Nguyên nhân kết quả, ý nghĩa của khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài

Đánh giá của bạn post

Nguyên nhân dẫn đến các cuộc nổi dậy của nông dân ở nước ngoài: do chính quyền phong kiến ​​Lê – Trịnh tham nhũng trầm trọng ở nước ngoài làm kinh tế nông nghiệp đình trệ, công thương nghiệp sa sút. Cơ cực, ly tán nên nông dân nổi dậy đấu tranh

Lý do thất bại của các cuộc khởi nghĩa: Các cuộc khởi nghĩa đều thất bại do manh mún, không liên quan đến một phong trào rộng lớn nên họ Trịnh đã lợi dụng tiêu diệt từng cuộc khởi nghĩa một cách mãnh liệt.

Ý nghĩa lịch sử: Cuộc vận động này đã gây ra nhiều tổn thất và khó khăn cho triều đình Lê – Trịnh.

Tuy thất bại nhưng khát vọng chống lại sự áp bức và cường quyền của quân nổi dậy đã làm lung lay sự cai trị của chính quyền Lỗ Trinh để chuẩn bị cơ sở cho phong trào Thái Sơn sau này.

Từ đầu thế kỷ XVI, nhà nước bước vào thời kỳ suy vong

Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI là gì?

Phương pháp giải – xem chi tiết

Dựa vào SGK trang 105 để kết luận câu trả lời.

Chính trị rối ren: Vua chúa, bất cẩn, không màng đến việc triều chính.

– Kinh tế: nhà nước không quan tâm đến nó đang dần kiệt quệ.

Xã hội: không ổn định, đời sống nhân dân ngày càng khó khăn, khốn khó.

=> Cuộc đấu tranh giai cấp trở nên gay gắt đến mức không thể dung hòa được các cuộc đấu tranh và các cuộc nổi dậy của nhân dân.

Xem thêm  Nghệ sĩ hoàng lan sinh năm bao nhiều

Nêu ý nghĩa của phong trào góp phần làm thất thoát gia tài họ Trịnh,

Ý nghĩa lịch sử của phong trào khởi nghĩa nông dân ở Bắc Kỳ.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Dựa vào SGK trang 119 để kết luận câu trả lời.

Phong trào khởi nghĩa nông dân gây nhiều tổn thất và khó khăn cho chính quyền của vua chúa Trịnh.

Tuy thất bại, nhưng ý chí quyết tâm chống lại áp bức cường quyền của quân khởi nghĩa đã làm lung lay vận thế của họ Trịnh, tạo tiền đề cho cuộc khởi nghĩa Tae Son phát triển ở Đàng Ngoài, lật đổ chính quyền thối nát của nhà vua. Lo, chúa Trịnh.

Câu hỏi liên quan

Nguyên nhân nào sau đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng nổ của phong trào khởi nghĩa nông dân ở Bắc Kỳ vào đầu những năm 1840?

một. Nông dân bị chiếm hữu và đất đai của họ bị cướp bóc

Loại bỏ. Nông dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hệ thống thuế, lao động cưỡng bức và nghĩa vụ quân sự

. Nông dân bị hạn hán, lũ lụt và vỡ đập gây mất mùa

dễ. Nông dân muốn thoát khỏi ách nô lệ phong kiến ​​ở Bắc Kỳ

Ý nghĩa lịch sử của phong trào khởi nghĩa nông dân ở Bắc Kỳ.

1. – Bên ngoài:

+ Lí do: Do ​​chính quyền phong kiến ​​Lê Trịnh tham nhũng trầm trọng ở nước ngoài làm cho kinh tế nông nghiệp đình trệ, công thương nghiệp sa sút, nông dân cơ cực, ly tán nên nông dân đã vùng lên khởi nghĩa.

Xem thêm  Bao lâu thì thay bỉm cho bé

+ Diễn biến: Khởi nghĩa Nguyễn Đông Hồng (1737) ở Sơn Tài

KN Lê Duy Mật (1738-1770) quê Thanh Hóa, Nghệ An

KN Nguyễn Danh Phương (1740-1751) ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc)

KN Nguyễn Hữu Cẩn (1741-1751) tại Đồ Sơn, Kinh Bắc

Hoàng đế Công Chaat (1739-1769) ở Điện Biên

Kết quả: các cuộc nổi dậy cuối cùng đã thất bại

+ Ý nghĩa: + Phong trào khiến triều đình gặp nhiều mất mát, khó khăn cho mình.

+ Tuy thất bại nhưng ý chí chống áp bức, cường quyền của quân khởi nghĩa đã làm lung lay sự cai trị của chính quyền Lỗ Trịnh để chuẩn bị cơ sở thuận lợi cho phong trào Thái Sơn sau này.

Chuyển động của Tae Sun:

+ Lí do: Lê Chiêu Thống cầu cứu nhà Thanh.

+ Diễn biến: Cuối năm 1788, Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân Thanh theo 4 chi tiến vào nước ta.

Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi, lấy niên hiệu là Quang Trọng để dẫn quân ra bắc.

Mùng 5 Tết 1789, chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa đánh tan hoàn toàn quân xâm lược.

+ Kết quả: 29 vạn quân Thanh đánh tan ngoài nước ta

Bảo vệ chủ quyền đất nước

+ Ý nghĩa: phá tan âm mưu xâm lược của nhà Thanh.

Bảo vệ nền độc lập của lãnh thổ đất nước

Thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta và sự lãnh đạo tài tình của Hoàng đế Quang Trọng

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>