Nhân xét nào sau đây đúng về đặc điểm kinh tế

Đánh giá của bạn post

câu trả lời là không

Một số đặc điểm kinh tế – xã hội của nhóm các nước phát triển là giá trị đầu tư nước ngoài lớn, tuổi thọ cao, HDI cao (Sách Khoa học / 6, Địa lý cơ bản).

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Nam châm điện là một cuộn dây điện
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>