Nội dung và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh Công nghệ 10

Đánh giá của bạn post

Tailieumoi.vn xin gửi tặng quý thầy cô giáo và các em học sinh tài liệu lý thuyết, đề kiểm tra công nghệ 10 bài 53: Xác định kế hoạch hành động đầy đủ và chi tiết. bài học bài học 53: Xác định kế hoạch hành động Chuyên đề công nghệ lớp 10 gồm các nội dung sau:

Bạn đọc vui lòng tải về để xem đầy đủ lý thuyết, trắc nghiệm kỹ thuật 10 của các bài 53: Xác định kế hoạch hành động:

Công nghệ 10 Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh

Thứ nhất – cơ sở của kế hoạch kinh doanh của tổ chức:

Trong điều kiện kinh tế thị trường, hoạt động kinh doanh được tiến hành theo nguyên tắc “bán những gì thị trường cần”.

Việc lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thường phụ thuộc vào 4 yếu tố cơ bản: nhu cầu thị trường, tình hình phát triển kinh tế xã hội, sự phát triển của pháp luật hiện hành và năng lực kinh doanh.

Noi dung va phuong phap lap ke hoach kinh doanh cong nghe 10

II – Nội dung và phương pháp luận của kế hoạch kinh doanh

1. Nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

Mọi tổ chức đều xây dựng kế hoạch kinh doanh trên các mặt cơ bản sau: kế hoạch bán hàng, kế hoạch mua hàng, kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch sản xuất.

Noi dung va phuong phap lap ke hoach kinh doanh cong nghe 10

2. Phương pháp xây dựng kế hoạch thương mại cho cơ sở

Noi dung va phuong phap lap ke hoach kinh doanh cong nghe 10

Kế hoạch bán hàng được xác định dựa trên tổng cầu của thị trường thông qua đơn đặt hàng của khách hàng (hoặc hợp đồng mua bán).

Trong trường hợp là nhà bán lẻ thị trường, kế hoạch bán hàng được xác định trên cơ sở dự đoán nhu cầu của thị trường.

Kế hoạch mua hàng được xác định là phải thống nhất về số lượng, mặt hàng, thời gian… với kế hoạch bán hàng của công ty.

Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thể hiện số lượng lao động cần sử dụng và từng loại lao động theo kế hoạch kinh doanh.

Kế hoạch sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp được xác định trên cơ sở năng lực sản xuất và nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm này trong một thời gian nhất định (quý, năm, v.v.).

Xem thêm  Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong ống dây gọi là

Câu hỏi 1:Căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp, trừ:

thủ đô

B. công việc

C. Nhà máy

D. Chính trị

Câu trả lời: D. Chính trị

Giải thích: Tùy theo khả năng của cơ sở, không bao gồm: Chính sách – Hình 53.1 SGK Trang 167

Câu 2: Có bao nhiêu kế hoạch nằm trong phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của tổ chức?

A 5

b 6

C 7

D 8

Câu trả lời: A 5

Giải thích: Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp gồm 5 phương án – Hình 53.3 SGK trang 168

Câu hỏi 3: Kế hoạch sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp được xác định:

một. tư liệu sản xuất + tiền lương + thuế

Bán hàng (Dịch vụ) / Tiêu chuẩn kinh doanh một người

c- Nhu cầu hàng tồn kho theo kế hoạch (±)

D- Năng lực sản xuất 1 tháng x số tháng

Câu trả lời: D- Năng lực sản xuất 1 tháng x số tháng

Giải thích: Kế hoạch sản xuất sản phẩm của xí nghiệp được xác định: năng lực sản xuất một tháng x số tháng – Hình 53.3 SGK trang 168

Câu hỏi 4: Kế hoạch vốn kinh doanh được xác định trên cơ sở những đặc điểm nào?

một. tư liệu sản xuất + tiền lương + thuế

Bán hàng (Dịch vụ) / Tiêu chuẩn kinh doanh một người

c- Nhu cầu hàng tồn kho theo kế hoạch (±)

D- Năng lực sản xuất 1 tháng x số tháng

Câu trả lời: một. tư liệu sản xuất + tiền lương + thuế

Giải thích: Sơ đồ vốn kinh doanh của doanh nghiệp được xác định trên cơ sở các đặc điểm sau: vốn hàng hoá + tiền lương + thuế – Hình 53.3 SGK trang 168

Câu hỏi thứ năm: Các đặc điểm của kế hoạch kinh doanh của cơ sở sẽ được sử dụng là gì?

một. tư liệu sản xuất + tiền lương + thuế

Bán hàng (Dịch vụ) / Tiêu chuẩn kinh doanh một người

c- Nhu cầu hàng tồn kho theo kế hoạch (±)

D- Năng lực sản xuất 1 tháng x số tháng

Câu trả lời: Bán hàng (Dịch vụ) / Tiêu chuẩn kinh doanh một người

Giải thích: Kế hoạch kinh doanh của cơ sở sẽ sử dụng thể hiện ở các đặc điểm sau: Bán hàng (Dịch vụ) / Tiêu chuẩn công việc của con người – Hình 53.3 SGK trang 168

Xem thêm  Cách làm bài tập mạch điện lớp 11

Câu hỏi 6: Trong điều kiện kinh tế thị trường, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo những nguyên tắc sau:

A: Bạn có thể bán bất cứ thứ gì

b- Bán những gì thị trường cần

C- Bán thứ gì đó tạo ra lợi nhuận cao

D. Bán những gì không có trên thị trường trước đây

Câu trả lời: b- Bán những gì thị trường cần

Giải thích: Trong điều kiện kinh tế thị trường, hoạt động kinh doanh được tiến hành theo nguyên tắc: Bán những gì thị trường cần – SGK tr 166

Câu 7: Các khía cạnh thiết yếu của mỗi doanh nghiệp xây dựng một kế hoạch kinh doanh là gì?

một. Lên kế hoạch bán, định mua

b- Kế hoạch tài chính

c- Phương án sản xuất kinh doanh

D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu trả lời: D. Cả A, B và C đều đúng.

Giải thích: Mỗi công ty đều xây dựng kế hoạch kinh doanh trên các mặt cơ bản: định bán, định mua. kế hoạch tài chính. Phương án sản xuất kinh doanh – Hình 53.2 SGK trang 167

Câu 8:Kế hoạch vốn kinh doanh được xác định dựa trên các nhu cầu:

một. mua hàng hóa

b- lương công việc

c- nộp thuế

D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu trả lời: D. Cả A, B và C đều đúng.

Giải thích: Phương án vốn kinh doanh được xác định dựa trên nhu cầu: mua hàng hóa. tiền công lao động. Nộp thuế – SGK trang 168

Câu 9:Yếu tố nào không nằm trong kế hoạch kinh doanh của bạn?

A- Kế hoạch phát triển kinh tế

B. Lập kế hoạch mua và bán

kế hoạch sản xuất

D- Kế hoạch tài chính và lao động

Câu trả lời: A- Kế hoạch phát triển kinh tế

Giải thích: Các yếu tố không thể hiện nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: Kế hoạch phát triển kinh tế – SGK trang 168

Câu 10:Thông thường việc lập kế hoạch kinh doanh phụ thuộc vào bao nhiêu yếu tố?

A 3

B 4

C 5

D 6

Câu trả lời: B 4

Giải thích: Việc lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thường phụ thuộc vào 4 yếu tố – Hình 53.1 SGK trang 167

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>