp, năm 1945 sản lượng công nghiệp chỉ đạt 38%, nông nghiệp chỉ bằng 50% so với năm 1938.

Ở Ý, khoảng một phần ba tài sản quốc gia bị mất.

Câu trả lời để chọn là: A

Bạn đang sử dụng một trình duyệt lỗi thời. Trang web này hoặc các trang web khác có thể không hiển thị chính xác.
Bạn nên nâng cấp hoặc sử dụng một trình duyệt thay thế.

  • người khởi xướng Dương Thành Trung
  • Ngày gửi 10/1/22


Trang chủ
Kiểm tra và thi
Ngày
Châu Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) nền kinh tế …

19 tháng 1 năm 2022 46

một. hoàn toàn kiệt sức

Câu trả lời chính xác

C. phát triển không ổn định

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) đã để lại hậu quả nặng nề cho nhiều nước Tây Âu. Sau chiến tranh, nền kinh tế của các nước này hoàn toàn kiệt quệ: – ở Pháp, năm 1945, sản lượng công nghiệp chỉ đạt 38%, nông nghiệp chỉ bằng 50% so với năm 1938. – Ở Ý, mức thiệt hại khoảng 1/3 của cải quốc gia. Câu trả lời để chọn là: A

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Ý nào sau đây không phải là động lực thúc đẩy sự hội nhập của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem thêm  Viết đoạn văn có chủ đề với chủ đề tự chọn

Xem câu trả lời ” 19 tháng 1 năm 2022 79

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu phản ứng như thế nào trước vấn đề độc lập dân tộc ở các thuộc địa cũ?

Xem câu trả lời ” 19 tháng 1 năm 2022 62

Mục đích của Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (EEC) là gì?

Xem câu trả lời ” 19 tháng 1 năm 2022 58

Những ưu tiên chính sách đối nội chính của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Xem câu trả lời ” 19 tháng 1 năm 2022 58

Từ những năm 1950 đến nay, các hoạt động kinh tế nổi bật nhất của các nước Tây Âu là gì?

Xem câu trả lời ” 19 tháng 1 năm 2022 57

Năm 1990, nước Đức diễn ra những sự kiện lịch sử nào?

Xem câu trả lời ” 19 tháng 1 năm 2022 56

Liên minh Châu Âu (EU) là loại tổ chức nào?

Xem câu trả lời ” 19 tháng 1 năm 2022 55

Để có được sự viện trợ của Mĩ theo kế hoạch Mác, các nước Tây Âu phải tuân theo những điều kiện gì?

Xem câu trả lời ” 19 tháng 1 năm 2022 53

Ý nghĩa lịch sử của thành công trong công cuộc khôi phục kinh tế và xã hội sau chiến tranh của Tây Âu?

Xem câu trả lời ” 19 tháng 1 năm 2022 53

Quốc gia nào là trung tâm của cuộc đối đầu giữa hai cực Liên Xô và Hoa Kì ở Châu Âu?

Xem câu trả lời ” 19 tháng 1 năm 2022 52

Mục đích của Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ tạo ra là gì?

Xem câu trả lời ” 19 tháng 1 năm 2022 51

Hiệp ước nào đánh dấu sự chuyển đổi từ Cộng đồng Châu Âu (EC) sang Liên minh Châu Âu (EU)?

Xem câu trả lời ” 19 tháng 1 năm 2022 51

Đến cuối những năm 1990, tổ chức nào được coi là liên minh kinh tế – chính trị khu vực lớn nhất hành tinh?

Xem câu trả lời ” 19 tháng 1 năm 2022 47

Nguyên nhân khách quan nào đã giúp kinh tế các nước Tây Âu phục hồi và phát triển sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem câu trả lời ” 19 tháng 1 năm 2022 47

Ngày 19 tháng 6 năm 2021 274

một. hoàn toàn kiệt sức

Câu trả lời chính xác

C. phát triển không ổn định

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) đã để lại hậu quả nặng nề cho nhiều nước Tây Âu. Sau chiến tranh, nền kinh tế của các nước này hoàn toàn kiệt quệ: – ở Pháp, năm 1945, sản lượng công nghiệp chỉ đạt 38%, nông nghiệp chỉ bằng 50% so với năm 1938. – Ở Ý, mức thiệt hại khoảng 1/3 của cải quốc gia. Câu trả lời để chọn là: A

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Liên minh Châu Âu (EU) là loại tổ chức nào?

Xem thêm  De cương ôn tập giữa kì 1 địa 12

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 779

Mục đích của Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ tạo ra là gì?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 402

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu phản ứng như thế nào trước vấn đề độc lập dân tộc ở các thuộc địa cũ?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 397

Quốc gia nào là trung tâm của cuộc đối đầu giữa hai cực Liên Xô và Hoa Kì ở Châu Âu?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 342

Nguyên nhân khách quan nào đã giúp kinh tế các nước Tây Âu phục hồi và phát triển sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 254

Ý nghĩa lịch sử của thành công trong công cuộc khôi phục kinh tế và xã hội sau chiến tranh của Tây Âu?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 251

Đến cuối những năm 1990, tổ chức nào được coi là liên minh kinh tế – chính trị khu vực lớn nhất hành tinh?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 247

Để có được sự viện trợ của Mĩ theo kế hoạch Mác, các nước Tây Âu phải tuân theo những điều kiện gì?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 227

Năm 1990, nước Đức diễn ra những sự kiện lịch sử nào?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 222

Những ưu tiên chính sách đối nội chính của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 115

Mục đích của Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (EEC) là gì?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 112

Hiệp ước nào đánh dấu sự chuyển đổi từ Cộng đồng Châu Âu (EC) sang Liên minh Châu Âu (EU)?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 103

Từ những năm 1950 đến nay, các hoạt động kinh tế nổi bật nhất của các nước Tây Âu là gì?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 99

Ý nào sau đây không phải là động lực thúc đẩy sự hội nhập của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 56

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>