Phần kết luận của một đề tài nghiên cứu không có nội dung nào

Đánh giá của bạn post

Báo cáo nghiên cứu khoa học Mục tiêu của nó là truyền tải thông tin liên quan đến một vấn đề khoa học hoặc một phương pháp hoặc cách tiếp cận để giải quyết một vấn đề. Vậy cấu trúc của báo cáo khoa học đầy đủ là gì? Để có câu trả lời, hãy theo dõi tin nhắn 24 để xem tiếp các bài viết tiếp theo.

Phan ket luan cua mot de tai nghien cuu khong

Xem thêm:

Báo cáo nghiên cứu khoa học phải được nộp cho sinh viên theo một cấu trúc chặt chẽ, đảm bảo nội dung chính bao gồm phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục.

Tiêu đề

Trong phần này, người viết xin trình bày những ý sau:

 • Tên của chủ đề tìm kiếm.
 • Lý do chọn đề tài nghiên cứu.
 • mục đích nghiên cứu.
 • Đề tài nghiên cứu.
 • Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu.
 • Cơ sở và lý thuyết nghiên cứu.

Nội dung

Đây là phần trọng tâm và cơ bản nhất của báo cáo nghiên cứu khoa học. Phần nội dung thường được chia thành nhiều chương khác nhau. Về cơ bản, một bài nghiên cứu thường được chia thành 3 chương như sau:

Chương một: Cơ sở lý thuyết và vấn đề thực tiễn.

Trình bày vấn đề liên quan đến lịch sử vấn đề nghiên cứu và các khái niệm cơ bản. Đồng thời chỉ ra các thuộc tính cơ bản của đối tượng và đối tượng tìm kiếm.

Chương thứ hai: nội dung và kết quả nghiên cứu.

Chương 2 chủ yếu phân tích thực trạng và nguyên nhân chủ quan, khách quan của các trường hợp nghiên cứu. Tiến hành thí nghiệm đồng thời so sánh kết quả thí nghiệm và đưa ra những nhận định phù hợp.

Chương Ba: Đề xuất các giải pháp và khuyến nghị

Trong chương thứ ba, khi đề cập đến giải pháp, nên dựa vào kết quả của bài nghiên cứu. Đảm bảo rằng nó phù hợp và khả thi. Đồng thời cũng gợi mở những vấn đề cấp bách và triển vọng trong thực tế.

phần kết luận

Trong phần này, tác giả sẽ kết luận toàn bộ công trình nghiên cứu khoa học. Ở đây bạn cần tóm tắt kết quả nghiên cứu, chỉ rõ những vấn đề nào đã được giải quyết và những vấn đề nào chưa. Sau đó đề xuất và kiến ​​nghị một số hướng phát triển về đề tài nghiên cứu.

Tóm lại, nó nên được trình bày một cách ngắn gọn và súc tích và không thêm bất kỳ điểm nào.

1663503888 692 phan ket luan cua mot de tai nghien cuu khong

người giới thiệu

Thường có nhiều cách khác nhau để viết tài liệu tham khảo trong bài báo Báo cáo nghiên cứu khoa học. Ví dụ: ở cuối trang, cuối chương hoặc cuối sách. Nếu bạn ghi tài liệu tham khảo ở cuối sách thì phải được trình bày theo định dạng chuẩn và danh mục tài liệu tham khảo phải được sắp xếp theo quy định của nhà xuất bản.

Khi lập danh mục tài liệu tham khảo cần trình bày đầy đủ các thông số cơ bản theo một thứ tự nhất định như: số thứ tự, họ tên tác giả, tên tài liệu, nguồn: tên tạp chí, số tập, năm, nhà xuất bản, nơi xuất bản. , năm xuất bản, trang …

Xem thêm  Cách cuốn bò la lốt

Điều quan trọng cần lưu ý là thứ tự sắp xếp danh sách các tài liệu tham khảo như sau:

 • Sắp xếp theo sách, sau đó là tài liệu, và cuối cùng là tác phẩm cá nhân.
 • Tài liệu tham khảo nên được sắp xếp theo các nhóm ngôn ngữ khác nhau và sắp xếp theo quy tắc ABC và tên tác giả.
 • Đối với tác giả Việt Nam sẽ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo họ của tác giả và không phản ánh thứ tự họ và tên.
 • Đối với tác giả nước ngoài, sắp xếp theo họ của tác giả.
 • Các tài liệu không có tên tác giả được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo tên tài liệu.

Về các trích dẫn, tài liệu được trích dẫn trong công trình nghiên cứu, luận văn hoặc sách được đánh số thứ tự theo thứ tự của danh mục tài liệu tham khảo và đặt trong ngoặc vuông.

Bổ sung (nếu có)

Đây là một phần tùy chọn của bài viết Báo cáo nghiên cứu khoa học. Phần phụ lục sẽ có các câu hỏi khảo sát, hướng dẫn, chỉ dẫn, bảng, số liệu, biểu đồ, đồ thị, tìm kiếm theo tên sách hoặc tên tác giả …

mục lục

Mục lục hiển thị các tiêu đề cùng với số trang tương ứng. Nó được ghi theo thứ tự trình bày của báo cáo nghiên cứu khoa học. Mục lục chủ yếu được đặt ở đầu và trang sau, để người đọc có cái nhìn tổng quan về báo cáo của bạn trước khi đi sâu vào chi tiết.

Bạn đang hoàn thành dự án nghiên cứu khoa học của mình? Bạn gặp khó khăn khi tìm tài liệu, dữ liệu và phân tích dữ liệu? Ngân sách thời gian của bạn không đủ để hoàn thành bài viết của bạn một cách chính xác, hãy Dịch vụ hỗ trợ luận văn Từ Luận văn 24 giúp bạn!

Đề án báo cáo nghiên cứu khoa học: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên các trang mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại TP.

Phan ket luan cua mot de tai nghien cuu khong

mục lục

Chương một: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu

1.1. tính cấp thiết của vấn đề

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung

1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể

1.3 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. đối tượng tìm kiếm

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

1.4 Tổng quan về tình trạng nghiên cứu

1.4.1 Tổng quan về tình hình nghiên cứu nước ngoài

1.4.2 Tổng quan về Chế độ Tìm kiếm Quốc gia

Chương hai: Cơ sở lý thuyết

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương Bốn: Kết quả Nghiên cứu

4.1 Tìm kiếm thông tin

4.2 Mô hình

4.3 Các giả định về mô hình thử nghiệm

4.3.1. Kiểm tra nhiều mối quan hệ tuyến tính

4.3.2. Kiểm tra hiện tượng biến thiên liên tục

4.3.3 Kiểm tra tự tương quan

4.4 Mô hình kiểm tra hồi quy

4.5 Kiểm tra giả thuyết

Chương 5: Giải pháp và đề xuất

5.1 kết luận

Xem thêm  Chứng đỏ mặt chữa bao lâu

5.2 Đề xuất giải pháp

5.2.1. Nâng cao lợi ích của người tiêu dùng cho khách hàng

5.2.2. Giảm thiểu rủi ro cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ mua sắm trực tuyến

5.2.3. Nâng cao khả năng sử dụng của các trang web mua sắm trực tuyến

người đánh giá

Mô hình 2

Đề cương báo cáo nghiên cứu khoa học: Đánh giá cảm nhận của sinh viên trường Đại học Sư phạm Công nghệ TP.HCM về vấn đề sống chung.

1663503891 126 phan ket luan cua mot de tai nghien cuu khong

mục lục

Mở đầu

1- Lý do chọn đề tài

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục tiêu của nghiên cứu

2.2. nhiệm vụ tìm kiếm

3- Mục tiêu và chủ đề

4. Giả thuyết nghiên cứu

5- Phương pháp nghiên cứu

6. Nêu nội dung công trình nghiên cứu

Nội dung

Chương Một: Cơ sở lý thuyết

1- Tổng quan về việc tìm kiếm sự chung sống

1.1 Tìm kiếm trên thế giới

1.2 Nghiên cứu tại nhà về sự chung sống

2. Một số khái niệm

2.1. Ý tưởng

2.2. Khái niệm chung sống trong xã hội

Chương hai: Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của sinh viên về xu hướng sống chung và sống thử

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quan niệm sống thử của sinh viên

1.1 Yếu tố cá nhân

1.2 Các yếu tố xã hội

1.3 Yếu tố gia đình

2. Thái độ sống chung của học sinh thông qua nhận thức của các em về việc sống thử

Chương 3: Trường hợp và lý do chung sống của sinh viên trường Đại học Sư phạm Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh

1. Giới thiệu khái quát về khu vực nghiên cứu

2. Tìm kiếm thuộc tính và đối tượng

3. Nhận thức của học sinh về sự chung sống

4. Lý do sống thử

5. Đánh giá những lợi ích và bất lợi của việc chung sống

Kết luận và đề nghị

1. Kết luận

2. Khuyến nghị

Tài liệu tham khảo và phụ lục

1. Tài liệu tham khảo

2. Phụ lục

Ngoài hai mẫu báo cáo nghiên cứu khoa học chi tiết cụ thể trên, các bạn có thể tải xuống miễn phí Các biểu mẫu báo cáo tóm tắt trong Thư 24 đã được điền đầy đủ tại liên kết dưới đây:

Phan ket luan cua mot de tai nghien cuu khong

Có thể bạn quan tâm:

Đây là cấu trúc và Báo cáo nghiên cứu khoa học Luận văn mẫu 24 muốn chia sẻ với các bạn. Mình hi vọng bài viết này có thể giúp bạn có thêm những thông tin hữu ích để hoàn thành bài viết Báo cáo nghiên cứu khoa học trở nên tốt nhất.

Mọi thắc mắc hoặc muốn được hỗ trợ viết báo cáo nghiên cứu khoa học, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: 098855 2424 hoặc email: . Cảm ơn bạn đã dành thời gian và quan tâm đến bài viết này.

nguồn: Luanvan24.com

Tôi tên là Thu Trà, hiện tôi đang là Giám đốc nội dung luận văn 24 – chuyên cung cấp dịch vụ viết thuê luận văn uy tín. Chúng tôi đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu trong các ưu tiên của mình. Website: https://luanvan24.com/ – Hotline: 0988552424.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>