Nghĩa của One-time Purchase là gì

Là gì
Đánh giá của bạn post

Định nghĩa của một người mua một lần là gì?

NGƯỜI MUA MỘT LẦN được Mua một lần. Đây chính là nó Nghĩa tiếng việt Từ thuật ngữ người mua một lần – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực làm việc.

Xem thêm: Điều kiện làm việc từ A đến Z

giải thích ý nghĩa của

Khách hàng chỉ mua một lần mua hàng của công ty. Người mua không được mong đợi thực hiện một lần mua hàng khác, nhưng với những sáng kiến ​​phù hợp, họ có thể được chuyển đổi thành khách hàng quay lại.

Định nghĩa – Người mua một lần có nghĩa là gì

Một khách hàng chỉ thực hiện một lần mua hàng từ một công ty. Người mua không được mong đợi thực hiện một lần mua hàng khác, nhưng với những sáng kiến ​​phù hợp, anh ta có thể được chuyển đổi thành khách hàng lặp lại.

Nguồn: Người mua một lần là gì? Từ điển kinh doanh

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Nghĩa của Have a think là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.