Một sóng cơ có phương trình u=6cos

Đánh giá của bạn post

Sóng cơ có phương trình u = 6 cos 2 10 t – 0,04 x mm, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. thời kỳ sóng

một.1 giây

B.0,1 giây.

c.20 giây.

Tiến sĩ ..2 giây.

Câu hỏi tương tự

Sóng sin truyền dọc theo trục x có phương trình u = 6cos[4 π t – 0,02 π x] [cm, s], trong đó u và x tính bằng cm, và t tính bằng giây. Sóng này có bước sóng

một. 200 cm

B. 100 cm

c. 150 cm

Tiến sĩ .. 50 cm

Một sóng cơ truyền dọc theo trục tọa độ Ox với phương trình u = 4 cos 20 x – 40 t [mm] trong đó x bằng [cm] và t bằng [s]. Bước sóng của sóng này là

một. 80 cm

B. 10 cm

c. 4 cm

Tiến sĩ .. 40 cm

Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 8 cos 0, 5 x – 4 t – / 4 [trong đó u tính bằng cm, x tính bằng m, t tính bằng s]. Vận tốc của sóng trong môi trường này

A. 8 m / s.

b 4 m / s.

c 0,5 m / s.

0,25 m / s.

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = acos[4 π t – 0,02 π x] [u và x tính bằng cm, t tính bằng giây]. Thời kỳ của làn sóng này

một. 0,5 giây

B. 2 giây

c. 2πs

Tiến sĩ .. 4πs

Một sóng ngang truyền theo chiều dương của trục Ox có phương trình sóng u = 6cos[4 π t – 0,02 π x]; trong đó u và x tính bằng cm, t trong ảnh. Sóng này có bước sóng

một. 150 cm

B. 50 cm

c. 100 cm

Tiến sĩ .. 200 cm

Một sóng cơ truyền dọc theo trục ox với phương trình u = 5cos[8 π t – 0,04 π x] [u và x tính bằng cm, t tính bằng s]. Tại thời điểm t = 3 s, tại nơi có li độ x = 25 cm, phần tử sóng có độ dịch chuyển là

một. 5,0 cm

B. 5,0 cm

c. 2,5 cm

Tiến sĩ .. -2,5 cm

Một sóng cơ có phương trình u = 6cos2π[10t – 0,04x] [mm], trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. thời kỳ sóng

một. 1 giây

B. 0,1 giây

c. 20 giây

Tiến sĩ .. 2 giây

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 5 cos [8πt – 0,04πx] [u và x tính bằng cm, t tính bằng s]. Tại thời điểm t = 3 s, tại nơi có li độ x = 25 cm, phần tử sóng có độ dịch chuyển là

một. 2,5 cm.

B. −5,0 cm.

c. 5,0 cm.

Tiến sĩ .. −2,5 cm.

Sóng cơ truyền dọc theo trục X với phương trình u = 5 cos [ 8 π t   –   0 , 04 π x ] [u và x tính bằng cm, t tính bằng s]. Tại thời điểm t = 3 s, tại nơi có li độ x = 25 cm, phần tử sóng có độ dịch chuyển là

một. –5,0 cm

B. 2,5 cm

c. 5,0 cm

Tiến sĩ .. –2,5 cm

Xem thêm  Nuốt nước bọt bị đau họng là bệnh gì

18/06/2021 16.796

A 24π [cm/s]

Câu trả lời chính xác

Đáp số: HD giải: v = 4π / [0,02π] = 200 cm / s → t = 4s> x / v = 25/200 = 0,125s → tại x = 25 cm có dao động dạng sóng → uM = 6cos[4π.4 – 0, 02π.25] = 0, vật ở VTCB nên vmax = ωA = 4π.6 = 24π cm / s

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Ho Mvẫy tay chào cô ấyThơng bọn trẻTôiSOhng đếna u = 5 giá 0,1 – x 2 [mm]. TỷSOng đó Rtheo một nghĩa kháckhông BThơ?cMR Nhỏ békhông Btrong vài giây. Vị trí của phần tử sóng M cách gốc 3 m tại thời điểm t = 2s là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 16.708

Một sóng cơ truyền dọc theo trục ox với phương trình u = 5cos[8πt – 0,04πx] [u và x tính bằng cm, t tính bằng s]. Tại thời điểm t = 3s, tại nơi có li độ x = 25 cm, phần tử sóng có độ dịch chuyển là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 12,926

Sóng sin truyền theo chiều dương của trục bò với phương trình dao động của nguồn sóng là [đặt tại O] là uO = 4cos100SR [cm]. Tại Hoa Kỳ [theo hướng Ox] Cách O một phần tư bước sóng, phần tử trung tâm dao động với phương trình là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 12.817

Với một sợi dây dài thẳng và linh hoạt. Đầu O của chuỗi dao động với phương trình. u = 4cos[20πt] [t tính bằng s]. Giả sử rằng biên độ của sóng không đổi khi nó truyền đi. Vận tốc truyền sóng trên dây là 0,8 m / s. Li độ của điểm M trên chuỗi cách O 20 cm theo phương truyền sóng tại thời điểm t = 0,35 giây có giá trị bằng

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 9897

Nguồn sóng cơ dao động theo phương trình u = 4cos[4πt – π4] [cm]. Biết rằng dao động tại hai điểm gần nhất trên cùng phương truyền sóng cách nhau 0,5 m, độ lệch pha là . tốc độ sóng:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 9599

Trong một sóng có hai điểm M và N cách nhau 80 cm. Sóng truyền theo phương từ M đến N với bước sóng 1,6 m. Cho rằng biên độ của sóng không đổi trong quá trình sóng truyền. Biết phương trình sóng tại N là uĐàn bà = 0,08cosπ2[t – 4] [m] Khi đó phương trình sóng tại 0 là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 8964

Nguồn sóng có phương trình u = acos[10πt + π/2]. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên phương truyền sóng mà dao động của các hạt môi trường lệch pha nhau một góc π / 2 là 5 m. tốc độ sóng

Xem thêm  Kem chống nắng sjm medical dành cho da gì

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 8488

Một sóng cơ có tần số 80 Hz truyền trong môi trường với tốc độ 4 m / s. Dao động của các hạt vật chất tại hai điểm trên phương truyền sóng lần lượt là 31 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 8182

Sóng ngang truyền trên trục ox được mô tả bởi phương trình u = 0,5cos[50x – 1000t] cm, trong đó x có đơn vị là cm. Vận tốc dao động cực đại của môi trường lớn hơn vận tốc truyền sóng bao nhiêu lần?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 8087

Sóng truyền từ M đến N dọc theo phương của sóng với bước sóng 120 cm. Khoảng cách d = MN là bao nhiêu nếu sóng tại N lệch pha với sóng tại M một góc π / 2 rad?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 6836

Một sợi dây cao su dài thêm đầu A đu đưa theo phương vuông góc với sợi dây. Vận tốc của sóng trên dây là 4 m / s. Cho điểm M trên sợi dây và cách A một đoạn 40 cm, người ta thấy M luôn dao động lệch pha với A một góc. α = [k + 0,5]π trong đó k là số nguyên. Tính tần số của sóng, biết rằng tần số có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5,879

Một thanh dao động với tần số 20 Hz tạo ra những gợn sóng trên mặt nước và những gợn sóng lõm tạo thành những vòng tròn đồng tâm. Giả sử rằng vận tốc của sóng trên mặt nước là 40 cm / giây. Đồng thời, các gợn sóng lồi liên tiếp [tính từ cần rung] Nó có các đường kính khác nhau

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5373

Một sóng chuyển động theo chiều dương của trục x có phương trình sóng u = 6cos[4πt-0,02πx]; trong đó u và x tính bằng cm, t trong ảnh. Chiều dài của sóng này là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5312

Một sợi dây cao su căng ngang có đầu A nối với bản dao động với tần số ƒ = 0,5 Hz. Sau 2 giây, dao động đi được 10m, tại một điểm M trên dây cách A 5m điều kiện dao động đối với A là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.703

Một sóng cơ truyền theo phương với tốc độ v. Phương trình sóng của điểm O trên phương truyền sóng là uO = Acos2πtTcm. Điểm M cách O một khoảng x = λ / 3 thì tại thời điểm t = T / 6 có độ dời là uM = 2cm. Biên độ của sóng A là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.649

Các video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>