Quốc gia khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là

Đánh giá của bạn post

Quốc gia nào là nơi bắt đầu cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?

Ngày 6 tháng 4 năm 2021 4.875

Câu hỏi, câu trả lời và giải pháp

Một câu hỏi:

Quốc gia nào là nơi bắt đầu cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?

một. Anh b. Người Mỹ. Tiếng Pháp d. tiếng Nhật

Câu hỏi theo chủ đề: Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và tổng kết lịch sử thế giới (1495 – đến nay)

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời đúng: không hợp lệ

Từ những năm 1940, thế giới đã trải qua một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại, bắt đầu là Hoa Kỳ.

Nguyên Hồng (nhân tạo)

Báo cáo câu trả lời sai

Điều trị…

Cảm ơn về chú thích của bạn.

Vui lòng thử lại sau.

Nước nào mở đầu cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?

một. Ngôn ngữ tiếng anh

Nước pháp

Jim Mỹ

Câu trả lời chính xác

D. Nhật Bản

xem giải pháp

Xem thêm  Tóm tắt giá cảnh của cô bé bán diêm

Quốc gia nào là nơi bắt đầu cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?

Câu hỏi 17507 Đã biết

Quốc gia nào là nơi bắt đầu cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?

Câu trả lời chính xác: B

phương pháp giải quyết

cuộc cách mạng khoa học và công nghệ xem chi tiết

Quốc gia nào là nơi bắt đầu cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?

Câu 43745 Đã biết

Quốc gia nào là nơi bắt đầu cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?

Câu trả lời chính xác: B

phương pháp giải quyết

Dựa vào cái nhìn tổng quan về cuộc cách mạng khoa học – công nghệ để trả lời.

Những thành tựu chính và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai – xem chi tiết

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>