Nguyên nhận không làm cho các đồng bằng duyên hải Trung Bộ nhỏ hẹp và kém phì nhiêu

Đánh giá của bạn post

87. Lượt xem

Câu hỏi 3: Tại sao các đồng bằng ven biển miền Trung bị thu hẹp và kém phì nhiêu?

một nhiệm vụ:

Đồng bằng ven biển miền Trung hẹp do diện tích dài và hẹp (nơi nặng nhất 50 km), có các dãy núi chạy từ tây sang đông lan ra gần biển và chia cắt thành nhiều phần nhỏ.

Các đồng bằng kém phì nhiêu vì chúng bao gồm biển. Vì vậy, biển đóng vai trò chính nên đất đai ở đây thường nghèo, nhiều cát và ít phù sa sông.

Cập nhật: Ngày 7 tháng 9 năm 2021

18/06/2021 1.272

một. Ít vật chất tích tụ ở vùng hạ lưu đồng bằng.

Thường xuyên chịu ảnh hưởng của biển.

C – các dãy núi sát biển phân cách.

Câu trả lời chính xác

D- Người ta đắp đập ngăn sông chia cắt đồng bằng.

Đáp án: Giải thích Đáp: Đồng bằng ven biển Trung Bộ hẹp do vùng này có dải đất dài và hẹp (nơi nặng nhất 50 km), có các dãy núi kéo dài theo hướng Tây – Đông kéo dài ra biển. Phần lớn bị cắt nhỏ, ví dụ: Bạch Mã, Hoành Sơn … Mặt khác, các sông ngắn, nhỏ, ít phù sa, thềm lục địa hẹp và sâu nên quá trình phù sa sông ít xảy ra. thường.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Tạo địa hình đồi núi

Xem thêm  Hack my mini mart vô hạn tiền

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5.792

Tác động tiêu cực của địa hình miền núi đối với vùng đồng bằng nước ta là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4,730

Địa hình thích hợp nhất cho việc trồng cây công nghiệp, cây ăn quả

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4.219

Bão, lũ lụt, hạn hán và gió Tây khô nóng là những thiên tai chủ yếu xảy ra trong vùng

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.737

Sự khác biệt chính giữa Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long là có

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.394

Điều nào sau đây là một lợi thế? không đúng Quyền của đồng bằng duyên hải miền Trung?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.121

Sự khác biệt giữa Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.101

Điều nào sau đây là một lợi thế? không đúng Đồng bằng sông Hồng phải không?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.229

Đồng bằng nước ta có những thuận lợi nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.057

Giải thích vì sao miền núi nước ta có tiềm năng thuỷ điện rất lớn?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 907

Tại sao đất ở đồng bằng duyên hải miền Trung nghèo, nhiều cát, ít phù sa?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 894

Khó khăn chính của miền núi không đúng phải

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 824

Đồng bằng sông Hồng cũng giống đồng bằng sông Cửu Long ở chỗ

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 735

Các cao nguyên Badan, bán đồng bằng và đồi trung du là cơ sở của sự phát triển

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 507

Khó khăn không đúng Nó phải có tính chất lớn nhất đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của miền núi nước ta hiện nay

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 345

27 tháng 5 năm 2022 8081

một. Ít vật chất tích tụ ở vùng hạ lưu đồng bằng.

Thường xuyên chịu ảnh hưởng của biển.

C – các dãy núi sát biển phân cách.

Câu trả lời chính xác

D- Người ta đắp đập ngăn sông chia cắt đồng bằng.

Đáp án: Giải thích Đáp: Đồng bằng ven biển Trung Bộ hẹp do vùng này có dải đất dài và hẹp (nơi nặng nhất 50 km), có các dãy núi kéo dài theo hướng Tây – Đông kéo dài ra biển. Phần lớn bị cắt nhỏ, ví dụ: Bạch Mã, Hoành Sơn … Mặt khác, các sông ngắn, nhỏ, ít phù sa, thềm lục địa hẹp và sâu nên quá trình phù sa sông ít xảy ra. thường.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Đồng bằng sông Hồng cũng giống đồng bằng sông Cửu Long ở chỗ

Xem thêm  Cách xem phiên bản Photoshop

Xem câu trả lời ” 27 tháng 5 năm 2022 29853

Sự khác biệt giữa Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng là

Xem câu trả lời ” 27 tháng 5 năm 2022 27928

Sự khác biệt chính giữa Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long là có

Xem câu trả lời ” 27 tháng 5 năm 2022 24.069

Tại sao đất ở đồng bằng duyên hải miền Trung nghèo, nhiều cát, ít phù sa?

Xem câu trả lời ” 27 tháng 5 năm 2022 14,771

Tác động tiêu cực của địa hình miền núi đối với vùng đồng bằng nước ta là

Xem câu trả lời ” 27 tháng 5 năm 2022 14.024

Địa hình thích hợp nhất cho việc trồng cây công nghiệp, cây ăn quả

Xem câu trả lời ” 27 tháng 5 năm 2022 12.042

Tạo địa hình đồi núi

Xem câu trả lời ” 27 tháng 5 năm 2022 11.088

Bão, lũ lụt, hạn hán và gió Tây khô nóng là những thiên tai chủ yếu xảy ra trong vùng

Xem câu trả lời ” 27 tháng 5 năm 2022 10899

Điều nào sau đây là một lợi thế? không đúng Đồng bằng sông Hồng phải không?

Xem câu trả lời ” 27 tháng 5 năm 2022 5.983

Giải thích vì sao miền núi nước ta có tiềm năng thuỷ điện rất lớn?

Xem câu trả lời ” 27 tháng 5 năm 2022 4,752

Khó khăn chính của miền núi không đúng phải

Xem câu trả lời ” 27 tháng 5 năm 2022 3.479

Điều nào sau đây là một lợi thế? không đúng Quyền của đồng bằng duyên hải miền Trung?

Xem câu trả lời ” 27 tháng 5 năm 2022 3,135

Cây công nghiệp chủ yếu được trồng ở

Xem câu trả lời ” 27 tháng 5 năm 2022 2959

Đồng bằng nước ta có những thuận lợi nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 27 tháng 5 năm 2022 2.188

Các cao nguyên Badan, bán đồng bằng và đồi trung du là cơ sở của sự phát triển

Xem câu trả lời ” 27 tháng 5 năm 2022 1,693

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>