Nghĩa của Giai đoạn sơ thẩm vụ án hành chính là gì

Đánh giá của bạn post

18/06/2018 13:30
tài liệu

Các giai đoạn của thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm: khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính, chuẩn bị xét xử, xét xử sơ thẩm, xét lại bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật theo thủ tục phúc thẩm, xét xử bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thi hành án hành chính.

Phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức toà án, nghị định về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính. Thủ tục hành chính được chia thành các giai đoạn chính sau:

1- Khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính:

Khi công dân, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế xét thấy quyết định, hành vi hành chính cũ vi phạm một cách nào đó quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa án hành chính. Trước khi khởi kiện, cá nhân, cơ quan nhà nước, tổ chức phải gửi đơn khiếu nại đến cơ quan hành chính mà mình cho là trái pháp luật; Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết thì họ có quyền khiếu nại đến người đứng đầu cơ quan nhà nước trực tiếp đã ban hành quyết định hành chính hoặc có hành vi trái với quy định của pháp luật có liên quan. có quyền giải quyết hoặc nộp đơn khiếu nại này. Khởi kiện vụ án hành chính trước Tòa án có thẩm quyền.

Sau khi nhận đơn, Tòa án hành chính phải xem xét, nếu xét thấy không thể trả lại đơn khởi kiện thì Tòa án thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình.

Trong giai đoạn này, toà án hành chính tiến hành các công việc chuẩn bị như yêu cầu các bên cung cấp thông tin, tài liệu, …. Khi xét thấy cần thiết, toà án có thể thu thập, xem xét chứng cứ tại chỗ. , trưng cầu giám định … sau khi xét thấy việc thu thập chứng cứ đầy đủ thì Tòa án hành chính xem xét và ra một trong các quyết định sau: đưa vụ án ra xét xử, tạm đình chỉ vụ án; Đình chỉ vụ án.

Theo quy định của Luật tố tụng giải quyết các vụ án hành chính, cơ quan xét xử hành chính bao gồm một thẩm phán và hội thẩm nhân dân.

Phiên toà sơ thẩm được tổ chức với sự có mặt của đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ. Đối với người làm chứng, người phiên dịch, chuyên gia thì tùy từng trường hợp cụ thể mà tòa hành chính xét thấy có cần thiết phải tham dự hay không. Nghị định tại Điều 18 cũng quy định về sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát nhân dân.

Đối với thủ tục phiên tòa, Nghị định cũng quy định về thủ tục khởi xướng phiên tòa trong vụ án dân sự, vụ án kinh tế tương tự.

Các quyết định của Tòa án sẽ được thảo luận và quyết định bởi các thành viên của Ban hội thẩm theo đa số phiếu.

4- Xem xét lại bản án, quyết định chưa có hiệu lực theo thủ tục phúc thẩm:

Để bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, trong tố tụng hành chính có quy định về quyền kháng cáo của các bên quan tâm và việc Viện Công tố yêu cầu Tòa án Tối cao xét xử lại vụ án theo đơn kháng nghị. thủ tục. Việc xét lại bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật theo thủ tục phúc thẩm là một khâu độc lập của tố tụng hành chính. Giai đoạn này có nhiệm vụ sửa chữa những sai sót, vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm, bảo đảm việc áp dụng pháp luật một cách chính xác và thống nhất.

Bản chất của việc xét lại bản án, quyết định theo thủ tục phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét lại những bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị. Bản án, quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm có hiệu lực ngay khi tuyên án.

Về trình tự, thủ tục phiên tòa phúc thẩm tương tự như thủ tục phiên tòa xét xử lưu động. Tuy nhiên, do tính chất của giai đoạn này nên Tòa án cấp phúc thẩm xét xử có những đặc điểm riêng so với Tòa án cấp sơ thẩm.

Theo quy định của Luật tố tụng giải quyết các vụ án hành chính, Hội đồng xét xử phúc thẩm sơ thẩm gồm ba thẩm phán. Quyền hạn của cấp sơ thẩm phúc thẩm tương tự như quyền của cấp phúc thẩm đối với các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, lao động …

5- Xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm:

6. Thực hiện các quy định hành chính.

Xem thêm  Nghĩa của Tiên lượng gan là gì

chương trình luật
Luật hành chính

Phát hành: 19 tháng 10, 2020

tình trạng: Chưa có hiệu lực

Phát hành: 19 tháng 10, 2020

tình trạng: Chưa có hiệu lực

Phát hành: 7 tháng 10, 2020

tình trạng: Chưa có hiệu lực

Phát hành: 7 tháng 10, 2020

tình trạng: Vẫn đang được xác minh

Phát hành: 5 tháng 10, 2020

tình trạng: Vẫn đang được xác minh

Phát hành: 5 tháng 10, 2020

tình trạng: Vẫn đang được xác minh

Xét xử vụ án hành chính là cấp xét xử đầu tiên trong việc giải quyết vụ án hành chính. Theo đó, khi cá nhân, tổ chức có lý do cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình có thể bị xâm phạm bởi quyết định hành chính, thủ tục hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại … của cơ quan mình thì tổ chức, cá nhân ban hành có quyền yêu cầu sự giải quyết của tòa án. Theo đó, khi xét xử vụ án hành chính thì Tòa án có thẩm quyền xét xử theo cấp xét xử sơ thẩm là cấp sơ thẩm. Bài viết dưới đây đề cập đến một số quy định đối với Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính Bao gồm cả thuật ngữ Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính; Thủ tục Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính do pháp luật quy định.

Giai đoạn đầu của vấn đề hành chính là gì?

Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

Phiên tòa đầu tiên của vụ án hành chính là gì? Ý tưởng Xét xử thủ tục hành chính Bạn được hiểu như thế nào luôn là mối quan tâm và là vấn đề của nhiều người.

Xét xử là lần đầu tiên vụ án được đưa ra trước Tòa án có thẩm quyền để xác định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia xét xử. Khi xét xử sơ thẩm, cơ quan xét xử sẽ xem xét danh mục tài liệu, chứng cứ vụ án một cách toàn diện, khách quan để áp dụng pháp luật giải quyết vụ án. Tùy theo tính chất, mức độ, phạm vi vi phạm mà thẩm quyền giải quyết của tòa án cũng khác nhau.

Để xét xử sơ thẩm vụ án, Tòa án cần mở phiên sơ thẩm, là việc xét xử sơ thẩm vụ án tại một cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật để giải quyết tranh chấp giữa các bên.

Xét xử thủ tục hành chính Đây là lần đầu tiên vụ án hành chính được đưa ra trước Tòa án có thẩm quyền để xác định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia xét xử. Theo đó, xét xử sơ thẩm vụ án hành chính là việc cơ quan của Tòa án có thẩm quyền thụ lý và mở phiên tòa sơ thẩm để giải quyết vụ án hành chính phát sinh khi cá nhân, tổ chức khởi kiện về hành vi phạm tội. Yêu cầu Toà án xem xét tính hợp pháp của quyết định hành chính, quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giai đoạn = Stage Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính Khi khởi kiện vụ án hành chính luôn là băn khoăn của nhiều người vì họ không biết rằng sau khi đơn khởi kiện của mình được thụ lý thì bao lâu thì tòa án bắt đầu xét xử vụ án hành chính của mình. Hiện tại là thời hạn cuối cùng Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính được quy định trong Luật tố tụng hành chính năm 2015 tại Điều 130. Cụ thể, thời hạn Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính Trừ trường hợp đang xét theo thủ tục khẩn cấp, trường hợp có yếu tố nước ngoài và trường hợp khiếu kiện từ danh sách cử tri như sau:

 • Giai đoạn = Stage Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính Thời hạn là 4 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án đối với trường hợp người khởi kiện trong thời hạn một năm, kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc.
 • Giai đoạn = Stage Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nguyên đơn khởi kiện là hai tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.
 • Đối với vụ án phức tạp, có trở ngại lớn, Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn một lần nhưng không quá hai tháng đối với trường hợp thời hạn chuẩn bị xét xử là 4 tháng và không quá hai tháng. Trên một tháng trong trường hợp thời gian chuẩn bị không quá hai tháng.
 • Trong trường hợp có quyết định tạm đình chỉ vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực.
Xem thêm  Nghĩa của Không gluten là gì

Trước khi mở phiên tòa sơ thẩm trong vụ án hành chính, Tòa án cần thực hiện các công việc sau đây: Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính. Một số điều cần lưu ý trong giai đoạn này Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính Bao gồm:

 • Thẩm phán chuẩn bị hồ sơ vụ án:

Hồ sơ vụ án hành chính bao gồm các yêu cầu, tài liệu, chứng cứ của các đương sự và những người tham gia tố tụng khác; Các tài liệu, chứng cứ do tòa án thu thập liên quan đến vụ án; Các văn bản tố tụng của Toà án hoặc của cơ quan công tố về việc giải quyết các vụ án hành chính.

Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ vụ án hành chính phải được đánh số thứ tự, sắp xếp theo ngày, tháng, năm và phải được lưu giữ, quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

 • yêu cầu đương sự nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ và ý kiến ​​bằng văn bản về yêu cầu của nguyên đơn cho Tòa án; Yêu cầu nguyên đơn cung cấp bản sao tài liệu, chứng cứ cho Tòa án để chuyển cho các đương sự.

Các bên liên quan phải giao nộp tài liệu, chứng cứ trong thời hạn quy định.

Trong trường hợp sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm thì đương sự chỉ giao tài liệu, chứng cứ mà trước đó Tòa án đã yêu cầu giao, đương sự có trách nhiệm chứng minh. lý do cho sự chậm trễ. Gửi tài liệu và bằng chứng. Đối với tài liệu, chứng cứ mà trước đó Tòa án chưa yêu cầu đương sự giao nộp hoặc tài liệu, chứng cứ mà đương sự không biết trong quá trình giải quyết vụ án theo thủ tục sơ thẩm thì đương sự có quyền. đầu hàng, trình bày tại phiên tòa sơ thẩm

 • Tổ chức cuộc họp để xác minh việc giao nhận, tiếp cận, công bố chứng cứ và đối thoại, trừ trường hợp thủ tục rút gọn sau đây và trường hợp có đơn yêu cầu trong danh sách cử tri.

Trước khi tổ chức phiên họp kiểm tra việc cung cấp, tiếp cận, công bố chứng cứ, đối thoại giữa các bên liên quan, Thẩm phán phải thông báo cho các bên liên quan, người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan đến thời gian, địa điểm họp và nội dung cuộc họp.

Trong trường hợp vụ án hành chính không thể tiến hành đối thoại thì Thẩm phán tổ chức phiên họp để xác minh việc giao nộp, xem xét và công bố chứng cứ mà không tiến hành đối thoại.

Mở một phiên với:

 1. a) Thẩm phán chủ tọa phiên họp.
 2. b) Thư ký cuộc họp ghi biên bản.
 3. c) Các bên liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ.
 4. d) Bị đơn có quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự (nếu có).

d) Người phiên dịch (nếu có).

Ban hành biên bản họp để xác minh việc cung cấp, tiếp cận và công bố bằng chứng; phút đối thoại

Tiến hành xử lý kết quả đối thoại

 • Thực hiện một trong các quyết định sau:
 1. a) Đưa vụ án ra xét xử.
 2. b) Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án;
 3. c) Đình chỉ xét xử vụ án.
 • Gửi hồ sơ đến Cơ quan Công tố

Tòa án phải gửi hồ sơ vụ án kèm theo quyết định chuyển vụ án ra xét xử cho Viện kiểm sát cùng cấp để nghiên cứu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, cơ quan công tố phải trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án.

Trên đây là những vấn đề liên quan đến Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính . Chúng tôi tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề pháp lý, tư vấn pháp lý, thủ tục giấy tờ cho khách hàng Công ty luật ACC mong muốn mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn đúng thời hạn và thủ tục. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính Theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Nếu bạn còn băn khoăn về thời hạn, trình tự và thủ tục Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính Nếu bạn muốn được tư vấn liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ ngay với Công ty Luật ACC để có thể nhận được sự tư vấn nhanh nhất, hiệu quả, uy tín, chất lượng và tiết kiệm chi phí nhất.

Công ty luật ACC – Người bạn đồng hành hợp pháp của bạn

gọi cho chúng tôi:

Tư vấn pháp luật: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979 đồng

Văn phòng: (028) 777.00.888

Thư:

Các video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>