Phát biểu nào sau đây ko đúng A lực là nguyên nhân làm cho vật chuyển động

Đánh giá của bạn post

18/06/2021 4.778

A. Sức mạnh là cái giữ cho chuyển động tiếp tục.

Câu trả lời chính xác

B. Lực là nguyên nhân làm cho một vật thay đổi chuyển động của nó.

C- Lực là nguyên nhân làm cho vật thay đổi tốc độ

d- Vật bị biến dạng do tác dụng của lực tác dụng lên nó.

Một lực có thể làm biến dạng và thay đổi vận tốc của nó, hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của nó⇒ Đáp án A.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Để biểu diễn vectơ lực, chúng ta cần biết các yếu tố:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 23.485

Vật 1 và vật 2 đang chuyển động với vận tốc vĐầu tiên và v2 Nó chịu tác dụng của các lực như thể hiện trong hình:

Phat bieu nao sau day ko dung a luc la nguyen nhan lam cho vat chuyen dong

Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3844

Xem thêm  Cho tam giác ABC vuông tại A có AB bằng 8 cm AC bằng 10 cm diện tích tam giác ABC bằng

Các vectơ lực được biểu diễn như thế nào?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 3.611

Sơ đồ nào sau đây biểu diễn đúng khối lượng của một vật khối lượng 1 kg?

Phat bieu nao sau day ko dung a luc la nguyen nhan lam cho vat chuyen dong

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 3.391

Hình nào sau đây biểu thị đúng khối lượng của một vật có khối lượng 5 kg?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 2.941

Chuyển động của vật nào sau đây là do trọng lực?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2,823

Tại sao nói lực là đại lượng vectơ?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 2644

Câu nào diễn tả đầy đủ các yếu tố của trọng lực trong cơ thể?

Phat bieu nao sau day ko dung a luc la nguyen nhan lam cho vat chuyen dong

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.491

Trong hình bên dưới, các đặc điểm sức mạnh là:

Phat bieu nao sau day ko dung a luc la nguyen nhan lam cho vat chuyen dong

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 2.314

Tình huống nào sau đây cho ta biết khi chịu một lực tác dụng thì vật biến dạng đồng thời chuyển động biến đổi đều?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1,015

Lực tác dụng lên vật có phương ngang, chiều từ phải sang trái, độ lớn của nó là 40 Newton, tỉ số 1 cm ứng với 20 Newton. Biểu diễn đúng là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 917

Trong hình vẽ, lực tác dụng lên ba vật có cùng tỉ số xích. Điều nào sau đây, theo thứ tự lũy thừa giảm dần, là đúng?

Xem thêm  Đường thẳng y = ax + b có hệ số góc bằng 2 và đi qua điểm A là

Phat bieu nao sau day ko dung a luc la nguyen nhan lam cho vat chuyen dong

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 860

Các lực tác dụng lên các vật A, B, C được biểu diễn trên hình vẽ

Phat bieu nao sau day ko dung a luc la nguyen nhan lam cho vat chuyen dong

Câu nào sau đây mô tả bằng lời các yếu tố của các lực sau đây? đúng nhất?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 690

Hình nào sau đây biểu diễn đúng lực F theo phương ngang tác dụng lên vật có chiều từ trái sang phải, F = 20N?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 589

Khi ném quả bóng lên cao (bỏ qua mọi ma sát), sơ đồ nào sau đây mô tả đúng các lực tác dụng lên quả bóng?

Phat bieu nao sau day ko dung a luc la nguyen nhan lam cho vat chuyen dong
Phat bieu nao sau day ko dung a luc la nguyen nhan lam cho vat chuyen dong

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 534

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>