Nguyên tố M ở chu kì 5, nhóm 1b cấu hình electron ngoài cùng của M là

Đánh giá của bạn post
Nguyen to m o chu ki 5 nhom 1b cau hinh electron ngoai cung cua m la

học thuyết:

I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Các nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự tăng dần số hiệu nguyên tử.

Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng (chu kì).

Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành một cột (nhóm).

thứ hai. Cấu trúc của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

1. Tế bào sơ cấp:

Mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào một ô nguyên tố

– Trong hộp có thông tin cơ bản về mặt hàng này

Nguyen to m o chu ki 5 nhom 1b cau hinh electron ngoai cung cua m la

Số ô ban đầu = số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) = số proton = số electron trong nguyên tử

2. Chu kỳ

Chu kỳ là dãy các nguyên tố có cùng số lớp electron được sắp xếp theo thứ tự điện tích hạt nhân tăng dần.

Số thứ tự của chu kỳ bằng số lớp electron trong nguyên tử.

Bảng tuần hoàn có 7 chu kỳ, được đánh số từ 1 đến 7:

+ Chu kỳ 1, 2, 3: kỳ nhỏ.

+ Chu kỳ 4, 5, 6, 7: Một chu kỳ lớn.

3 – nhóm yếu tố:

Nhóm nguyên tố bao gồm các nguyên tố có cấu hình điện tử bên ngoài tương tự nhau nên tính chất hóa học gần như giống nhau được xếp thành một cột.

Có hai loại nhóm nguyên tố, nhóm A và nhóm B:

+ Nhóm A: gồm các phần tử s và p. Số nhóm A = Tổng số lớp ngoài cùng

+ nhóm b: gồm các nguyên tố d và f có cấu hình nguyên tử cuối cùng dạng (n – 1) dxnsy:

* Nếu (x + y) = 3 ← 7 thì phần tử thuộc nhóm (x + y) b.

* Nếu (x + y) = 8 → 10 thì nguyên tố thuộc nhóm VIIIB.

* Nếu (x + y)> 10 thì phần tử đó thuộc nhóm (x + y – 10) b.

– Các nguyên tố nhóm B là nhóm nguyên tố có các electron hóa trị nằm ở phân nhóm d và f.

b- bài tập:

1. Mô hình 1: Từ vị trí trong BTH chọn cấu hình e

Số ô chính Số nguyên tử

Xem thêm  Người phương Tây có thờ cúng không

tiết ⇒ số chương e.

Nhóm A ⇒ số electron hóa trị.

VD1: Một nguyên tố ở chu kì 5, nhóm VIIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là.

một. 4s24p5 B. 4d45s2 c. 5s25p5 Tiến sĩ .. 7s27p3

câu trả lời:

Khoá 5 ⇒ 5 lớp e. Nhóm VIIA-7e là nhóm ngoài cùng. Vậy cấu hình e lớp ngoài cùng là 5s25p5

Đáp án c.

2. Dạng 2: Từ cấu hình e Định vị trong THẺ BTH

VD1: Nguyên tố M có cấu hình electron nguyên tử 1s22s22p63s2 3p64s1 Vị trí của nguyên tố M trong bảng tuần hoàn là

một. Khóa 4, nhóm IB. B. Buổi 3, Nhóm IA

c. Buổi 4, Nhóm IA Tiến sĩ .. Buổi 3, Nhóm IIA

câu trả lời:

Nguyên tố M có Z = 19, nó có 4 lớp ở chu kì 4 và nó có 1 ngoài cùng thuộc phân lớp s ⇒ thuộc nhóm IA.

Đáp án c.

Câu 2: Cấu hình electron của ion X2 + là 1s22s22p6s23p63d6. Trong công thức toán học, nguyên tố X thuộc:

một. Buổi 4, Nhóm 8 B. Buổi 4, IIA

c. Chu kỳ 3, VIA Tiến sĩ .. Buổi 4, VIIB

câu trả lời:

Cấu hình điện tử của X2 + 1s22s22p6s23p63d6 ⇒ Cấu hình điện tử của X là 1s22s22p6s23p63d64s2 Z = 26, chu kì 4 nhóm VIIIB vì e cuối cùng điền vào phân lớp d.

Câu trả lời là d.

 • học thuyết
 • Nhiều lựa chọn
 • Câu hỏi và trả lời
 • bài tập sgk

Nguyên tố A ở chu kì 5 nhóm IA, nguyên tố B có cấu hình e 4p5a lớp vỏ ngoài cùng. Viết cấu hình điện tử của A và B? B. Xác định cấu tạo nguyên tử của A? Vị trí của nguyên tố b?

Câu hỏi tương tự

Nguyen to m o chu ki 5 nhom 1b cau hinh electron ngoai cung cua m la

20 điểm

Hong Lee

Nguyên tố M ở chu kì 5, nhóm IA. Cấu hình ngoài của M là A. 4p65s1 B. 5s25p1 C. 4d105s1

d 5d105s1

tóm tắt câu trả lời (1)

c. 4d105s1

Câu hỏi hay nhất về cùng chủ đề

 • Hòa tan hết 7,2 gam Mg trong dung dịch HNO3 loãng (dư), sau khi phản ứng xong thu được dung dịch X và 2,688 lít khí NO (duy nhất, ở ptc). Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 44,40. B 46,80. c 31,92. Đ 29,52.
 • Nguyên tố X có 3 electron hóa trị và nguyên tố Y có 6 electron hóa trị. Công thức hợp chất của X và Y có thể là A. X3Y2 B. X2Y3 C. XY2 D. XY
 • Câu 111. Trong phản ứng: MnO2 + HCl MnCl2 + Cl2 + H2O. Axit clohydric là chất khử. chất oxi hóa. C. vừa là chất oxi hoá vừa là chất tạo môi trường. D. Vừa là chất khử vừa là môi trường
 • Đun nóng hỗn hống từ hỗn hợp X gồm bột sắt và lưu huỳnh, được hỗn hợp Y gồm FeS, Fe, S. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cho phần 1 phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư được 2,8 L hỗn hợp khí (ở ptc). Cho phần thứ hai tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HNO3 đặc nóng, thu được 16,464 lít khí duy nhất gồm NO2 (ở ptc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là A. 17,84. b 7,00. c 8,92. 14,00 ngày.
 • 20,4 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, Fe phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được 10,08 lít H2. Mặt khác 0,2 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 6,16 lít Cl2. Khí kế ở đktc. Tỉ lệ thành phần theo khối lượng của Al trong hỗn hợp X là: A. 33,09%. với 26,47%. c 19,85%. d 13,24%.
 • Câu 384. Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn phản ứng với dung dịch H2SO4 10% vừa đủ thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là 101,48 gam. B 101,68 gam. C 97,80 gam. 88,20 gam.
 • Câu 285. Đốt cháy 8,9 gam hỗn hợp gồm magie và kẽm bằng 2,24 lít khí O2 (vừa đủ) thu được hỗn hợp gồm auxin. Khối lượng magie và kẽm a. Lần lượt là 2,4g và 6,5g. B 4,8 gam và 4,1 gam C 1,2 gam và 7,5 gam D 2,7 gam và 6,2 gam
 • Giả sử X, M, R là các nguyên tố thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn. Cho rằng anion X, cation M2 + và cation R đều có cùng cấu hình electron. Phát biểu nào sau đây: (a) X là phần tử của p và M là phần tử của s (b) là bán kính của X-
 • Nung m gam PbS trong không khí, sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn (gồm oxit) nặng 0,95 mg. Phần trăm khối lượng của PbS đã đem đốt là A. 74,69%. Bằng 64,68%. c 95,00%. D 25,31%.
 • Câu 466. Đốt cháy 3,9 g hỗn hợp bột than và bột lưu huỳnh trong 4,48 lít khí oxi (dktc) thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 12875 A. B 51,5 c 10,3. Đ 25,75.
Xem thêm  Soạn bài mùa xuân nho nhỏ (hay nhất)

Kiểm tra giải pháp tập luyện tốt nhất

bộ truyện lớp 10 hay nhất

xem thêm

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>