Nghị quyết số 24 của bộ chính trị (khóa vi)

Đánh giá của bạn post

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Vũ Văn Thông chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng có sự tham dự của Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quang; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Long Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Xuân Thắng.

Nghị quyết 06-NQ / TW: Tạo động lực phát triển đô thị

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, trước khi Nghị quyết 06-NQ / TW được thông qua, Đảng ta chưa có quyết sách thực chất nào về phát triển đô thị.

Vì vậy, để Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối về đô thị hóa và phát triển đô thị được quy định trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng thời là cơ sở để quán triệt thể chế và ban hành chiến lược, chủ quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị đến năm 2030, trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Ban Kinh tế Trung ương thực hiện từ năm 2020, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đã đưa vào nội dung này. Trong chương trình công tác năm 2021, Ban Kinh tế Trung ương được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, xây dựng các dự án.

Nghi quyet so 24 cua bo chinh tri khoa vi

Quang cảnh hội nghị trên cầu Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Ban Kinh tế Trung ương – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã xây dựng, hoàn thiện đề án, dự thảo nghị quyết trình Bộ Chính trị, Bộ Chính trị thống nhất thông qua Nghị quyết 06 ngày 24/01/2022.

Theo đó, Nghị quyết 06 đặt ra mục tiêu tổng thể là đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và nâng cao chất lượng, phát triển các đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị và chuỗi đô thị năng động thông minh, kết nối với khu vực và thế giới. Các thể chế, chính sách liên quan đến quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững về cơ bản đã được hoàn thiện. Việc xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội cơ bản được thực hiện đồng bộ và hiện đại. Kinh tế đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng cuộc sống tại các đô thị cao, đảm bảo đáp ứng cơ bản các nhu cầu cơ bản về nhà ở và hạ tầng xã hội của cư dân đô thị. Sự phát triển của kiến ​​trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu yếu tố văn hóa đặc sắc cần được bảo tồn và nâng cao.

Nghị quyết 06-NQ / TW cũng đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như: tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trong tổng diện tích đất tự nhiên đến năm 2025 đạt khoảng 1,5-1,9%, đến năm 2030 khoảng 1,9-2,3 %. Số đô thị cả nước đến năm 2025 khoảng 950 – 1000 đô thị, đến năm 2030 khoảng 1000 đô thị. – 1200. Kinh tế đô thị đóng góp vào GDP của cả nước khoảng 75% vào năm 2025 và khoảng 85% vào năm 2030.

Bên cạnh đó, đến năm 2045, tốc độ đô thị hóa vào nhóm trung bình và cao của ASEAN và châu Á. Hệ thống đô thị được liên kết thành mạng lưới đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng, miền, có khả năng ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Xây dựng hiện đại, thông minh của không dưới 5 thành phố tầm cỡ quốc tế, làm đầu mối giao lưu, phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế.

“Nghị quyết số 06-NQ / TW sẽ định hướng và làm kim chỉ nam cho việc thể chế hóa các quy định pháp luật nhằm phát triển hơn nữa các đô thị ở Việt Nam một cách hiệu quả hơn trong tương lai gần”, một thành viên của Bộ Kế hoạch cho biết. Sự đầu tư. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn nhấn mạnh rằng ông.

Xem thêm  Sau khi tiêm vacxin bao lâu thì được mang thai

Khung chính sách thử nghiệm sẽ sớm được ban hành để tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện quyết định

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận về kế hoạch, phương hướng phát triển đô thị trong giai đoạn tới.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam, thời gian qua, TP đã xác định, nỗ lực, tích cực triển khai nhiều giải pháp căn cơ để đưa Đà Nẵng trở thành TP lớn, thông minh, sáng tạo và kết nối. đồng bộ với khu vực. Đơn cử như việc ban hành các chủ trương, chính sách chủ động về phát triển thành phố thông minh, đặc biệt là Nghị quyết số 05-NQ / TU về chuyển đổi số thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được HĐND thành phố ban hành.

Nghi quyet so 24 cua bo chinh tri khoa vi ahr0chm6ly9kb2nzlnbvcnrhbc5kyw5hbmcuz292lnzul2ltywdlcy9pbwfnzxmvmtgtns0ylmpwzw==

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND TP Lữ Quang Nam đề nghị Trung ương sớm ban hành khung chính sách thí điểm giám sát để các địa phương tạo điều kiện triển khai, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế số và quản lý thành phố thông minh.

“Thành phố cũng mong muốn Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm tổ chức, thẩm tra một số dự án của địa phương và góp ý một số dự án của địa phương để cơ bản có sự thống nhất, đồng bộ; tổ chức thu thập, chia sẻ cơ sở dữ liệu của các dự án. triển khai cho các địa phương đầu tư sau ”, Phó Chủ tịch HĐQT Lê Quang Nam cho biết.

Hãy để giải pháp sớm trở nên sống động

Trước xu thế này, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thống đề nghị một số nội dung để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06 trong thời gian tới như: Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu, tìm hiểu kỹ, hiểu đầy đủ. . Nội dung của quyết định quan trọng này; Đồng thời phải thấy rằng đô thị hóa là động lực tất yếu, khách quan để phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững.

Trên cơ sở này, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thống nhất nhận thức và công tác hoàn thiện doanh nghiệp quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững. Đây cần được coi là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị.

Thường trực Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương yêu cầu tổ chức học tập, quán triệt của cán bộ, đảng viên. Các cá nhân; Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện quyết định với các lộ trình, nhiệm vụ cụ thể; Hoàn thành và đạt được các mục tiêu trong nghị quyết trong kế hoạch và thời gian hàng năm của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; Nhận xét, đánh giá việc thực hiện theo định kỳ.

Nghi quyet so 24 cua bo chinh tri khoa vi ahr0chm6ly9kb2nzlnbvcnrhbc5kyw5hbmcuz292lnzul2ltywdlcy9pbwfnzxmvmtgtns0zlmpwzw==

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thống phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

“Đổi mới tư duy và phương pháp quy hoạch đô thị là rất quan trọng, vì vậy, công tác đảm bảo quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng thời và cập nhật, chú trọng đến con người và chất lượng cuộc sống. Hệ thống, cơ chế, chính sách có tính đột phá vượt trội để phát triển đô thị bền vững và thúc đẩy Kinh tế. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả ”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Đồng thời, cần tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành các cơ chế, chính sách đột phá để phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực đô thị nhanh và hiệu quả. Phát triển lợi thế công nghiệp, vùng và kết nối đa chiều cho các thành phố. Phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho chính quyền đô thị gắn với hỗ trợ trách nhiệm, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất của Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban Cán sự Chính phủ chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển đô thị quốc gia, Chương trình xây dựng, đổi mới và xây dựng đất nước. Thiết kế đô thị và phát triển đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và các chiến lược, kế hoạch và chương trình lớn khác liên quan đến phát triển đô thị. Đồng thời, thực hiện đồng thời 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong quyết định.

Xem thêm  Chuốc thuốc kích dục gái xinh da trắng bị địt nát lồn

“Tôi tin rằng với sự vào cuộc triệt để, đồng loạt của toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

thứ năm

Theo đó, nhiệm vụ cần được tính đến như sau:

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 24-NQ / TW ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Kết luận số 65-KL / TW của Bộ Chính trị và Chỉ đạo của Đảng ủy Ban Dân tộc.

2- Thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và tích cực đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và mua bán người. Buôn bán người, ma tuý, xâm phạm an ninh, trật tự, an toàn cộng đồng, nhất là khu vực biên giới. Tăng cường mối quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân khu vực biên giới.

3. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với phát huy thế mạnh của từng vùng, phù hợp với văn hóa, phong tục tập quán của từng dân tộc. mở rộng hàng loạt mô hình sản xuất hiệu quả; Phát triển du lịch sinh thái vừa bảo tồn và nâng cao các giá trị văn hóa, lịch sử, vừa bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Tiếp tục duy trì và củng cố bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong vùng. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 1193-KL / TU ngày 11-11-2019 của Đảng ủy khu vực về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ / TU ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Khu ủy. Đảng ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020. Tăng cường đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

5- Tập trung giải quyết những bức xúc liên quan đến công tác dân tộc, nhất là tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, tranh chấp, khiếu kiện về đất đai. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án ổn định trong khu vực. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế từ rừng gắn với cải thiện sinh kế của người dân sống gần rừng.

6. Tạo cơ hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh. Vận động, tạo điều kiện thuận lợi để các công ty đầu tư sản xuất kinh doanh vào vùng dân tộc miền núi và sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.

7- nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số; Năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc. tăng cường vai trò tích cực của các già làng, người có công trong đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác quần chúng, vận động quần chúng; Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số.

8. Tập trung rà soát, thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết 88/2019 / QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội, Nghị quyết 12 / NQ- CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. /.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>