Một quả cầu nhỏ mang điện tích q=10^-6

Đánh giá của bạn post
  • học thuyết
  • Nhiều lựa chọn
  • Câu hỏi và trả lời
  • bài tập sgk

Một quả cầu nhỏ mang điện tích q = 10 ^ -6 xác định vectơ cường độ điện trường tại M cách tâm quả cầu 12 cm. Tính lực tác dụng lên điện tích điểm qo = -5×10 ^ -6 C đặt tại điểm đó 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Câu hỏi tương tự

một.

(a, y = 12 cm ;, b ,, f = 8375 newton)

B.

(a, y = 15 cm ;, b ,, f = 8375 newton)

c.

(A, Y = 12 cm ;, B, F = 9375 N)

Tiến sĩ ..

(A, Y = 15 cm ;, B, F = 9375 N)

một.

\ (a. \, \, y = 12 cm; \, \, b. \, \, F = 8,375 N \)

B.

\ (a. \, \, y = 15 cm; \, \, b. \, \, F = 8,375 N \)

c.

\ (a. \, \, r = 12 cm; \, \, b. \, \, F = 9.375 N \)

Tiến sĩ ..

\ (a. \, \, y = 15 cm; \, \, b. \, \, F = 9.375 N \)

Một quả cầu nhỏ điện tích Q = 6.10-6 C được đặt trong không khí.

một. Tìm độ lớn cường độ điện trường tại điểm N cách quả cầu một đoạn r là E = 3750000V Tính r

B. Đặt một điện tích q = 2,5.10-6 C tại điểm N, tìm độ lớn của lực điện trường tác dụng lên q của quả cầu mang điện tích Q.

Một câu hỏi: Một quả cầu nhỏ điện tích Q = 6.10-6 C được đặt trong không khí. Tìm cường độ điện trường tại điểm N cách quả cầu một đoạn r là E = 3750000V Tính rb. Đặt một điện tích q = 2,5.10-6 C tại điểm N, tìm độ lớn của lực điện trường tác dụng lên q của quả cầu mang điện tích Q.

Câu trả lời:

Xem thêm  6 ngày 9 giờ bằng bao nhiêu giờ

\ (\ begin {array} {l} a {.9.10 ^ 5} V / m \\ b. {F_ {Qq}} = 0.18N \ {F_ {qQ}} = {F_ {Qq}} = 0.18 n

\ end {array} \)

Giải thích các bước:

một. Cường độ điện trường tại M.

\[E = \frac{{k.\left| Q \right|}}{{{r^2}}} = \frac{{{{9.10}^9}{{.10}^{ – 6}}}}{{0,{1^2}}} = {9.10^5}V/m\]

B. Lực điện tác dụng lên điện tích

\[\begin{array}{l}{F_{Qq}} = \left| q \right|E = {2.10^{ – 7}}{.9.10^5} = 0,18N\\{F_{qQ}} = {F_{Qq}} = 0,18N

\end{array}\]

Mot qua cau nho mang dien tich q10 6

Tìm số đọc của đồng hồ đo (vật lý – lớp chín)

Mot qua cau nho mang dien tich q10 6

một câu trả lời

Tính vận tốc của mỗi vật (Vật lý – lớp 8)

2 câu trả lời

Một vật có khối lượng 500 g (vật lý – lớp sáu)

3 câu trả lời

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>