Phân số a phân B có giá trị nguyên khi nào

Đánh giá của bạn post

Một phân số có thể được viết dưới dạng số nguyên khi tử số là bội số của mẫu số hoặc tử số chia hết cho mẫu số (mẫu số là một số chia).

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Phân số có tử số lớn hơn 19 và nhỏ hơn 18 được :

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 4 năm 2020 1.768

Phân số có mẫu số dương và không bằng phân số -37 được :

(A) -614 (B) -1535 (C) -2463 (D) -1228

Vui lòng chọn câu trả lời đúng.

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 4 năm 2020 1.568

Điền số chính xác vào chỗ trống:

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 4 năm 2020 1.541

Vòi 3 giờ đầy bể. Hỏi khi chảy một giờ; 59 phút 127 phút thì lượng nước chảy ra khỏi bể là bao nhiêu?

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 4 năm 2020 1,056

Đại dương lớn nhất trên hành tinh của chúng ta là gì? Điền các số thích hợp vào chỗ trống để đúng phương trình. Tiếp theo, viết các số tương ứng với các số vào các ô ở hàng dưới cùng là bạn trả lời được câu hỏi trên.

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vz2lhas1zywnolwjhas10yxatdg9hbi02l2ltywdlcy9iywktmjetdhjhbmctoc1zywnolwjhas10yxatdg9hbi02lxrhcc0yllborw==

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 4 năm 2020 938

Điền số chính xác vào chỗ trống:

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 4 năm 2020 792

  • Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vz2l0l2ltywdlcy9ob3qucg5n

    Tải ứng dụng VietJack. Xem câu trả lời nhanh hơn!

Sử dụng kiến ​​thức về mẫu số và bội số, dấu hiệu chia để biết giá trị của biểu thức là số nguyên

Ví dụ 1: Tìm giá trị nguyên của x của một giá trị phân số

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lwewms5qtkc=

Người bản xứ

Quảng cáo

Hướng dẫn giải pháp:

Điều kiện để xác định phân số: x 2

Giữ nguyên, x – 2 là ước của 3; Ta có Ư (3) = {1; -Đầu tiên; 3; -3}

x – 2 = 1⇒ x = 3 (thỏa mãn các điều kiện xác định);

x – 2 = -1 ⇒ x = 1 (thỏa mãn điều kiện xác định);

x – 2 = 3 x x = 5 (thỏa mãn các điều kiện xác định);

x – 2 = -3 ⇒ x = -1 (thỏa mãn điều kiện xác định);

Vì vậy, với x {-1; 1; 3; 5} Có một giá trị nguyên

Ví dụ 2: Tìm giá trị nguyên của x của một giá trị phân số

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lwewmi5qtkc=

Người bản xứ

Hướng dẫn giải pháp:

Điều kiện để xác định phân số: x 1/2

Giữ nguyên, 2x – 1 là mẫu số 5; Ta có Ư (5) = {- 1; 1; -5; 5}

2x – 1 = -1 ⇒ 2x = 0 ⇒ x = 0 (thỏa mãn điều kiện xác định);

2x – 1 = 1 2x = 2 ⇒ x = 1 (thỏa mãn các điều kiện xác định);

2x – 1 = -5 ⇒ 2x = -4 x = -2 (thỏa mãn điều kiện xác định);

2x – 1 = 5 2x = 6 ⇒ x = 3 (thỏa mãn các điều kiện xác định);

Vì vậy, với x ∈ {-2; 0; Đầu tiên; 3} Nó có một giá trị số.

Ví dụ 3: Tìm số tự nhiên n của phân số

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lwewmy5qtkc=

có giá trị là một số nguyên

Quảng cáo

Hướng dẫn giải pháp:

Điều kiện để xác định phân số: n 2

có:

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lwewnc5qtkc=

Vì vậy, hãy để N giống nhau, sau đó

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lwewns5qtkc=

số nguyên ⇒ n – 2 là ước của 5; u (5) = {-1; 1; -5; 5}

n – 2 = -1 ⇒ n = 1;

n – 2 = 1 n = 3;

n – 2 = -5 ⇒ n = – 3;

n – 2 = 5 n = 7;

Vì n ∈ N nên n = 1; n = 3; n = 7

Vì vậy, với n ∈ {1; 3; 7} có một giá trị nguyên

Bài 1: Giá trị nào sau đây của x tạo thành giá trị phân số

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lwewni5qtkc=

Người bản xứ

A 1

b 2

c 3

D 4

xem câu trả lời

Trả lời: loại bỏ

Quảng cáo

Điều kiện để xác định phân số: x -3

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lwewny5qtkc=

với tôi

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lwewoc5qtkc=

Số nguyên ⇒ x + 3 là ước của -5 hoặc x + 3 ∈ {-5; -1; 1; 5}

với x + 3 = -5 x = -8 (thỏa mãn CKD)

với x + 3 = -1 x = – 4 (thỏa mãn điều kiện)

với x + 3 = 1 x = -2 (thỏa mãn điều kiện)

với x + 3 = 5 x = 2 (thỏa CC)

Vậy câu trả lời (b) là câu trả lời đúng

Bài 2: Giá trị nào sau đây của x tạo thành giá trị phân số

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lwewos5qtkc=

Người bản xứ

A 1

B 1

c 2

D-2

xem câu trả lời

Trả lời: dễ dàng

Điều kiện để xác định phân số: x -1

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao

với tôi

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao

số nguyên ⇒ x + 1 chia hết cho -1 hoặc x + 1 {-1; 1}

với x + 1 = -1 x = – 2 (thỏa mãn CKD)

với x + 1 = 1 ⇔ x = 0 (đáp ứng các điều kiện tiên quyết)

Vì vậy, đáp án (D) là đáp án chính xác

Bài 3: Giá trị nào sau đây của x tạo thành giá trị phân số

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao

Người bản xứ

A 4

B 4

C 7

D 14

xem câu trả lời

Câu trả lời:

XD: x ≠ 0

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao

với tôi

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao

Số nguyên x là ước của -7 hoặc x {-7; -1; 1; 7}

cho các giá trị x = {-7; -1; 1; 7}, phân số

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao

Nhận một giá trị số

Vậy câu trả lời (c) là câu trả lời đúng

Bài 4: Giá trị nào sau đây của x tạo thành giá trị phân số

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao

Người bản xứ

A 3

b 5

C 7

D 9

xem câu trả lời

Câu trả lời:

XD: x -1/2

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao

với tôi

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao

Số nguyên ⇒ 2x + 1 là ước của -7 hoặc 2x + 1 ∈ {-7; -1; 1; 7}

Với 2x + 1 = -7 ⇔ 2x = – 8 ⇔ x = -4 (số hạng thỏa mãn)

Với 2x + 1 = -1 ⇔ 2x = – 2 ⇔ x = -1 (thỏa CKD)

với 2x + 1 = 1 2x = 0 x = 0 (thỏa mãn CKD)

Với 2x + 1 = 7 2x = 6⇔ x = 3 (thỏa mãn CKD)

Vì vậy câu trả lời (A) là câu trả lời đúng

Bài 5: Giá trị nào sau đây của x tạo thành giá trị phân số

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao

Người bản xứ

A -1

b 17

c 0

D 4

xem câu trả lời

Câu trả lời:

XD: x -1/3

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lweymc5qtkc=

với tôi

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lweyms5qtkc=

Số nguyên ⇒ 3x + 1 là mẫu số của 9 hoặc 3x + 1 ∈ {-9; -3; -1; 1; 3; 9}

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lweymi5qtkc=

Bài 6: Tìm giá trị nguyên của x của một giá trị phân số

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lweymy5qtkc=

Người bản xứ

xem câu trả lời

Hướng dẫn giải pháp:

Điều kiện để xác định phân số: x -2

Để nguyên như vậy, x + 2 là mẫu số trên 1 x + 2 = ± 1

x + 2 = 1 x = -1 (thỏa mãn điều kiện xác định);

x + 2 = -1 ⇒ x = -3 (thỏa mãn các điều kiện xác định);

Vì vậy, với x = -1, x = -3, giá trị phân số là một số nguyên

Bài 7: Tìm giá trị nguyên của x của một giá trị phân số

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lweync5qtkc=

Người bản xứ

xem câu trả lời

Hướng dẫn giải pháp:

Điều kiện để xác định phân số: x -3/2

Giữ nguyên nó, 2x + 3 là ước của -1 2x + 3 = ± 1

2x + 3 = 1 2x = -2 ⇒ x = -1 (thỏa mãn điều kiện xác định);

2x + 3 = -1 ⇒ 2x = -4 ⇒ x = -2 (thỏa mãn các điều kiện xác định);

Vì vậy, với x = -1, x = -2, giá trị phân số là một số nguyên

Bài 8: Tìm giá trị nguyên của x của một giá trị phân số

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lweyns5qtkc=

Người bản xứ

xem câu trả lời

Hướng dẫn giải pháp:

Điều kiện để xác định phân số: x 1

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lweyni5qtkc=

Để nguyên N

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lweyny5qtkc=

Số nguyên x – 1 là ước của 2

u (2) = {1; -1; 2; -2}

x – 1 = 1 ⇒ x = 2 (thỏa mãn điều kiện xác định);

x – 1 = -1 ⇒ x = 0 (thỏa mãn điều kiện xác định);

x – 1 = 2 ⇒ x = 3 (thỏa mãn các điều kiện xác định);

x – 1 = -2 ⇒ x = -1 (thỏa mãn điều kiện xác định);

Vì vậy, với x ∈ {-1; 0; 2; 3} phân số N nhận giá trị của một số nguyên

Bài 9: Tìm giá trị nguyên của x của một giá trị phân số

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lweyoc5qtkc=

Người bản xứ

xem câu trả lời

Hướng dẫn giải pháp:

Điều kiện để xác định phân số: x 2

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lweyos5qtkc=

Giả sử M là một số nguyên, x nhận một giá trị số và x – 2 là ước số trên 4

u (4) = {1; -Đầu tiên; 2; -2; 4; -4}

x – 2 = 1 x = 3 (thỏa mãn các điều kiện xác định);

x – 2 = -1 ⇒ x = 1 (thỏa mãn điều kiện xác định);

x – 2 = 2 ⇒ x = 4 (thỏa mãn điều kiện xác định);

x – 2 = -2 ⇒ x = 0 (thỏa mãn các điều kiện xác định);

x – 2 = 4 ⇒ x = 6 (thỏa mãn điều kiện xác định);

x – 2 = -4 x = -2 (thỏa mãn điều kiện xác định);

Vì vậy, với x ∈ {-2; 0; Đầu tiên; 3; 4; 6} giá trị phân số là một số nguyên

Bài 10: Tìm giá trị nguyên của x của một giá trị phân số

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lwezmc5qtkc=

Người bản xứ

xem câu trả lời

Hướng dẫn giải pháp:

Điều kiện để xác định phân số: × 0, × 5

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lwezms5qtkc=

Để P nhận một giá trị nguyên, thì

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vdg9hbi1sb3atoc9pbwfnzxmvy2fjac10aw0tz2lhlxryas1jdwetymllbi14lwrllxboyw4tdgh1yy1jby1nawetdhjplw5ndxllbi1jdwmtagf5lwezmi5qtkc=

Người bản xứ. hay x là mẫu số của 5. Ta có Ư (5) = {1; -1; 5; -5}.

Vì điều kiện xác định của phân số là x 0 nên x ≠ 5

Vậy x ∈ {1; -1; -5} giá trị phân số là một số nguyên

Xem thêm các dạng bài tập toán lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các bộ sách khác để học tốt môn toán lớp 8 trở lên:

  • giải toán 8
  • sách bài tập toán 8
  • 75 bài tập trắc nghiệm Toán 8 chuẩn nhất có đáp án.


Giới thiệu Kênh YouTube VietJack

  • Giai dap tai sao noi cang mat ra ma nhin

    Yêu cầu bài tập trên ứng dụng, gia sư VietJack giải đáp miễn phí!

  • Hơn 20.000 câu hỏi trắc nghiệm môn toán, văn, tiếng Anh lớp 8 có đáp án
Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vz2l0l2ltywdlcy90zwfjagvyl3rlywnozxjfcghhbnrvyw5foc5qcgc=
Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vz2l0l2ltywdlcy90zwfjagvyl3rlywnozxjfag9haxrodv84lmpwzw==
Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vz2l0l2ltywdlcy90zwfjagvyl3rlywnozxjfbxlsaw5oxzguanbn

Đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, Soạn SBT, các dạng văn, ôn thi trực tuyến, bài giảng …. miễn phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao
Phan so a phan b co gia tri nguyen khi nao ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vaw1hz2vzl2dvb2dszv9wbgf5lmpwzw==

Nhóm học Facebook miễn phí dành cho Thanh thiếu niên 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

loạt Lý thuyết và 700 bài tập toán lớp 8 có lời giải chi tiết Với đầy đủ lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được tổng hợp bám sát nội dung SGK Đại số 8 và Hình học 8.

Nếu các bạn thấy hay thì hãy động viên và chia sẻ nhé! Nhận xét không khớp Nhận xét các quy tắc trên trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Hướng dẫn sử dụng phần mềm uchi
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>