Nêu tính chất và ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi (1911)

Đánh giá của bạn post

Tìm hiểu về Cách mạng Tân Hợi trong Chương 11

Cách mạng Tân Hợi lớp 11 là một bài giảng quan trọng trong chương trình dạy và học môn Lịch sử lớp 11. Lịch sử ghi lại cuộc cách mạng này hay còn gọi là Cách mạng Trung Quốc Tốt đẹp Cách mạng 1911. Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc cách mạng này, mời bạn tham khảo thông tin tổng hợp dưới đây.

1. Điều kiện lịch sử

Đầu năm 1905, phong trào chống phong kiến, chống đế quốc lan rộng khắp các tỉnh thành ở Trung Quốc. Để nắm rõ tình hình, Tôn Trung Sơn từ châu Âu trở về Nhật Bản với mục tiêu thành lập một chính đảng. Tháng 8 năm 1905, chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc – Đồng minh hội ra đời. Thành phần của dòng họ này gồm có: tiểu tư sản, địa chủ, tiểu tư sản, đại diện công nhân và nông dân, những thân nhân bất mãn với nhà Thanh.

Căn cứ vào Học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn, Đồng minh hội đã ban hành một chương trình chính trị nêu rõ: “Quốc gia độc lập, dân tộc tự do, dân chúng hạnh phúc”. Việc thành lập Trung Hoa Dân Quốc, lật đổ nhà Mãn Châu, khôi phục Trung Quốc và thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất cho nông dân là những mục tiêu của Hội. Phong trào cách mạng Trung Quốc phát triển theo con đường dân chủ tư sản dưới sự lãnh đạo của quân Đồng minh.

Xem thêm  Viết phương trình phản ứng xảy ra lớp 11

2. Tôn Trung Sơn và Hiệp hội Đồng minh Trung Quốc

– Tun Trung Sơn là nhà tư tưởng có tư tưởng cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

– Tháng 8/1905, Tôn Trung Sơn tập hợp giai cấp tư sản Trung Quốc thành lập Trung Hoa Đồng minh hội – chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc.

Thành phần: trí thức tiểu tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, thân nhân bất bình với nhà Thanh, và một số đại diện công nhân, nông dân.

– Cương lĩnh chính trị: Theo Học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn, trong đó chỉ rõ: “Quốc gia độc lập, dân tộc tự do, dân chúng hạnh phúc”.

– Mục tiêu: lật đổ Mãn Thanh, lập quốc, bình đẳng ruộng đất cho dân cày.

Các lực lượng tham gia: trí thức tiểu tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, công nhân nông dân, …

Sun Yat – Mặt trời

Cách mạng Tân Hợi (1911)

Phần 1

1. Nguyên nhân của vụ nổ

– Ngày 9/5/1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”, trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, bán quyền lợi dân tộc.

=> Sự kiện này khiến Cách mạng Tân Hợi bùng nổ.

Phần 2

2. Diễn biến:

Ngày 10 tháng 10 năm 1911, Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi ở Vũ Xương, sau đó lan rộng ra tất cả các tỉnh miền Nam và miền Trung Trung Quốc.

Ngày 29 tháng 12 năm 1911, Chính phủ lâm thời tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân Quốc và bầu Tôn Trung Sơn làm tổng thống.

– Tháng 2 năm 1912 Tôn Trung Sơn sai lầm khi thương lượng với Viên Thế Khải (một quan đại thần nhà Thanh), đồng ý để ông trở thành người đứng đầu cuộc cách mạng.

Neu tinh chat va y nghia cua cach mang tan

Bản đồ Cách mạng Tân Hợi

Phần 3

3. Ý nghĩa:

Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng dân chủ – tư sản lật đổ chế độ phong kiến ​​chuyên chế Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa Dân Quốc, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Trung Quốc.

Xem thêm  Vị trí của trạng từ chỉ tần suất

Cách mạng Tân Hợi đã có tác động lớn đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, cuộc cách mạng vẫn còn nhiều hạn chế, đó là:

+ Không nêu chủ đề đuổi Đế.

+ Chưa tích cực chống phong kiến ​​đến cùng.

+ Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Trang chủ ND

Cách mạng Tân Hợi (1911): nguyên nhân bùng nổ. Những diễn biến chính có ý nghĩa.

sơ đồ tư duy

Bản đồ tư duy Cuộc cách mạng Tân Hợi (1911)

1663958392 935 neu tinh chat va y nghia cua cach mang tan

Loigiaihay.com

 • 1663958394 173 neu tinh chat va y nghia cua cach mang tan

  Học thuyết Trung Quốc giữa thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX

  Học thuyết Trung Quốc giữa thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX

 • 1663958395 419 neu tinh chat va y nghia cua cach mang tan

  Vì sao các nước đế quốc thi nhau xâm lược Trung Quốc?

  Giải bài tập và câu hỏi thảo luận trang 59 sgk Lịch Sử 8

 • 1663958397 447 neu tinh chat va y nghia cua cach mang tan

  Sử dụng biểu đồ, hãy trình bày một số nét về phong trào Nghĩa Hoà Đoàn.

  Giải bài tập và câu hỏi thảo luận trang 60 SGK Lịch sử 8

 • 1663958398 352 neu tinh chat va y nghia cua cach mang tan

  Dựa vào biểu đồ, hãy trình bày một số nét chính về diễn biến của Cách mạng Tân Hợi?

  Giải câu hỏi thảo luận Bài tập số 1 Trang 62 SGK Lịch sử 8

 • 1663958399 629 neu tinh chat va y nghia cua cach mang tan

  Hậu quả và hạn chế của Cách mạng Tân Hợi (1911) là gì?

  Giải câu hỏi thảo luận số 2 trang 66 SGK Lịch sử 8

 • 1663958401 54 neu tinh chat va y nghia cua cach mang tan

  Vì sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?

  – Chúng tôi muốn kiểm soát đất nước của chúng tôi, và biến đất nước của chúng tôi thành thuộc địa của chúng

 • 1663958402 79 neu tinh chat va y nghia cua cach mang tan

  Xây dựng bảng thống kê các cuộc nổi dậy chính trong phong trào Kan Phung

  Xây dựng bảng thống kê các cuộc nổi dậy chính trong phong trào Kan Phung

 • 1663958404 960 neu tinh chat va y nghia cua cach mang tan

  Thực dân Pháp xâm lược Bắc Kỳ lần thứ hai như thế nào?

  Âm mưu thủ đoạn của Pháp xâm lược Bắc Kỳ lần thứ hai.

 • 1663958405 288 neu tinh chat va y nghia cua cach mang tan

  Hiệp ước Patnos. Sự sụp đổ của nhà nước phong kiến ​​Việt Nam (1884)

  Tóm tắt Phần 3. Hiệp ước Patnos. Sự sụp đổ của nhà nước phong kiến ​​Việt Nam (1884)

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>