Nội dung và ý nghĩa của thị trường độc quyền

Đánh giá của bạn post

Theo quy định của pháp luật trên thực tế, có thể thấy hình thức quyền đọc xuất hiện thường xuyên trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nghệ thuật, có thể thấy rõ nhất là độc quyền tác phẩm tự tác. Các tác phẩm như bài hát, bài thơ, tranh, ảnh, v.v. Trong kinh doanh, có sự độc quyền đối với các sản phẩm được đưa ra thị trường. Vì vậy, luật quy định rõ các vấn đề liên quan đến tính độc quyền giúp bảo vệ sản phẩm tự tạo và khẳng định vị thế độc quyền.

Noi dung va y nghia cua thi truong doc quyen

Luật sư Tư vấn pháp luật qua tổng đài Trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Độc quyền là gì?

Trong luật không có quy định chung về độc quyền, nhưng căn cứ vào nội dung thực hiện thì độc quyền được hiểu là hiện tượng xuất hiện trên thị trường khi một công ty hoặc một nhóm công ty liên kết với nhau để chiếm lĩnh thị trường. Một lĩnh vực cụ thể như cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho thị trường, nơi độc quyền sản phẩm cho phép họ kiểm soát tổng lượng sản phẩm bán ra trên thị trường, giá bán và số lợi nhuận thu được từ sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Về cơ bản, độc quyền được định nghĩa là một kết quả tất yếu sẽ xảy ra trong quá trình cạnh tranh không định hướng chịu sự chi phối của bất kỳ yếu tố hạn chế nào. Bắt đầu từ việc tôn trọng cạnh tranh bình đẳng, nhiều ngành đã bắt đầu chuyển sang quá trình cạnh tranh không lành mạnh dần dần đòi hỏi các doanh nghiệp khác phải tạo cho mình thế độc quyền trên thị trường cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

2- Lý do độc quyền:

Độc quyền có thể phát sinh vì nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là những lý do sau:

Thứ nhất, độc quyền phát sinh do cạnh tranh

Quá trình cạnh tranh là việc các hãng và các hãng kinh doanh cùng một loại sản phẩm sẽ làm cho các hãng đó kinh doanh kém hiệu quả, có những quyết định kinh doanh sai hướng và không ổn định, còn các hãng khác kinh doanh hiệu quả hơn sẽ chiếm lĩnh thị trường, dẫn đến phá sản, không thể tiếp tục trong Kinh doanh. Trong trường hợp cực đoan nhất, nếu tất cả các công ty khác bị đánh bại bởi một công ty, cạnh tranh tự do sẽ khiến một công ty trên thị trường bị loại bỏ và công ty đó đương nhiên sẽ có được vị trí độc quyền.

Thứ hai, do các đơn vị kinh doanh được chính phủ cấp phép khai thác chợ

Có thể thấy, nhiều công ty hiện nay độc quyền vì được chính phủ cấp phép khai thác một thị trường cụ thể, ví dụ địa phương cho phép một công ty cung cấp nước sạch, thực phẩm sạch trên địa bàn. Bảng địa phương của bạn.

Xem thêm: Điều tiết và giám sát thị trường chứng khoán là gì? Lý do cấu hình

Nhưng còn nhiều ngành khác trong đó độc quyền nhà nước là không thuyết phục. Có thể thấy, một thực tế tồn tại của ngành hàng không Việt Nam là gần như độc quyền ở thị trường nội địa, tuy nhiên, trong khi ở nhiều nước khác, lại có nhiều hãng hàng không lớn cạnh tranh gay gắt với nhau.

Xem thêm  Quy định về dịch vụ thu hộ, chi hộ

– Thứ ba, vì hệ thống bản quyền đối với các phát minh, sáng chế và sở hữu trí tuệ. Hệ thống quyền tác giả là cơ chế bảo vệ quyền lợi của các nhà sáng chế, khuyến khích họ đầu tư công sức, thời gian, tiền bạc cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, góp phần nâng cao năng suất lao động và đời sống tinh thần của xã hội. Nhưng chính những quy định này đã mang lại cho chủ sở hữu bản quyền một vị trí độc quyền đáng kể, nhưng họ vẫn phải dựa trên thời hạn của bản quyền ở mỗi quốc gia nơi bản quyền được áp dụng cho doanh nghiệp.

Thứ tư: Sở hữu một nguồn tài nguyên đặc biệt

Có thể thấy, việc nắm giữ một nguồn lực hoặc năng lực cụ thể có khả năng hỗ trợ độc quyền về sản phẩm sẽ giúp chủ sở hữu có vị trí độc quyền trên thị trường một cách vững chắc hơn. Chẳng hạn, việc khai thác kim cương lớn nhất thế giới tập trung ở Nam Phi, nên quốc gia này gần như độc quyền khai thác và mua bán kim cương mà các quốc gia khác không làm được.

– Thứ năm, do được chính phủ cấp phép khai thác thị trường cho một sản phẩm thương mại cụ thể, nên nhiều công ty trở nên độc quyền, ví dụ như các địa phương cho phép một công ty cung cấp nước sạch trên địa bàn của họ mà không cần phải mua từ một tiểu bang.

Ngoài ra, với những ngành công nghiệp được coi là trụ cột của đất nước, chính phủ thường tạo cho họ một cơ chế có thể tồn tại dưới hình thức độc quyền nhà nước, ví dụ như quản lý về an ninh, quốc phòng hoặc công nghiệp. Chính phủ, vì có liên hệ với an ninh quốc gia, buộc nhà nước phải giữ quyền lực trong việc khai thác và sản xuất vũ khí.

3. Các biện pháp chống độc quyền:

Để duy trì cạnh tranh bình đẳng và kiểm soát độc quyền, chúng ta cần thực hiện một số biện pháp:

Thứ nhất: Tiếp tục đổi mới nhận thức về cạnh tranh, cần thống nhất đánh giá vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế. Cạnh tranh trong kinh tế hợp pháp cần được coi là động lực phát triển và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Xác định rõ ràng, hợp lý vai trò của nhà nước, vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế, giảm số lượng doanh nghiệp nhà nước độc quyền. Đẩy nhanh quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Giảm dần độc quyền của các doanh nghiệp nhà nước, xóa bỏ dần các rào cản đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh chung của toàn bộ nền kinh tế. kinh tế, tăng sức hấp dẫn đầu tư nước ngoài, đồng thời giảm gánh nặng cho ngân sách quốc gia.

Xem thêm: Độ trễ phản hồi là gì? Ví dụ và lý do cho phản hồi chậm trễ

Thứ hai: Cải cách pháp luật cạnh tranh để cơ chế cạnh tranh hoạt động đồng nghĩa với việc hạn chế các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường. Giảm bớt các điều kiện gia nhập thị trường để khuyến khích các nhà đầu tư tham gia sản xuất kinh doanh. Như vậy, cần hình thành khuôn khổ pháp lý chung cho các loại hình kinh doanh trong các thành phần kinh tế, đồng thời cải cách pháp luật cạnh tranh cần sửa đổi từ quá trình xây dựng luật.

Xem thêm  Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính 2

Thứ ba, để đảm bảo chống độc quyền không bị xâm phạm, nhà nước thành lập một cơ quan chuyên trách nhằm mục đích kiểm soát, giám sát các công việc liên quan đến cạnh tranh và độc quyền. Cũng để rà soát, giảm bớt số lĩnh vực độc quyền thì việc kiểm tra, giám sát độc quyền chặt chẽ hơn. Từ đó, nhà nước giám sát chặt chẽ hành vi lạm dụng của các doanh nghiệp lớn. Trong trường hợp cần thiết, hệ thống kế toán và kiểm toán cần được đổi mới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát tài chính của doanh nghiệp.

Thứ tư: Thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường thông tin, pháp lý theo hướng minh bạch, kịp thời hơn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia cạnh tranh. đặc biệt:

Thứ năm: Cơ cấu lại và kiểm soát các công ty độc quyền, kể cả các công ty độc quyền tự nhiên. Ví dụ, xóa bỏ độc quyền trong kinh doanh, chỉ duy trì độc quyền trong một số ngành quan trọng phục vụ quá trình phát triển kinh tế như sản xuất và truyền tải điện, khai thác dầu khí, viễn thông, xây dựng cơ sở hạ tầng, … nhằm kiểm soát chặt chẽ nhà nước sở hữu các công ty độc quyền.

Thứ sáu: việc ban hành luật và chính sách chống độc quyền, biện pháp chủ yếu để chống lại nguy cơ hành vi độc quyền trên thị trường là sử dụng chính sách chống độc quyền.

Đó là luật cấm một số hành vi nhất định, chẳng hạn như ngăn chặn các công ty thông đồng để tăng giá với nhau, hoặc hạn chế cấu trúc thị trường nhất định.

Đất nước cần có luật cạnh tranh với mục tiêu đảm bảo và duy trì môi trường cạnh tranh, và đã thông qua luật cạnh tranh vào năm 2018 để quy định rõ ràng các quy định về cạnh tranh bình đẳng. Nội dung của luật cạnh tranh cần phù hợp với những biến động của môi trường cạnh tranh trong nước cũng như các yếu tố liên quan đến nước ngoài.

Kiểm soát giá cả hàng hóa và dịch vụ do các công ty độc quyền cung cấp là một giải pháp phổ biến khác. Mục đích của nó là buộc nhà độc quyền bán sản phẩm với giá cạnh tranh.

Xem thêm: Rối loạn ứng xử ở trẻ em là gì? Triệu chứng, nguyên nhân?

Như vậy, việc thực hiện chế độ độc quyền do nhiều nguyên nhân gây ra và cũng có tác động lớn đến việc cạnh tranh không lành mạnh. Vì vậy, để đảm bảo duy trì cạnh tranh lành mạnh và độc quyền, cần phải áp dụng các biện pháp cụ thể từ pháp luật đến thực tế để đảm bảo kiểm soát độc quyền.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>