Quá trình phiên mã diễn ra trên tất cả các vùng của gen

Đánh giá của bạn post

Phiên mã là quá trình tổng hợp một phân tử ARN từ sợi mã hóa ban đầu của gen. Phiên mã có ở virut, vi khuẩn và sinh vật nhân chuẩn.

Câu hỏi: Quá trình sao chép nằm ở đâu?

A. Vi rút và vi khuẩn.

B. Sinh vật nhân thực và vi khuẩn.

C. Vi rút, vi khuẩn và sinh vật nhân thực.

D. Sinh vật nhân thực và virut.

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: C. Vi rút, vi khuẩn và sinh vật nhân thực.

Phiên mã có ở virut, vi khuẩn và sinh vật nhân chuẩn.

>>> Xem thêm: Các sự kiện xảy ra trong quá trình phiên mã

Cô giáo giải thích lý giải trên vì sao chọn đáp án C

Phiên mã là quá trình tổng hợp một phân tử ARN từ sợi mã hóa ban đầu của gen. Thực chất của phiên mã là chuyển thông tin về sợi mã hóa ban đầu thành phân tử ARN.

Phiên mã được tìm thấy ở vi rút, vi khuẩn và sinh vật nhân chuẩnquá trình phiên mã xảy ra trong nhân tế bào, ở các kỳ giữa của tế bào để chuẩn bị nguyên liệu cho quá trình phân chia tế bào.

Các thành phần tham gia vào quá trình phiên mã gồm: mạch mã gốc của gen mang thông tin về cấu trúc của các phân tử ARN. Nguyên liệu để tổng hợp chuỗi là các ribonucleotit tự do trong môi trường (U, A, G, X); RNA polymerase nhận biết điểm bắt đầu phiên mã trên sợi mã hóa ban đầu, liên kết và liên kết với sợi mã hóa ban đầu, tháo rời phân tử DNA => hiển thị sợi mã hóa ban đầu, và tạo ra một sợi RNA mới.

Phiên mã bao gồm ba giai đoạn: bắt đầu, kéo dài và kết thúc

Quá trình phiên mã bắt đầu khi enzim ARN polymeraza liên kết với promoter (vùng khởi động gen) -> gen tách rời và tách hai sợi đơn để lộ khuôn mẫu 3 ‘-> 5’ (có ý nghĩa). Các nucleotit tự do trong môi trường nội bào giúp liên kết với các nucleotit trên sợi khuôn theo nguyên tắc bổ sung tạo thành phân tử mARN 5 ‘-> 3’.

Đối với hầu hết các gen ở sinh vật nhân thực, sau khi toàn bộ gen được phiên mã, mARN sơ khai được sửa đổi để loại bỏ các intron và liên kết các exon với nhau để tạo thành một sợi mARN chức năng. Sau đó mRNA hoạt động từ nhân qua tế bào chất đến ribosome để làm khuôn tổng hợp protein. Trong phiên mã, chỉ một sợi 3 ‘-> 5’ được sử dụng làm khuôn, và hướng tổng hợp mRNA cho RNApolymerase là 5 ‘-> 3’.

Trong số mARN cơ bản và chức năng được phiên mã từ gen cấu trúc ở sinh vật nhân thực, mARN chức năng ngắn hơn vì ARN polymerase phiên mã khuôn mẫu 3 ‘-> 5’ đều là exon và intron theo nguyên tắc bổ sung với mARN. Các intron sau đó được loại bỏ và các intron được tập hợp lại thành mRNA chức năng.

>>> Xem thêm: Phiên mã xảy ra trong

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến ​​thức về phiên mã

Câu hỏi 1:Ở tế bào nhân thực, sau khi phiên mã xong, bước tiếp theo là

Xem thêm  Chân váy chống nắng 2 lớp

Trình bày tế bào chất nơi nó kết hợp với ribosome và tRNA để tạo thành protein

B. Cắt các intron, liên kết các exon với nhau để tạo thành mRNA trưởng thành

C. Cắt các exon, liên kết các intron với nhau để tạo thành mARN trưởng thành

D- Nối các mARN của các gen khác nhau để tạo thành mARN trưởng thành

Câu trả lời chính xác: B. Cắt các intron, liên kết các exon với nhau để tạo thành mRNA trưởng thành

Câu 2:Một gen cấu trúc được phiên mã 5 lần liên tiếp sẽ tạo ra một số phân tử ARN thông tin (mARN).

A 15

b 5

c 10

D 25

Câu trả lời chính xác: c 10

Câu hỏi 3:Hoạt động đồng thời của một số ribosome trên cùng một phân tử mRNA đóng một vai trò quan trọng

một. Tăng năng suất tổng hợp protein của cùng một loài

B. Đảm bảo quá trình chuyển mã được thực hiện chính xác

C – Đảm bảo rằng quá trình dịch được thực hiện liên tục

D. Làm tăng năng suất prôtêin không đồng nhất

Câu trả lời chính xác: một. Tăng năng suất tổng hợp protein của cùng một loài

Câu hỏi 4:Mô tả nào sau đây về phiên mã và dịch mã là đúng?

A. Phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân sơ diễn ra đồng thời

B. Chiều dài của phân tử mARN ở sinh vật nhân sơ đúng bằng chiều dài đoạn mã hoá của gen.

Mỗi gen nhân sơ được phiên mã thành một phân tử mARN riêng biệt

D. Ở sinh vật nhân sơ, phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.

Câu trả lời chính xác: D. Ở sinh vật nhân sơ, phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.

Câu hỏi thứ năm:cho các sự kiện xảy ra trong quá trình phiên mã

(RNA polymerase bắt đầu tổng hợp mRNA tại một vị trí cụ thể (bắt đầu phiên mã).

RNA polymerase liên kết với vùng điều hòa, làm cho gen mở ra để lộ ra sợi 3 ‘→ 5’ ban đầu.

RNA polymerase trượt dọc theo sợi mã hóa ban đầu trên gen 3 ‘→ 5’.

Khi RNA polymerase di chuyển đến cuối gen, cặp tín hiệu kết thúc và quá trình phiên mã dừng lại.

Trong quá trình phiên mã, các sự kiện trên xảy ra theo đúng trình tự:

A (1) – (4) – (3) – (2)

B (1) – (2) – (3) – (4)

(2) – (1) – (3) – (4)

D (2) – (3) – (1) – (4)

Câu trả lời chính xác: (2) – (1) – (3) – (4)

——————————–

ở trên giải pháp tốt nhất Trả lời câu hỏi với bạn Quá trình sao chép nằm ở đâu? Mong rằng các bạn đã có được những kiến ​​thức bổ ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

Quá trình phiên mã trong nhân. Quá trình này xảy ra ở tất cả các tế bào có vật chất di truyền là DNA sợi kép. Ở sinh vật nhân thực, quá trình phiên mã xảy ra trong nhân tế bào, vào khoảng thời gian giữa các lần phân bào.

Câu hỏi: Phiên mã được tìm thấy ở đâu trong tế bào?

A. Ribôxôm.

B. Tế bào chất.

nhân tế bào.

D. Ti thể.

Câu trả lời chính xác: nhân tế bào.

Quá trình phiên mã trong nhân.

Giáo viên giải thích những lý do quan trọng nhất để chọn câu trả lời c

Phiên mã là quá trình chuyển thông tin di truyền từ ADN sợi kép sang ARN sợi đơn.

Trong nhân tế bào, gen mang mã di truyền nhưng nằm cố định trên nhiễm sắc thể thường không chuyển được. Để giúp gen thực hiện nhiệm vụ truyền thông tin và điều khiển quá trình dịch mã, nó phải dựa vào một cấu trúc khác, đó là mRNA – một bản sao của gen.

Xem thêm  Điểm mạnh điểm yếu của Highland Coffee

Sau khi mRNA được tổng hợp, nó sẽ di chuyển từ tế bào chất như một bản sao của gen để điều khiển quá trình dịch mã để tổng hợp chuỗi polypeptide.

Quá trình phiên mã bao gồm: Bước 1: RNA polymerase tháo xoắn DNA được liên kết với vùng promoter để tháo xoắn gen để lộ ra khuôn mẫu 3′-5. Bước 2: Tổng hợp RNA Enzyme RNA polymerase trượt dọc theo mã bazơ 3′-5 để lắp ráp RNA theo nguyên tắc bổ sung (AU, GX) cho đến khi gặp tín hiệu kết thúc. Bước 3: Cuối cùng, RNApolymerase gặp tín hiệu kết thúc, quá trình phiên mã dừng lại và phân tử mRNA mới được tổng hợp được giải phóng.

Đối tượng mà quá trình phiên mã xảy ra là virut có vật chất di truyền là ADN sợi kép, vi khuẩn và sinh vật nhân thực. Nơi nó được sao chép Phiên mã xảy ra trong nhân tế bàoở kỳ giữa các lần phân bào, khi các nhiễm sắc thể chưa đóng xoắn.

>>> Xem thêm: Sản phẩm của quá trình phiên mã là gì?

Các câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến ​​thức về phiên mã và dịch mã.

Câu hỏi 1: Loại ADN nào chịu trách nhiệm vận chuyển axit amin trong quá trình dịch mã?

A. ADN.

B. mARN.

C. tARN.

D. rARN.

Câu trả lời chính xác: C. tARN.

Câu 2: Vai trò của nhiều ribôxôm trên cùng một phân tử ARN thông tin đồng thời là gì?

một. Tăng năng suất tổng hợp protein của cùng một loài

B. Đảm bảo quá trình chuyển mã được thực hiện chính xác

C – Đảm bảo rằng quá trình dịch được thực hiện liên tục

D. Làm tăng năng suất prôtêin không đồng nhất

Câu trả lời chính xác: A. Tăng năng suất tổng hợp prôtêin cùng loài.

Câu hỏi 3: Khuôn mẫu phiên mã là chức năng của sợi nào trong gen?

một. Mạch mã hóa.

B. mARN.

c. mạch mã gốc.

D. tARN.

Câu trả lời chính xác: c. mạch mã gốc.

Câu hỏi 4: Một trong những điểm giống nhau giữa quá trình nhân đôi ADN và phiên mã ở sinh vật nhân thực là gì?

Cả hai đều được xúc tác bởi enzyme DNA polymerase để lắp ráp với các nucleotide trên sợi khuôn theo nguyên tắc bổ sung.

B – Các hoạt động thường diễn ra một lần trong ô.

C. Nó xảy ra trên toàn bộ phân tử ADN.

D- Các đơn phân được lắp ráp trên cơ sở nguyên tắc bổ sung.

Câu trả lời chính xác: D- Các đơn phân được lắp ráp trên cơ sở nguyên tắc bổ sung.

Câu hỏi thứ năm: Phân tử mARN của tế bào nhân sơ được phiên mã từ gen 3000 nuclêôtit sau đó tham gia dịch mã. Tổng hợp protein chứa 5 ribosome trượt trên RNA thông tin này. Môi trường cần bao nhiêu axit amin để hoàn thành quá trình dịch mã trên?

A.9980

với giá 2500

C 9995

D 2495

Câu trả lời chính xác: D 2495

Giải thích:

Số axit amin được môi trường cung cấp để hoàn thành dịch mã là:

—————————

ở trên giải pháp tốt nhất Câu trả lời chính xác nhất cho Phiên mã ở đâu trong tế bào? Cộng với các câu hỏi trắc nghiệm để bổ sung kiến ​​thức về phiên âm và dịch mã. Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã có được những kiến ​​thức hữu ích khi đọc bài viết này. Chúc các bạn học tốt!

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>