Phát biểu nào sai khi nhận biết được

Đánh giá của bạn post

Về cuốn sách này


Trang 2

Về cuốn sách này

Về cuốn sách này


Trang 2

Về cuốn sách này

Về cuốn sách này


Trang 2

Về cuốn sách này

06/08/2021 2.012

một. Phép phân tích lực là sự thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có cùng tác dụng.

B. Khi phân một lực thành hai lực thành phần phải tuân theo quy tắc hình bình hành.

c. Khi phân một lực thành hai lực thành phần thì hai lực thành phần tạo thành các cạnh của hình bình hành

D- Phép phân tích lực là sự thay thế các lực tác dụng đồng thời lên vật bằng một lực như thế

Câu trả lời chính xác

Phát biểu nào sai về lực?

TL: Khi vận tốc của vật không đổi ta có thể kết luận không có lực nào tác dụng lên vật. B: Khi hình dạng của vật thay đổi, ta có thể kết luận rằng có một lực tác dụng lên vật. TL: Khi vật biến dạng và vận tốc thay đổi, ta có thể kết luận rằng có một lực tác dụng lên vật. D: Khi vận tốc của vật thay đổi ta có thể kết luận là có lực tác dụng lên vật. 2 Một người đứng thẳng ép đất với vận tốc 18000 N / m2 Diện tích tiếp xúc giữa bàn chân và mặt đất là 0,03 m2 Khối lượng của người A: 540 Newton. B: 60 kg. Đ: 600 N. D: 54 kg. 3

Chọn cụm từ sai.

A: Lượng vận tốc là quãng đường nhân với thời gian. B: Vận tốc dùng để chỉ mức độ nhanh hay chậm của chuyển động. A: Đơn vị của vận tốc là km / h. D: Lượng vận tốc là quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian. 4

Trường hợp nào sau đây không yêu cầu lực ma sát tăng lên?

A: Ô tô đi qua một đầm lầy. B: Đi bộ trên mặt đất trơn trượt. A: Phanh xe để dừng xe. D: Kéo vật trên sàn. 5 Một người đi xe đạp đi trong nửa đoạn đường đầu với vận tốc v1 = 12km / h. Nửa quãng đường còn lại phải đi với vận tốc nào để tốc độ trung bình của cả quãng đường là 8 km / h? A: v2 = 6 km / h. B: v2 = 6,25 km / h. C: v2 = 7 km / h. Đ: v2 = 6,5 km / h. 6

Trường hợp nào sau đây không phải là ứng suất?

TL: Lực do búa tác dụng có phương vuông góc với mũ đinh. B: Lực kéo một vật trên mặt đất. A: Lực mà lưỡi dao tác dụng lên cơ thể. D: Lực do một cuốn sách tác dụng lên bàn nằm ngang khi nằm trên đó. 7

Trong trường hợp này, tác dụng lên vật không phải do hai lực cân bằng thực hiện?

A: Hạt mưa rơi đều theo phương thẳng đứng. B: Cuốn sách nằm trên bàn nằm ngang. A: Vật nằm yên trên mặt phẳng nghiêng. D: Quả nặng được treo khi đang đứng yên bằng một sợi dây. số 8

Câu nào sai trong các câu sau?

TL: Lực là một đại lượng vectơ. B: Lực làm thay đổi hướng của vận tốc. TL: Lực không phải là đại lượng vectơ. D: Lực làm thay đổi độ lớn của hình vận tốc. 9

Xem thêm  Truyen tranh dau pha khung thuong full

Lực là một đại lượng vectơ vì

A: Nó có độ lớn, phương và hướng. B: Kích thước chỉ. A: Nó có độ lớn và hướng. D: Nó có hướng và kích thước. mười

Xe khách đang đi, người soát vé đang đi. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A: Hành khách được cố định cho người lái xe. B: Người lái xe chuyển động so với một cái cây bên đường. A: Vận chuyển hành khách cho các tòa nhà bên đường. D: Đầu nối được cố định vào người lái. 11

Phương pháp nào sau đây làm giảm ma sát?

A: Khi trượt băng, hãy tăng diện tích của giày trượt. B: Trước khi nâng tạ, vận động viên xoa tay và dụng cụ thành bột. A: Dùng lực để giữ bình dầu, và bình dầu mới sẽ không bị trượt. D: Khi chó kéo xe trượt mà xe không đi thì phải lấy hàng ra khỏi xe. thứ mười hai

Lực ma sát nào giúp ta giữ sách không bị tuột khỏi tay?

A: Ma sát trượt và ma sát thoải. B: lực ma sát nghỉ. A: lực ma sát trượt. D: lực ma sát lăn. 13

Khi đóng cọc xuống đất, để cọc cắm sâu xuống đất thì phải tăng lực ép của cọc xuống đất. Trường hợp nào sau đây không làm tăng áp suất?

A: Mài đầu cọc. B: Mài đầu cọc và tăng cường độ của đường. A: Làm phẳng đầu cọc xuống đất. D: Tăng lực chuyển động của búa. 14

Làm thế nào chúng ta có thể tăng áp suất lên vùng bị nén?

A: Tăng không gian nén. B: Tăng áp suất và tăng diện tích bị nén cùng một số lần. A: Tăng áp suất và giảm diện tích bị ép. D: Giảm áp suất cho vùng bị nén. Ngày 15

Chuyển động của vật nào sau đây là chuyển động theo quán tính?

A: Hòn đá lăn khỏi núi. B: Lá rơi từ trên cao xuống. A: Xe đạp tiếp tục chạy sau khi bạn ngừng đạp xe. D: Xe máy đang chạy trên đường. 16

Chuyển động của vật nào sau đây là đường thẳng?

A: Nó rơi ra một mảnh phấn. B: Một điểm trên mép bánh xe khi ô tô đang chuyển động. A: Một chiếc lá rơi từ trên cây. D: Ban đầu hòn đá được ném theo phương ngang. 17

Lực nào sau đây là áp suất?

A: Lực của lò xo mang quả nặng được treo vào nó. B: Lực do nam châm hút vào đinh sắt. A: Lực mà xe lăn tác dụng lên mặt đường. Tiến sĩ:

Trọng lực tác dụng lên vật được treo vào lò xo.

1 Phát biểu nào sai về lực? TL: Khi vận tốc của vật không đổi ta có thể kết luận không có lực nào tác dụng lên vật. B: Khi vận tốc của vật thay đổi ta có thể kết luận là có lực tác dụng lên vật. TL: Khi vật biến dạng và vận tốc thay đổi, ta có thể kết luận rằng có một lực tác dụng lên vật. D: Khi hình dạng của vật thay đổi, ta có thể kết luận rằng có một lực tác dụng lên vật. 2 Khi thả một vật rắn có thể tích 56 cm3 vào một bể nước thì thể tích phần nổi ở trên đo được là 51,52 cm3 Giả sử trọng lượng riêng của nước là 10.000 N / m3, trọng lượng riêng của vật là A: 1280 N / m3. B: 12800 N / m3 C: 8000 N / m3 D: 800 N / m3 Một người thẳng tác dụng lên sàn một áp suất 18000 N / m2. Diện tích tiếp xúc giữa bàn chân và mặt đất là 0,03 m2 Khối lượng của người A: 600 Newton. B: 54 kg. A: 540 N. D: 60 kg. 4 Một người đi xe đạp đi trong nửa đoạn đường đầu với vận tốc v1 = 12km / h. Nửa quãng đường còn lại phải đi với vận tốc nào để tốc độ trung bình của cả quãng đường là 8 km / h? A: v2 = 6,5 km / h. B: v2 = 6,25 km / h. C: v2 = 7 km / h. Đ: v2 = 6 km / h. Lực nào sau đây là áp suất? A: Lực mà xe lăn tác dụng lên mặt đường. B: Lực của lò xo mang quả nặng treo vào nó. TL: Trọng lực tác dụng lên vật treo vào lò xo. D: Lực do nam châm hút lên trục vít bằng sắt. 6 Ví dụ nào sau đây về một đối tượng ở trạng thái nghỉ so với một vị ngữ sai? A: Trong một chiếc thuyền đang trôi theo dòng nước, người hoa tiêu ở trạng thái nghỉ so với thuyền. B: Trong một ô tô đang chuyển động, người lái xe đang đứng yên so với ô tô. A: Cái túi trên bàn được cố định so với mặt bàn. D: Tại thời điểm hiện tại, đầu bàn tay cố định so với mặt bàn. Làm thế nào chúng ta có thể tăng áp suất lên vùng bị nén? A: Tăng áp suất và tăng diện tích bị nén cùng một số lần. B: Tăng vùng nén. A: Tăng áp suất và giảm diện tích bị ép. D: Giảm áp suất cho vùng bị nén. Lực A là một đại lượng vectơ vì A: chỉ có độ lớn. B: Nó có hướng và kích thước. C: Nó có độ lớn, phương và hướng. D: Nó có độ lớn và hướng. 9 Phương pháp nào sau đây làm giảm ma sát? A: Khi trượt băng, hãy tăng diện tích của giày trượt. B: Khi chó kéo xe trượt mà xe không đi thì phải lấy hàng ra khỏi xe. A: Dùng lực để giữ bình dầu, và bình dầu mới sẽ không bị trượt. D: Trước khi nâng tạ, vận động viên xoa tay và dụng cụ thành bột. 10 đang di chuyển trên đường một chiếc xe máy chở hai người. Chọn câu phát biểu đúng? A: Người lái xe chuyển động so với xe. B: Người ngồi sau tay lái đang chuyển động so với người lái xe. A: Hai người đang đứng yên so với vành bánh xe. Tiến sĩ:

Xem thêm  Trong 1 lớp có 12 bạn nam và 18 bạn nữ có bao nhiêu cách chọn 1 bạn làm lớp trưởng

Hai người đang di chuyển so với mặt đường.

Phát biểu nào sai về lực?

Khi vận tốc của vật thay đổi, ta có thể kết luận rằng có lực tác dụng lên vật đó.

Khi hình dạng của vật thay đổi, chúng ta có thể kết luận rằng có một lực tác dụng lên vật.

Khi một vật bị biến dạng và vận tốc của nó thay đổi, ta có thể kết luận rằng có một lực tác dụng lên vật.

Khi vận tốc của vật không thay đổi, ta có thể kết luận rằng không có lực nào tác dụng lên vật.

Phát biểu nào sai về lực?

TL: Khi hình dạng của vật thay đổi ta có thể kết luận rằng có một lực tác dụng lên vật.

B: Khi vận tốc của vật thay đổi ta có thể kết luận là có lực tác dụng lên vật.

TL: Khi vật biến dạng và vận tốc thay đổi, ta có thể kết luận rằng có một lực tác dụng lên vật.

D: Khi vận tốc của vật không đổi ta có thể kết luận không có lực nào tác dụng lên vật.

Câu trả lời đúng: A

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>