Sắt trong hợp chất nào dưới đây có cùng hóa trị với sắt trong công thức FeO

Đánh giá của bạn post

Sắt top 1 trong hợp chất nào sau đây có cùng hoá trị với sắt trong công thức Fe2O3? FeSO4. b- Fe2 (SO4) 3. C. Fe2SO4. D. Fe2 (SO4) 2. Cập nhật lần cuối vào 2021-11-20 07:53:05 với các chủ đề liên quan khác

Đầu trang 1 ✅ Sắt trong hợp chất nào sau đây có cùng hoá trị với sắt trong công thức Fe2O3? FeSO4. b- Fe2 (SO4) 3. C. Fe2SO4. D. Fe2 (SO4) 2. Cập nhật lần cuối vào 2021-11-20 07:53:05 với các chủ đề liên quan khác

Sắt trong hợp chất nào sau đây có cùng hóa trị với sắt có công thức là Fe2O3? A.FeSO4.B.Fe2 (SO4) 3.C.Fe2SO4.D.Fe2 (SO4) 2.

bằng cách hỏi:

Sắt trong hợp chất nào sau đây có cùng hóa trị với sắt có công thức là Fe2O3? A.FeSO4.B.Fe2 (SO4) 3.C.Fe2SO4.D.Fe2 (SO4) 2.

Sắt trong hợp chất nào sau đây có cùng hóa trị với sắt có công thức là Fe2O3?
A.FeSO4.B.Fe2 (SO4) 3.C.Fe2SO4.D.Fe2 (SO4) 2.

Câu trả lời:

Ngokuneh:

Câu trả lời:

Giải thích các bước:

Trả lời bằng `Fe_2 (SO_4) _3`

Vì “Fe_2O_3” hóa trị “III”

Vậy “Fe_2 (SO_4) _3` cx hóa trị” III “

Ngokuneh:

Câu trả lời:

Giải thích các bước:

Trả lời bằng `Fe_2 (SO_4) _3`

Vì “Fe_2O_3” hóa trị “III”

Vậy “Fe_2 (SO_4) _3` cx hóa trị” III “

Ngokuneh:

Câu trả lời:

Giải thích các bước:

Trả lời bằng `Fe_2 (SO_4) _3`

Vì “Fe_2O_3” hóa trị “III”

Vậy “Fe_2 (SO_4) _3` cx hóa trị” III “

Sắt trong hợp chất nào sau đây có cùng hóa trị với sắt có công thức là Fe2O3? A.FeSO4.B.Fe2 (SO4) 3.C.Fe2SO4.D.Fe2 (SO4) 2.

Trích nguồn: …

Vừa rồi centertamtiengnhat.edu.vn đã gửi tới các bạn nội dung chi tiết về chủ đề Sắt trong hợp chất nào sau đây có cùng hóa trị với sắt trong công thức Fe2O3? FeSO4. b- Fe2 (SO4) 3. C. Fe2SO4. D. Fe2 (SO4) 2. ❤️️ Chúng tôi hi vọng với những thông tin hữu ích mà bài viết “Sắt trong hợp chất nào sau đây có cùng hóa trị với sắt có công thức là Fe2O3? A. FeSO4 B. Fe2 (SO4) 3. C Fe2SO4 D. Fe2 (SO4)) 2. “Sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn đến sắt trong hợp chất nào sau đây có cùng hóa trị với sắt trong công thức Fe2O3? FeSO4. b- Fe2 (SO4) 3. C. Fe2SO4. D. Fe2 (SO4) 2. [ ❤️️❤️️ ] Hiện nay. Chúng tôi mời centertamtiengnhat.edu.vn Phát triển thêm nhiều bài viết hay về Sắt trong hợp chất nào sau đây có cùng hóa trị với sắt có công thức là Fe2O3? FeSO4. b- Fe2 (SO4) 3. C. Fe2SO4. D. Fe2 (SO4) 2. Em là.

Công thức hóa học nào sau đây là sắt hóa trị III?

Ngàn sắt O

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. FeO hoặc Fe3O4

Đầu trang 1 ✅ Sắt trong hợp chất nào sau đây có cùng hoá trị với sắt trong công thức Fe2O3? FeSO4. b- Fe2 (SO4) 3. C. Fe2SO4. D. Fe2 (SO4) 2. Nam 2022 Cập nhật lần cuối vào 02-15 2022 18:14:18 với các chủ đề liên quan khác

Sắt trong hợp chất nào sau đây có cùng hóa trị với sắt có công thức là Fe2O3? A.FeSO4.B.Fe2 (SO4) 3.C.Fe2SO4.D.Fe2 (SO4) 2.

bằng cách hỏi:

Sắt trong hợp chất nào sau đây có cùng hóa trị với sắt có công thức là Fe2O3? A.FeSO4.B.Fe2 (SO4) 3.C.Fe2SO4.D.Fe2 (SO4) 2.

Sắt trong hợp chất nào sau đây có cùng hóa trị với sắt có công thức là Fe2O3?
A.FeSO4.B.Fe2 (SO4) 3.C.Fe2SO4.D.Fe2 (SO4) 2.

Câu trả lời:

Ngokuneh:

Câu trả lời:

Giải thích các bước:

Trả lời bằng `Fe_2 (SO_4) _3`

Vì “Fe_2O_3” hóa trị “III”

Vậy “Fe_2 (SO_4) _3` cx hóa trị” III “

Ngokuneh:

Câu trả lời:

Giải thích các bước:

Trả lời bằng `Fe_2 (SO_4) _3`

Vì “Fe_2O_3” hóa trị “III”

Vậy “Fe_2 (SO_4) _3` cx hóa trị” III “

Ngokuneh:

Câu trả lời:

Giải thích các bước:

Trả lời bằng `Fe_2 (SO_4) _3`

Vì “Fe_2O_3” hóa trị “III”

Vậy “Fe_2 (SO_4) _3` cx hóa trị” III “

Sắt trong hợp chất nào sau đây có cùng hóa trị với sắt có công thức là Fe2O3? A.FeSO4.B.Fe2 (SO4) 3.C.Fe2SO4.D.Fe2 (SO4) 2.

Xem thêm: …

Vừa rồi pet.vn đã gửi tới các bạn nội dung chi tiết về chủ đề Sắt trong hợp chất nào sau đây có cùng hóa trị với sắt trong công thức Fe2O3? FeSO4. b- Fe2 (SO4) 3. C. Fe2SO4. D. Fe2 (SO4) 2. Nam 2022 ❤️️, hi vọng với những thông tin hữu ích của bài viết “Sắt trong hợp chất nào sau đây có cùng hoá trị với sắt có công thức là Fe2O3? A. FeSO4 B. Fe2 (SO4) 3 C. Fe2SO4 D. Fe2 (SO4) 2. Nam 2022 “sẽ giúp các bạn trẻ hứng thú hơn với sắt trong hợp chất nào sau đây có cùng hóa trị với sắt có công thức Fe2O3? FeSO4. b- Fe2 (SO4) 3. C. Fe2SO4. D. Fe2 (SO4) 2. Nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] Hiện nay. Chúng tôi mời nhìn trộm. vn Phát triển thêm nhiều bài viết hay về Sắt trong hợp chất nào sau đây có cùng hóa trị với sắt có công thức là Fe2O3? FeSO4. b- Fe2 (SO4) 3. C. Fe2SO4. D. Fe2 (SO4) 2. Nam 2022 Em là.

Xem thêm  Trách người vội cách xa nơi ta lyric

* Nhắc lại hóa trị của sắt trong công thức

Sat trong hop chat nao duoi day co cung hoa tri voi sat trong cong thuc feo

Anh ấy là.

Theo quy tắc hoá trị ta: a.2 = II.3 ⇒ a = III ⇒ Fe có hoá trị III

* Dạng tổng quát của nhóm Fe (III) và SO.4 Tương đương (II) là

Sat trong hop chat nao duoi day co cung hoa tri voi sat trong cong thuc feo

Theo quy tắc tương đương của ta: III.x = II. y

Sat trong hop chat nao duoi day co cung hoa tri voi sat trong cong thuc feo

⇒ chọn x = 2, y = 3

Công thức hóa học là sắt2(Vì thế)4)3

câu trả lời dễ dàng

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Cho công thức hóa học của hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau (X, Y một số nguyên tố): XO, YH3.

Chọn công thức hóa học đúng cho hợp chất X với Y trong số các chất sau:

một. x y3.

B. X3S.

c. X2S3.

Tiến sĩ .. X3S2.

E. xy.

Xem câu trả lời ” 06/03/2020 10397

Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất có nguyên tố gồm kali K (I), bari Ba (II), nhôm Al (III) lần lượt liên quan đến:

một) Cl.

B) nhóm (SO.)4)

Xem câu trả lời ” 06/03/2020 8.531

Tính hóa trị của đồng, photpho, silic và sắt trong các công thức hóa học sau: Cu (OH)2PCl5SiO2Fe (KHÔNG3)3.

Tìm hiểu về các nhóm (OH), (NO.)3), clo là hóa trị đầu.

Xem câu trả lời ” 06/03/2020 4,892

  • học thuyết
  • Nhiều lựa chọn
  • Câu hỏi và trả lời
  • bài tập sgk

Câu 1: Sắt trong hợp chất nào sau đây có cùng hóa trị với sắt có công thức là Fe2O3

A. FeSO4

B. Fe2SO4

C. Fe2 (SO4) 2

D. Fe2 (SO4) 3

Câu 2: Công thức nào sau đây không đúng?

A. BaSO4

B. Bảo

C. BaCl

D. Ba (OH) 2

Câu 3: Công thức hóa học đúng là:

một. Al (số 3) 3

B. AlNO3

C. Al3 (NO3)

D. Al2 (NO3)

Câu 4: Chọn công thức hóa học đúng:

Alf Babu 4

B. Ba2PO4

C. Ba3PO4

D. Ba3 (PO4) 3

Câu 5: Hợp chất của nguyên tố X với nhóm PO4 hóa trị 3 là XPO4, hợp chất của nguyên tố Y với H là H3Y. Vậy hợp chất của X và Y có công thức là:

một. XY

B. X2Y

c. XY2

D. X2Y3

Câu 6: Hợp chất của nguyên tố X với O là X2O3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH2 Công thức hóa học của hợp chất X với Y là:

một. XY

B. X2Y

c. XY2

D. X2Y3

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 3,2 gam lưu huỳnh trong bình chứa 1,12 lít khí O2 (dktc). Thể tích khí lưu huỳnh đioxit thu được là:

A 4,48 lít

cho 2,24 lít

C – 1,12 lít

d 3,36 lít

Câu 8 Khi hoà tan hoàn toàn 122,5 g KClO3 thì thể tích khí oxi sinh ra là:

A 33,6 lít

với 3,36 lít

c 11,2 lít

1,12 lít

TRỢ GIÚP MIK VS

Câu hỏi tương tự

Câu 12: Cho một hợp chất có công thức hóa học là Fe2 (SO4) 3. Khối lượng mol của hợp chất là

A 352 g / mol. b.400 g / mol. c, 359 g / mol. d, 420 g / mol.

Câu 13: Cho các khí sau: H2, NO2, CH4, NH3, CO2, SO2, Cl2. Để thu khí bằng sức đẩy khí nén, bằng cách quay bình thì thu được bao nhiêu chất khí?

a, 1. b, 2. c, 3. d, 4.

C1: hợp chất phân tử gồm một nguyên tố (e) X liên kết với một nguyên tử O và có độ phân chia 56 đvC C. X là chất nào sau đây?

một. mg; B. kẽm; C. đồng; Tiến sĩ .. Ca C2: để tạo thành phân tử phức tạp cần ít nhất số loại nguyên tử A.1 loại B. 2 loại nguyên tử C. 3 loại nguyên tử D. 4 loại nguyên tử C3: xác định S (VI) Chọn công thức hóa học phù hợp với cơ sở hóa trị từ trong số các công thức Cho a. Nguyên tố Y có hợp chất với H như sau: X2S3; YH3 Chọn câu nào đúng trong các trường hợp X và Y thuộc các hợp chất sau: A. X2Y B. XY C. XY2 D. X3Y2 C5 Dãy nào sau đây đều là hợp chất? (Chọn nhiều ý) A. CH4, K2SO4, Cl2, O2, NH3 B. O2, CO2, CaO, N2, H2O C. HBr, HCl, HN03, NH3, CO2 D. H2O, Ba (HCO3) 2, Al ( OH) 3, ZnSO4 C6: Cho cthh của chất sau: CaCl2 (canxi clorua) Em biết gì về chất trên? C7: hóa trị của các nguyên tố P trong hợp chất P2O5 C8: xác định công thức cấu tạo của hợp chất có 2 nguyên tố sau: A. S (IV) và 0; B. Al (III) và So4 (II) C9: Tính khối lượng mol các hợp chất sau: A. K2O; B.CaSO4 C10: Phân tử chất A gồm nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử hiđro 40 lần A. A là một nguyên tố hoặc hợp chất B. Tính phân tử khối A. Tính khối lượng nguyên tử. của X, cho biết tên và kí hiệu hoá học của nguyên tố X

Xem thêm  Trong các nhận định sau nhận định nào là không đúng khi nói về khí oxi

Mình ngu nên mình giải luôn và giải thích cho mình hiểu =)) Ở lp mình học nhanh lắm, không hiểu được.

1. Đốt cháy hoàn toàn 12,8 g đồng (Cu) trong bình đựng oxi (O2) thu được 16 g đồng (II) oxit (CuO). Khối lượng oxi tham gia phản ứng là bao nhiêu? (Mình không hiểu cách tính thế này các bạn ạ)

2. (đừng cho tôi biết câu trả lời cho câu hỏi này

Khối lượng của 0,5mol Mg và 0,3mol CO2 lần lượt là

10 gam mg; 12 gam khí cacbonic

13 gam mg; 15 gam khí cacbonic

12 g mg; 13,2 gam khí cacbonic

14 g mg; 14,5 gam khí cacbonic

3. Một bình chứa hỗn hợp khí X gồm 1,12 lít khí oxi và 2,24 lít khí cacbonic ở dtc. Tổng số mol các khí trong hỗn hợp khí X là?

4.

Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với nhóm SO4 có hóa trị 2 là X2 (SO4) 3. Công thức hóa học của hợp chất của nguyên tố Y với hiđro là H3Y.

Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X và nguyên tố Y là:

một. XY2 B. XY3 C. XY D. X2Y3

Thông qua các chức năng trên. Ai học giỏi mà có lòng bao dung =)) Chỉ giáo cho em với. Tôi hứa sẽ trả lại cho bạn, được khuyến khích.

Mong các anh chị nhanh tay giúp em, nếu không em đã thi đậu rồi, nguy hiểm lắm!

Tôi là một bài kiểm tra khách quan

1, công thức hóa học nào sau đây là đúng;

a, kẽm

b, ZnCl2

C, ZnCl

D, ZnCl3

2, số mol của 6,5 ​​gam kẽm

a, 0,1

b, 0,15

c, 0,2

d, 0,5

3, Hóa trị của Fe trong hợp chất FeO là:

A, tôi

b, thứ hai

c, iii

D, IV

4, Công thức hóa học của X với oxi là XO, Y với H là YH3, vậy công thức của hợp chất giữa X và Y là:

a, xy

B, X2Y3

C, X2Y

D, X3Y2

5, một hợp chất mà phân tử của nó gồm nguyên tố X liên kết với hai nguyên tử oxi và nặng bằng nguyên tố đồng. Vậy nguyên tố X là gì?

ồ ồ

b, cái

c, sẽ

D, Fe

6, dung dịch amoniac chuyển màu từ quỳ tím sang màu;

Ah, màu đỏ

b, màu xanh lá cây

c, vàng

d, trắng

7, Đốt cháy 6 gam cacbon trong không khí thu được 22 gam khí cacbonic. khối lượng oxi cần thiết.

A, 8 gam

B, 14 g

C, 16 gam

D, 17 g

Thứ hai, bài báo

8, hãy phân tích và cho biết các hiện tượng vật lí và hoá học sau đây xảy ra ở giai đoạn nào

Khi sản xuất vôi sống, người ta bẻ đá vôi thành những khối nhỏ có kích thước phù hợp cho vào lò nung, đá vôi được nung nóng để lấy vôi sống và khí cacbonic. Khuấy đều vôi tôi với một ít nước để được vôi tôi đặc, thêm một ít nước vào nước chanh cô đặc để được vôi tôi loãng.

9, Tính thành phần phần trăm thành phần nguyên tố trong các hợp chất sau: CuSO4, FeCl2, Al (OH) 3

10, hóa trị của Cu, P, Si, Fe trong các công thức Cu (OH) 2, PCl5, SiO2 và Fe (NO3) 3. Khối lượng mol của các hợp chất trên là?

10, cho số nguyên tử và phân tử trong mỗi hợp chất sau:

A. 0,25 mol Na

B, 0,65 mol Al

C, 40 gam đồng thau

d, 0,375 n. Ngô

f, 49g H2SO4

e, 1,5 mol phân tử oxi

11, công thức hoá học nào sau đây không đúng, hãy sửa lại: CaO2, NaCl, Fe2Cl, Ba2O, MgCl, Al2S3, NH2, CaCO3, Zn2Cl, Zn (OH) 3.

Tôi rất cần sự giúp đỡ của bạn. Cảm ơn bạn

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>