Phương trình 2 mũ x x 6 có nghiệm là

Đánh giá của bạn post

Phương trình \ ({{\ log} _ {2}} x = -x + 6 \) chứa tập nghiệm là:

một.

B.

\ (\ left \ {2; 5 \ right \} \).

c.

Tiến sĩ ..

  • Phuong trinh 2 mu x x 6 co nghiem la ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vz2l0l2ltywdlcy9ob3qucg5n

    Tải ứng dụng VietJack. Xem câu trả lời nhanh hơn!


Bài học: Cách Giải Phương Trình Cấp Số Nhân – Cô Nguyễn Phương Anh (Thầy Việt Jack)

Bài 1: Phương trình 3×3-9x + 4 = 81 có bao nhiêu nghiệm?

Quảng cáo

một. Đầu tiên. B. 2. c.3. Tiến sĩ ..4.

xem câu trả lời

Câu trả lời :

Giải thích:

3×3-9x + 4 = 81 = 34 ⇔ x3-9x + 4 = 4 ⇔ x (x2-9) = 0 ⇔ x ∈ {0; ± 3}.

Bài 2: Có bao nhiêu nghiệm đúng là 2x + 2.5x = 40.000?

một. Đầu tiên. B. 2. c.3. Tiến sĩ ..4.

xem câu trả lời

Câu trả lời :

Giải thích:

Phương trình đã cho là: 4.2x.5x = 40000 10x = 10000 ⇔ x = 4.

Bài 3: Phương trình 3x-2 = 666661 có bao nhiêu nghiệm?

một. 0. B. Đầu tiên. c. 2. Tiến sĩ .. 3.

xem câu trả lời

Câu trả lời :

Giải thích:

Cách 1: Vế trái là hàm một biến nhận các giá trị (0; + ∞). Từ đó, phương trình có một nghiệm duy nhất.

Cách 2: Lấy logarit của cả hai vế ta được x-2 = log3666661.

Bài 4: Cho phương trình 3×2-4x + 5 = 9, tổng các nghiệm nguyên của phương trình là:

một. 28. B. 27. c. 26. Tiến sĩ .. 25.

xem câu trả lời

Câu trả lời :

Giải thích:

có:

3×2-4x + 5 = 9 3×2-4x + 5 = 32

⇔ x2-4x + 5 = 2 x2-4x + 3 = 0

Phuong trinh 2 mu x x 6 co nghiem la

Vậy 13 + 33 = 28.

Bài 5: Cho phương trình: 3×2-3x + 8 = 92x-1, tập nghiệm của phương trình là:

xem câu trả lời

Câu trả lời :

Giải thích:

3×2-3x + 8 = 92x-1

3×2-3x + 8 = 34x-2

x2-3x + 8 = 4x-2 x2-7x + 10 = 0

Phuong trinh 2 mu x x 6 co nghiem la

Vậy S = {2; 5}

Quảng cáo

Bài 6: Đối với phương trình:

Phuong trinh 2 mu x x 6 co nghiem la

. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

một. Tổng các nghiệm của phương trình là một số nguyên.

B. Tích của các nghiệm của phương trình là một số âm.

c. Các nghiệm nguyên của phương trình là các số vô tỉ.

Tiến sĩ .. Phương trình vô nghiệm.

xem câu trả lời

Câu trả lời :

Giải thích:

Phuong trinh 2 mu x x 6 co nghiem la

Giải phương trình: S = {-7/3; 3}. Vì -7 / 3.3 = -7 <0

Bài 7: Phương trình 28-x2.58-x2 = 0,001.1051-x có tổng các nghiệm là?

một. 7. B. -7. c.5. Tiến sĩ ..-5.

xem câu trả lời

Câu trả lời :

Giải thích:

(2.5) 8-x2 = 10-3.105-5x ⇔ 108-x2 = 102-5x ⇔ 8-x2 = 2-5x ⇔ (x = -1; x = 6)

Ta có: -1 + 6 = 5.

Bài 8: Nghiệm của phương trình 2x + 2x + 1 = 3x + 3x + 1 là:

xem câu trả lời

Câu trả lời :

Giải thích:

2 x + 2 x + 1 = 3 x + 3 x + 1 3.2 x = 4.3 x

Phuong trinh 2 mu x x 6 co nghiem la

Bài 9: Nghiệm của phương trình 6.4 x – 13.6 x + 6.9 x = 0 là:

một. x ∈ {0; 1}. B. x ∈ {2/3; 3/2}. c. x ∈ {-1; 0}. Tiến sĩ .. x ∈ {1; -1}.

xem câu trả lời

Câu trả lời :

Giải thích:

Phuong trinh 2 mu x x 6 co nghiem la

Bài 10: Nghiệm của phương trình 12.3 x + 3.15 x – 5 x + 1 = 20 là:

một. x = log 53-1. B. x = log 35. c. x = điểm 35 + 1. Tiến sĩ .. x = điểm 35-1.

xem câu trả lời

Câu trả lời :

Giải thích:

12,3 x + 3,15 x – 5 x + 1 = 20 3,3 x (5 x + 4) – 5 (5 x + 4) = 0 ⇔ (5 x + 4) (3 x + 1-5) = 0

⇔ 3x + 1 = 5 x = log35-1

Quảng cáo

Bài 11: Phương trình x.2x + x2 + 2 = 2x + 1 + 3x có tổng bao nhiêu nghiệm trên R?

một. 0. B. 4. c.3. Tiến sĩ .. 2.

xem câu trả lời

Câu trả lời :

Giải thích:

Phương trình tương đương với:

x2 – 3

+) 2x = 1 – x có nghiệm duy nhất x = 0.

Bài 12: Phương trình 2x-3 = 3×2-5x + 6 có hai nghiệm là x1, x2 trong đó x1

một. 3×1 + 2×2 = log354. B. 2×1-3×2 = log 38.

c. 2×1 + 3×2 = log354. Tiến sĩ .. 3×1-2×2 = log38

xem câu trả lời

Câu trả lời :

Giải thích:

Tính lôgarit cả hai vế của phương trình (đối với cơ số 2) ta được: (3) log22x-3 = log23x2-5x + 6

Phuong trinh 2 mu x x 6 co nghiem la
Phuong trinh 2 mu x x 6 co nghiem la
Phuong trinh 2 mu x x 6 co nghiem la

Bài 13: Nhìn vào phương trình: Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

một. Tích của các nghiệm của phương trình là một số âm.

B. Tổng các nghiệm của phương trình là một số nguyên.

c. Các nghiệm nguyên của phương trình là các số vô tỉ.

Tiến sĩ .. Phương trình vô nghiệm.

xem câu trả lời

Câu trả lời :

Giải thích:

Phuong trinh 2 mu x x 6 co nghiem la

Giải phương trình: S = {- 7/3; 3}.

Vì -7 / 3.3 = -7 <0. Chọn câu trả lời A

Bài 14: Phương trình là 28-x2.58-x2 = 0,001. (105) 1-x có tổng các nghiệm của nó là:

một. 5. B. 7. c. -7. Tiến sĩ .. – 5.

xem câu trả lời

Câu trả lời :

Giải thích:

(2.5) 8-x2 = 10-3.105-5x ⇔ 108-x2 = 102-5x ⇔ 8-x2 = 2-5x ⇔ (x = -1; x = 6)

Ta có: -1 + 6 = 5. Chọn đáp án A

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong các đề thi THPT quốc gia khác:


Giới thiệu Kênh YouTube VietJack

Phuong trinh 2 mu x x 6 co nghiem la
Phuong trinh 2 mu x x 6 co nghiem la
Phuong trinh 2 mu x x 6 co nghiem la

phuong-trinh-mu.jsp

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Đặt lịch hẹn lấy dấu vân tay Canada
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>