Phát biểu nào là đúng khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật

Đánh giá của bạn post

Chọn loại bỏ

Xem xét các cụm từ chủ đề:

Một sai lầm. Trong tất cả các quần xã sinh vật trên cạn, chuỗi thức ăn có thể được bắt đầu bằng cách tự dưỡng hoặc ăn mảnh vụn.

B đúng. Quần xã sinh vật có độ đa dạng càng lớn thì số lượng loài càng lớn Uh Nhiều loại chuỗi thức ăn Uh Nhiều liên kết chung Uh Lưới thức ăn phức tạp hơn.

C sai. Khi di chuyển từ vĩ độ cao xuống vĩ độ thấp (sự chuyển tiếp từ các cực về xích đạo), chuỗi thức ăn mới trở nên phức tạp hơn.

d lỗi. Trong quần xã sinh vật, mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số câu hỏi: 1289

Phát biểu nào sau đây là đúng về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật?

một.

Cấu trúc của lưới thức ăn trở nên phức tạp hơn khi di chuyển từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao.

B.

Trong quần xã sinh vật, mỗi loài thường là một mắt xích trong nhiều chuỗi thức ăn.

c.

Quần xã sinh vật có độ đa dạng càng thấp thì mức độ phức tạp của lưới thức ăn trong quần xã sinh vật càng lớn.

Tiến sĩ ..

Trong quần xã sinh vật thủy sinh, tất cả các chuỗi thức ăn đều được bắt đầu bởi các sinh vật ăn chất hữu cơ.

【C28】 LưuPhát biểu nào sau đây là đúng về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật?

một. Trong tự nhiên, chỉ có một loại chuỗi thức ăn, đó là chuỗi bắt đầu bằng dinh dưỡng tự dưỡng. B. Trong quần xã sinh vật, mỗi chuỗi thức ăn thường chỉ chứa một loài nhưng mỗi lưới thức ăn lại có nhiều loại. c. Khi di chuyển từ vĩ độ cao xuống vĩ độ thấp, cấu trúc của lưới thức ăn trong hệ sinh thái trở nên phức tạp hơn. Tiến sĩ .. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì càng có ít chuỗi thức ăn, nhưng số mắt xích trong mỗi chuỗi càng nhiều.

Xem thêm  Tần số tương đối của một kiểu gen là tỉ lệ phần trăm

Trang 2

Năng suất của hệ sinh thái là khả năng quang hợp để tổng hợp chất hữu cơ, do đó cung cấp cho toàn bộ hệ sinh thái sử dụng. Khả năng sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào nguồn ánh sáng mặt trời và nhiệt độ của môi trường dinh dưỡng khoáng. Vì vậy, trong 4 hệ sinh thái trên, hạ lưu có năng suất cao nhất vì hạ lưu thường xuyên được cung cấp khoáng do thấm từ thượng nguồn tích tụ xuống hạ lưu.


Trang 3

【C2】 LưuTrong môi trường sống có xác sinh vật là xác của cây thân gỗ. Sinh vật nào sau đây là xác của cơ thể sống?

một. dân số. B. Các cộng đồng. c. vi sinh vật. Tiến sĩ .. hệ thống môi trường.


trang 4

【C4】 Lưuhệ sinh thái nông nghiệp

một. Đa dạng hơn hệ sinh thái tự nhiên. B. Ổn định hơn hệ sinh thái tự nhiên. c. Năng suất cao hơn hệ sinh thái tự nhiên. Tiến sĩ .. Nó có chuỗi thức ăn dài hơn hệ sinh thái tự nhiên.


Trang 5

【C5】 LưuHệ sinh thái nào sau đây có cấu trúc mạng lưới dinh dưỡng phức tạp nhất?

một. rừng ôn đới. B. Những khu rừng thông phía Bắc. c. Savan. Tiến sĩ .. Rừng mưa nhiệt đới.


Trang 6

【C6】 LưuHệ sinh thái nào sau đây chứa số lượng chuỗi thức ăn lớn nhất, bắt đầu bằng động vật ăn chất thải hữu cơ?

một. rừng nguyên sinh. B. Biển. c. Ruộng lúa. Tiến sĩ .. Rừng lá kim.


Trang 7

Trong chu trình vật chất, vật chất được đưa từ môi trường vào quần xã sinh vật thông qua các sinh vật sản xuất. Nếu động vật không ăn sinh vật sản xuất, xác thực vật sẽ bị vi sinh vật phân hủy và trả lại các nguyên tố vô cơ cho môi trường → Nếu ​​động vật không ăn chúng thì chu trình vật chất sẽ diễn ra nhanh hơn. Vi sinh vật có nhiệm vụ phân hủy chất hữu cơ thành chất vô cơ để trả lại môi trường, do đó vi sinh vật làm tăng tốc độ của chu trình vật chất. – Thực vật (vi tảo, tảo, tảo …) có nhiệm vụ tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nên cơ thể sống có vai trò khởi động chu trình của vật chất. Nếu không có nhà sản xuất và không có chất phân hủy, sẽ không có chu trình của vật chất. Nếu không có động vật, chu kỳ của vật chất vẫn tiếp tục và với tốc độ nhanh hơn sự hiện diện của động vật.

Xem thêm  Cách làm bài tự luận trên AZOTA

Trang 8

Dữ liệu đầu tiên, thứ hai và thứ tư là chính xác. Chỉ phát biểu thứ ba là sai vì: – Hệ sinh thái nông nghiệp (ví dụ ruộng lúa, đồng cỏ, ao cá,…) là hệ sinh thái nhân tạo nên có tính đa dạng. Là dạng thấp hơn của hệ sinh thái tự nhiên, kém ổn định hơn hệ sinh thái tự nhiên, có chuỗi thức ăn ngắn hơn (ít mắt xích) hơn chuỗi thức ăn của hệ sinh thái tự nhiên nhưng có năng suất cao hơn hệ sinh thái tự nhiên. Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái nông nghiệp có rất ít mắt xích vì con người sử dụng các loài này để làm thức ăn. Mặt khác, hệ sinh thái nông nghiệp chứa ít mùn hữu cơ nên số lượng chuỗi thức ăn bắt đầu từ động vật ăn mùn hữu cơ là rất ít.

Quan sát kim tự tháp sinh khối có thể biết:

Giả sử có một mạng trung chuyển như sau:

Phat bieu nao la dung khi noi ve chuoi thuc an va luoi thuc an trong quan xa sinh vat

Điều nào sau đây là đúng:

Nhóm sinh vật tự dưỡng nào sau đây trong hệ sinh thái?

Phát biểu nào sau đây là đúng về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật?

một.

Cấu trúc của lưới thức ăn trở nên phức tạp hơn khi di chuyển từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao.

B.

Trong quần xã sinh vật, mỗi loài thường là một mắt xích trong nhiều chuỗi thức ăn.

c.

Quần xã sinh vật có độ đa dạng càng thấp thì mức độ phức tạp của lưới thức ăn trong quần xã sinh vật càng lớn.

Tiến sĩ ..

Trong quần xã sinh vật thủy sinh, tất cả các chuỗi thức ăn đều được bắt đầu bởi các sinh vật ăn chất hữu cơ.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>