Nghĩa của Tms gói tin hạch toán thành công là gì

Là gì
Đánh giá của bạn post

Các trường hợp hoàn thuế GTGT điện tử:

Hoàn thuế GTGT điện tử hiện nay là một hình thức hoàn toàn mới và đã được triển khai thí điểm tại một số tỉnh thành trong cả nước. Cơ quan thuế được lựa chọn áp dụng thí điểm có trách nhiệm lựa chọn người nộp thuế có hồ sơ hoàn thuế đáp ứng các tiêu chí do Tổng cục Thuế quy định và thuộc các trường hợp sau:

Xuất toàn bộ.

Hoàn thuế đối với dự án đầu tư thuộc diện hoàn thuế tại các tỉnh, thành phố đã sử dụng hệ thống hoàn thuế GTGT điện tử.

Yêu cầu hoàn thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT.

Người nộp thuế được cơ quan thuế lựa chọn xác định số thuế GTGT được khấu trừ, hoàn thuế, thông báo đề nghị hoàn thuế và nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Thu thuế.

Hồ sơ hoàn thuế GTGT điện tử bao gồm:

– Văn bản đề nghị truy thu ngân sách nhà nước tổng hợp theo mẫu quy định.

– Các tài liệu khác theo quy định từ Điều 50 đến Điều 56 (trừ Điều 53) Thông tư số 156/2013 / TT-BTC;

Văn bản giải trình, bổ sung, hủy bỏ đề nghị hoàn thuế (trường hợp bổ sung, hủy bỏ việc gia hạn nộp thuế).

Quy trình lập và nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT điện tử gồm 3 bước:

– Bước 1: Người nộp thuế lập và nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;

Bước 2: Người nộp thuế nhận được thông báo của Cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử, xác nhận nộp thuế và thời gian phản hồi giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử. ;

Xem thêm  Nghĩa của Humidifier nghĩa là gì

– Bước thứ ba: Người nộp thuế nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử (thông báo, quyết định trong quá trình xử lý hồ sơ hoàn thuế) từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trường hợp người nộp thuế có nhu cầu làm rõ, bổ sung thêm thông tin, tài liệu và hủy yêu cầu hoàn thuế điện tử thì thực hiện các thao tác trên bằng văn bản giải trình, bổ sung thông tin. Hoặc gửi văn bản hủy đề nghị hoàn thuế qua trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Đối với hồ sơ khai thuế có đầy đủ các nội dung của tờ khai và yêu cầu hoàn thuế thì phải tạo và nộp cùng lúc tờ khai thuế điện tử. Đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế là hồ sơ đề nghị truy thu ngân sách nhà nước và các tài liệu kèm theo, người nộp thuế lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế, ký điện tử và nộp tiền vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Thuế.

– Bước 4: Sau khi nhận được hồ sơ hoàn thuế qua mạng của người nộp thuế, cơ quan thuế sẽ gửi quyết định hoàn thuế, quyết định hoàn thuế chi ngân sách nhà nước cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Nhà cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu điện tử trung gian.

Cơ quan thuế tiếp nhận yêu cầu hoàn thuế điện tử của người nộp thuế qua trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Đồng thời, gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử ngay sau khi người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế điện tử. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tự động cập nhật hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử vào hệ thống TMS để xử lý. Hệ thống TMS tự động kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ cơ bản theo yêu cầu của người nộp thuế để thu hồi nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trường hợp cập nhật thành công: Hệ thống TMS truyền trạng thái xử lý hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tạo thông báo xác nhận nộp hồ sơ và thời điểm trả kết quả hoàn thuế điện tử gửi người nộp thuế. Thông qua trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, người nộp thuế cũng có thể xem tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế, vướng mắc hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu kèm theo qua mạng. Trường hợp hồ sơ hoàn thuế phải kiểm tra trước, hoàn thuế sau: cơ quan thuế thực hiện thủ tục thông báo chuyển hồ sơ sang kiểm tra trước, tình trạng hoàn thuế / quyết định kiểm tra thuế đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, cơ quan thuế. hoàn trả sau, chuyển thành văn bản điện tử và gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Đồng thời, cập nhật thời hạn xử lý trong hệ thống TMS. Trong thời hạn 6 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn thuế, người nộp thuế sẽ nhận được phản hồi về yêu cầu hoàn thuế của cơ quan thuế.

Xem thêm  Nghĩa của 918 ý nghĩa là gì

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.