Nghia cua tu van ho so moi truong la gi

Nghĩa của Tư vấn hồ sơ môi trường là gì

Là gì
Đánh giá của bạn post

Ở đâu Nghị định 40/2019 / NĐ-CPThông tư 25/2019 / TT-BTNMT hàng loạt sửa đổi, bổ sung khiến nhiều công ty lúng túng trong việc lập hồ sơ môi trường.

Thấu hiểu những băn khoăn, lo lắng của khách hàng ngay từ bây giờ Công ty môi trường Ánh Dương Xin gửi tới quý khách hàng những thông tin cần thiết về hồ sơ môi trường mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ cần tuân thủ. hệ thống mới

Tư vấn hồ sơ môi trường là gì?

Trước khi thực hiện các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, khả năng cao hơn

Trước khi thực hiện lập dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất, cơ sở thương mại, dịch vụ theo quy mô, ngành nghề, hồ sơ môi trường được lập như sau:

 • 1. Đánh giá tác động môi trường

Áp dụng đối với các dự án thuộc các chủ đề quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 Nghị định 40/2019 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 13/5/2019.

 • 2. Kế hoạch bảo vệ môi trường

Áp dụng đối với các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất quy định tại Cột 5 Phụ lục II Nghị định số 40/2019 / NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định. Các điều của nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 13/5/2019.

 • 3. Báo cáo thành tích công tác bảo vệ môi trường

Áp dụng cho các dự án thuộc các chủ đề quy định tại Cột 4 Phụ lục 2 Nghị định 40/2019 / NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 13/05/2019 .

thời gian thực hiện: Sau khi hoàn thành công tác bảo vệ môi trường đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trước đó.

Xem thêm  Nghĩa của Kế toán theo cơ sở dồn tích la gì

B. Sau khi hoạt động

Sau khi đi vào hoạt động chính thức, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập hồ sơ môi trường như:

 • 1. Giám sát môi trường định kỳ

Định kỳ tuân thủ các nghĩa vụ có trong hồ sơ môi trường (Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết,) hoặc theo quy chuẩn của Thông tư 04/2015 / TT-BTNMT để xác định các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. ô nhiễm môi trường.

 • 2- Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường:

Nó được quy định tại Thông tư 25/2019 / TT BTNMT. Báo cáo này tích hợp các báo cáo định kỳ hàng năm của tổ chức như: Báo cáo giám sát môi trường, Báo cáo giám sát tự động, Báo cáo quản lý chất thải nguy hại, Báo cáo quản lý chất thải, Báo cáo quản lý chất thải, Chất rắn công nghiệp nói chung, Báo cáo quản lý phế liệu, Báo cáo khai thác.

 • 3. Sách của Chủ nguồn thải hoặc Báo cáo Quản lý Chất thải Nguy hại (CTNH) đầu tiên
 • Đối tượng phải thực hiện sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại> 600 kg / năm phải lập Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư 36/2015 / TT-BTNMT về Quản lý chất lượng. chất thải nguy hại.

 • Đối tượng phải trình bày báo cáo quản lý chất thải nguy hại đầu tiên của mình
 • Thời gian hoạt động của cơ sở phát sinh chất thải nguy hại không quá một năm.
 • Các cơ sở phát sinh chất thải nguy hại thường xuyên hoặc hàng năm với tổng số lượng không quá 600 kg / năm, trừ chất thải nguy hại có trong danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định của Công ước Stokholm về chất thải nguy hại. Chất hữu cơ khó phân hủy.
 • Các cơ sở dầu khí ngoài khơi.
 • 4. Cuộn xả nước thải tại nguồn tiếp nhận
Xem thêm  Nghĩa của Hàng điểm là gì

Áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam có hoạt động xử lý chất thải tại nguồn nước tiếp nhận> 5 m3 / ngày.đêm theo quy định tại Nghị định 201/2013 / NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước và <5 m3 / ng.đ đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

 • 5. Yêu cầu khai thác nước ngầm

Áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam có hoạt động khai thác nước ngầm> 10 m3 / ngày.đêm theo quy định tại Nghị định 201/2013 / NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

 • 6. Hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

Đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại, gọi chung là chủ nguồn chất thải nguy hại phải ký hợp đồng vận chuyển chất thải nguy hại với tổ chức, cá nhân có Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại.

Công ty môi trường Ánh Dương tư vấn và thực hiện các hồ sơ môi trường sau:

——————– một ——————–

Liên hệ ngay với Ánh Dương để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất:

ANH DUONG VINA Co., Ltd.

trụ sở chính: Số 118/22/2 Đường số 6, P.Bình Hồng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM

VPDD: Số 67 Đường 26, P. Bình Trị Đông Bí, Q. Bình Tân, TP.

nhà máy cơ khí: DT824, Khóm 8, Khu phố Long Hua, Huyện Bến Lok, Long An

trang người hâm mộ:https://www.facebook.com/moitruonganhduong.vn/

E-mail:

Hotline: 0942 195533

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.