Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch NaOH, dung dịch có màu xanh Nhỏ từ từ dung dịch HCl cho tới dư

Đánh giá của bạn post

Cho từng giọt quỳ tím vào dung dịch KOH, dung dịch có màu xanh lam, sau đó thêm từ từ axit clohiđric đến dư vào dung dịch có màu xanh lam thì:

một. Màu xanh vẫn không thay đổi.

B. Màu xanh lam nhạt dần và biến mất

c. Màu xanh lam nhạt dần, sau đó biến mất, rồi chuyển sang màu đỏ

Tiến sĩ .. màu xanh lam đậm nhất

Có các bazơ sau: NaOH, Cu (OH) 2, Ba (OH) 2, Al (OH) 3, Fe (OH) 2.

Để xác định các dung dịch sau: H2SO4, NaOH, HCl, người ta dùng

Trung hòa 300 ml dung dịch H2SO4 1,5M bằng dung dịch NaOH 40%.

Phản ứng hóa học nào sau đây tạo ra oxit bazơ?

Cho các chất dưới đây, dãy chất nào đều được coi là dung dịch kiềm?

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?

Nhiệt phân sắt (III) hiđroxit cho các sản phẩm sau:

Điều gì xảy ra khi nhúng một bông hoa hướng dương màu xanh vào dung dịch natri hiđroxit?

Một cơ sở nhiệt phân là gì?

Có các bazơ: NaOH, Al (OH) 3, Zn (OH) 2, KOH. Bộ cơ bản chuyển sang màu xanh lam nhạt là:

Thêm một giọt quỳ tím vào dung dịch natri hiđroxit, dung dịch có màu xanh lam. Cho từ từ dd HCl đến dư vào dd có màu xanh lam ở trên:

một.

Màu xanh vẫn không thay đổi

B.

Màu xanh lam nhạt dần và biến mất

c.

Tiến sĩ ..

Màu xanh lam nhạt dần, sau đó biến mất, rồi chuyển sang màu đỏ

Thêm một giọt quỳ tím vào dung dịch natri hiđroxit, dung dịch có màu xanh lam. Thêm từ từ axit clohiđric đến khi dư vào dung dịch màu xanh lam trên thì:

A. Màu xanh lam không đổi.

B. Màu xanh nhạt dần rồi biến mất.

c- Màu xanh lam nhạt dần, sau đó biến mất, rồi chuyển sang màu đỏ.

Xem thêm  Cách ủ thức an cho heo rừng

D- Màu xanh đậm dần.

Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du
Các câu hỏi nóng về cùng một chủ đề
 • loạt vật liệuVângPhản ứng với dung dịch HC.đến được

  một. NaOH, Al, CuSmột4CuO

  B. u (Ồ) 2, cuuChào Sắt

  c. CaO, ađến2một3Na2Smột4H2Smột4

  Tiến sĩ .. NaOH, Al, CaCmột3Cu (OH) 2, Fe, CaO, Các2một3

Thêm một giọt quỳ tím vào dung dịch natri hiđroxit, dung dịch có màu xanh lam. Cho từ từ dd HCl đến dư vào dd có màu xanh lam ở trên:

một.

Màu xanh vẫn không thay đổi

B.

Màu xanh lam nhạt dần và biến mất

c.

Tiến sĩ ..

Màu xanh lam nhạt dần, sau đó biến mất, rồi chuyển sang màu đỏ

Thêm một giọt quỳ tím vào dung dịch natri hiđroxit, dung dịch có màu xanh lam. Thêm từ từ axit clohiđric đến khi dư vào dung dịch màu xanh lam trên thì:

một.

Màu xanh vẫn không thay đổi.

B.

Màu xanh nhạt dần rồi biến mất.

c.

Màu xanh lá cây nhạt dần và biến mất và sau đó chuyển sang màu đỏ.

Tiến sĩ ..

Màu xanh đậm dần.

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời:

câu trả lời:

Màu xanh lá cây nhạt dần và biến mất và sau đó chuyển sang màu đỏ.

Phản ứng xảy ra: axit clohidric + natri hiđroxit

Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du ahr0chm6ly9jdw5ndghplnzul3vwbg9hzc9kyxrhl3npbwlsyxivdgvulw5nyw4ucg5n

NaCl + H2O.

Dd HCl dư chuyển sang màu đỏ.

Xem thêm  Thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định 62/2011

bạn có muốn?

Xem thêm các bài kiểm tra

xem thêm

Có liên quan

Một số câu hỏi khác mà bạn có thể quan tâm.

 • cho số phức

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  Sự thỏa mãn

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  . Tính giá trị của biểu thức:

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  .

 • Cho dung dịch chứa m gam glucozơ phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được tối đa 10,8 g Ag. Giá trị của m là bao nhiêu?

 • Có bao nhiêu số có ba chữ số và ba chữ số khác nhau trong nhóm?

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  ?

 • Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  cho hai vectơ

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  . Tích có hướng của hai vectơ này là:

 • Hai điện tích điểm có cùng kích thước 10-4 ° C được đặt trong chân không, và để tương tác với nhau bằng một lực 10-3 Newton, chúng phải đặt cách nhau.

 • cho kim tự tháp

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  Cơ sở của nó là một hình vuông với một bên

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  Tam giác đều

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  Nằm trên mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. một cuộc gọi

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  là trung điểm. , Dài

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  . có

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  Từ góc tạo bởi hai mặt phẳng

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  Bình thường:

 • Tìm tập hợp các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số sau

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

 • Cho ABCD là hình thang, vuông tại A và B với

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  với

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  . một cuộc gọi

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  Tương ứng, là thể tích của các khối tròn xoay được tạo thành khi hình thang ABCD (bao gồm cả các điểm bên trong của nó) quay quanh các đường thẳng BC và AD. Tìm x để

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  .

 • Cho bốn số thực dương a, b, x, y thỏa mãn

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  . tôi biết điều đó

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  . Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  . Vị trí đầu tiên của hình thoi nằm trên đường

  Nho mot giot quy tim vao dung dich naoh dung dich co mau xanh nho tu tu dung dich hcl cho toi du

  . Tọa độ của đỉnh D là.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>